ikona pliku doc

Zasady terapii pedagogicznej notatki

Zasady terapii pedagogicznej


  227 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 227
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.50 kB.


ZASADY TERAPII PEDAGOGICZNEJ Zasada 1: Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego - Dla każdego dziecka w grupie dobieramy indywidualny (inny) program. indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do możliwości konkretnego dziecka. Stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze i psychoterapeutyczne - W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka. - Pomagamy w przezwyciężaniu trudności. Zasada 2: Powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka - Stosujemy stopniowanie trudności w zakresie objętości i przystępności opracowywanego materiału. - Przechodzimy od ćwiczeń prostych, obejmujących niewielki zakres materiału do złożonych wymagających opracowania dużych partii materiału dydaktycznego. - Przechodzimy do zadań trudniejszych wtedy, gdy dziecko sprawnie opanuje wcześniejsze, łatwiejsze. - Ćwiczymy tak długo daną umiejętność, dopóki terapeuta nie ma poczucia, że dziecko wykonuje ją sprawnie. - Nie ma czasowych reguł (rygorów) ćwiczenia danej umiejętności. Zasada 3: Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności - Im głębiej zaburzona dana funkcja tym większa podatność na zmęczenie dziecka, uważamy by do tego nie doszło. - Nie ćwiczymy tylko jednej funkcji, bo może dojść do przetrenowania, zniechęcenia i powrotu do złych nawyków. - Wskazana przemienność ćwiczeń - najgłębiej zaburzone funkcje z mniej zaburzonymi, bardziej sprawne z mniej, percepcja słuchowa z wzrokową. - Łączenie ćwiczenia czytania i pisania w jednym zdaniu. - Stosujemy przerwy na odpoczynek. Zasada 4: Kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych - Funkcje sprawniejs
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!