ikona pliku docx

zbior pytan- anestezjologia notatki

Zbior pytan na egzamin z anestezjologii


  355 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 355
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,79 kB.


 1.  Jaką drogą odbywa się żywienia pozajelitowe?
  -wykorzystuje się żyłę główną górną, inaczej żyłę centralną
 2.  Co jest odległym powikłaniem sztucznej drogi oddechowej?
  -pierścieniowe zwężenie tchawicy, jest to najgroźniejsze powikłanie, pojawia się u 20% po przedłużonej intubacji i u 50% po tracheostomii.
 3.  W wyniku czego powstaje odma opłucnowa?
  -jest spowodowana uszkodzeniem opłucnej i przedostaniem się powietrze do jamy opłucnowej.
 4.  Jak często zmienia się zestaw do żywienia metodą jednego worka?
  -co 24 godz.
 5.  Na czym polega konikotomia?
  -na przecięciu więzadła pierścienno tarczowego i rozszerzenia rany celem umożliwienia oddychania.
 6.  Czego używa się do intubacji noworodków i niemowląt?
  -rurek bez mankietu uszczelniającego i prostej łyżki.
 7.  Co badamy pulsoksymetrem?
  tętno pacjenta i saturację tlenem, wysycenie Hb tlenem
 8.  Prawidłowe OCŻ?
  -wynosi 5 cm 12 cm H2O
 9.  Kiedy pobiera się krew do badania bakteriologicznego?
  -przed szczytem gorączki.
 10.  Jak oblicza się zapotrzebowanie energetyczne chorego?
  -bierze się pod uwagę: temp ciała, aktywność chorego 25% wydatek na poruszanie się  w łóżku, masa ciała.
 11.  Jak układamy chorego nieprzytomnego do żywienia przez zgłębnik?
  -górna cześć ciała uniesiona 30 40 stopni.
 12.  Wskazania do hemodializy?
  -nadmiar płynów
  -zaburzenia wodno elektrolitowe
  -zaburzenia kwasowo zasadowe
  -ostre zatrucie lekami
 13.  Jaka jest prędkość wlewu w pompie grawitacyjnej?
  -40 150 ml/godz.
 14.  Jaki jest prawidłowy poziom potasu?
  -3,5 4,5 mmol/l
 15.  Jaka jest objętość jednej porcji żywieniowej przez zgłębnik?
  -100 400 ml w czasie 20 -30 min
 16.  Co spowoduje wprowadzenie zbyt grubego zgłębnika przez nos?
  -odleżyny błony śluzowej nosa
  -odleżyny błony śluzowej przełyku
  -biegunki
 17.  Co to jest zakażenie endogenne?
  -zakażenie własną florą bakteryjną
 18.  Częstoskurcz nadkomorowy?
  -<120 na min.
 19.  Objawy omdlenia?
  -utrata przytomności
  -spadek RR
  -spadek HR
  -bladość skóry
 20.  Prawidłowe RR?
  -120 /80 mmHg
 21.  Objawy NZK?
  -brak tętna na dużych tętnicach
  -bezdech
  -utrata przytomności
  -szeroki nie reagujące na światło źrenice
  -sinica powłok
  -wiotkość mięśni
 22.  Najczęstszym zatruciem grzybami w Polsce?
  -jest zatrucie muchomorem sromotnikowym.
 23.  Kiedy stosuję się pozycję boczną?
  -w przypadku zachowanej czynności oddechowej u osób nieprzytomnych
 24.  Co zapewnia pozycja boczna?
  -zapewnia drożność oddechową
  zapobiega zachłyśnięciu
 25.  Prawidłowy masaż serca jego wykonanie?
  -wykonujemy uciskając 1/3 dolną mostka, nadgarstkami ułożonymi jedną na drugą
 26.  Z jaką częstością wykonuje się prawidłowo masaż serca?
  -u dorosłego z częstością ok 80 90 ud/min 15 uciśnięć???
 27. Co powoduje zły transport chorego z urazem kręgosłupa?
  -pogłębienie urazu
  -całkowite przerwanie rdzenia
 28. Co kontrolujemy gdy podejrzewamy uraz kręgosłupa?
  -sprawdzamy czucie i ruch palców stóp
 29. Najgroźniejsze powikłanie po zatruciu muchomorem sromotnikowym?
  -uszkodzenie wątroby i nerek
 30. Jak rozpoznajemy częstoskurcz nadkomorowy?
  -w EKG załamek P ma inny kształt niż P pochodzenia zatokowego
 31. Jak można uzyskać konwersję migotania przedsionków w rytm zatokowy?
  -można uzyskać przez zastosowanie kardiowersji elektrycznej.
 32. Jak opanowujemy częstoskurcz komorowy?
  -wykonując kardiowersję elektryczną o mocy 200 400J
 33. Charakterystyka migotania komór w EKG?
  -charakteryzuje się pojawieniem sinusoidalnej fali, w której niemożliwe jest rozróżnienie zespołów QRS i ST
 34. Impuls z elektrosymulatora serca w EKG?
  -widoczny jako charakterystyczna iglica
 35. Jak spowodować zmniejszenie nawrotu krwi żylnej w obrzęk płuc?
  -Założenie opasek uciskowych na kończynie dolnej
  -posadzenie chorego ze spuszczonymi nogami
  upust krwi 300 500 ml bardzo ostrożnie
 36. Co wywołuje wtargnięcie powietrza do układu żylnego?
  -zator powietrzny
 37. Objawy obrzęku płuc?
  -sinica uogólniona
  -duszność szybko narastająca w pozycji leżącej
  -kaszel z odpluwaniem, różowej, pienistej wydzieliny
  -przyspieszona i niemiarowa czynność serca
  -nadmierne wypełnienie żył szyjnych
 38. Wskazania do kardiowersji?
  -spadek RR z pełnym obrazem wstrząsu kardiogennego
  -zmniejszenie przepływu wieńcowego z ON wieńcową z możliwością dokonania zawału
  -migotanie przedsionków
  częstoskurcz komorowy
 39. Co ocenia kapnometria?
  -zawartość CO2 w gazach wydychanych
 40. Co oceniamy skalą Nortona?
  -ryzyko powstania odleżyn
 41. Czym charakteryzuje się IV stopień odleżyn?
  zmiana obejmuje podskórną tkankę tłuszczową do mięśni. Jest to uszkodzenie obejmujące tkankę tłuszczową, spowodowana zapaleniem i zakrzepicą małych naczyń. Martwica może obejmować otaczające warstwy skóry, a dno odleżyny może pokrywać czarna martwica. Martwica powoduje przykry zapach i obfity wysięk ropno martwiczy.
 42. Na czym polega profilaktyka p/odleżynowa?
  -obligatoryjna zmiana ułożenia ciała, nie rzadziej niż co 2 godz.
  -pielęgnacja skóry (nawilżanie, czystość)
  -stosowanie materacy i poduszek p/odleżynowych
  -odpowiednie żywienie (dieta wysokobiałkowa)
  -zintegrowany system higieny osobistej
  -odpowiedni sprzęt do transportu i przenoszenia chorych
  -wiedza chorego i rodziny na temat profilaktyki odleżyn
 43. Kiedy występuje oddech paradoksalny?
  -przy mnogim złamaniu żeber, przy wdechu klatka piersiowa zapada się, a przy wydechu odwrotnie.
 44. Prawidłowe CO2 i O2?
  -CO2 35 45 mmHg we krwi
  -O2 75 -100 mmHg we krwi
 45. Prawidłowa sztuczna wentylacja?
  -jest wtedy gdy przy osłuchaniu stwierdzimy obecność szmeru pęcherzykowego
  -zaobserwujemy unoszenie się klatki piersiowej przy wdechu
  -cofanie się sinicy
 46. Ilość oddechu u dorosłego człowieka?
  -12 16 od/min
 47. Do czego służy złożenie linii tętniczej?
  -pomiaru RR
  -pobieranie krwi do badań laboratoryjnych
 48. Cel stosowania respiratora?
  -sztuczna wentylacja płuc nawilżonym gazem o odpowiednim składzie
 49. Czynniki ryzyka powikłań zatorowych - zakrzepowo ?
  -zwolnienie przepływu krwi żylnej u chorych leżących
  skłonności do tworzenia się skrzepów na skutek niektórych leków
  -żylaki podudzi
  zabieg operacyjny
 50. Opieka nad sztuczną drogą oddechową?
  -polega na nawilżaniu i ogrzewaniu gazów oddechowych
  -usuwania wydzieli z drzewa tchawiczo oskrzelowego
  -oklepywanie klatki piersiowej i rozprężanie płuc workiem Ambu
 51. Czynniki pogłębiające niedotlenienie tkanek w OUN?
  -niepokój
  -drgawki
  -uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych
  -wysiłek fizyczny
  -wzrost temp. ciała
  -oddech wysiłkowy
...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,79 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!