ikona pliku doc

Zasady operacjonalizacji celów kształcenia notatki


  969 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 969
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 95,00 kB.


ZASADY OPERACJONALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA Formułując cele kształcenia musimy być świadomi tego, co ma robić uczeń, oraz kiedy jego działanie uznamy za osiągnięcie celu. Cele ogólne wyrażają kierunek dążeń pedagogicznych. Operacjonalizacja celów szczegółowych to formułowanie ich w postaci obserwowanych zmian i mierzalnych zachowań. Cel operacyjny to jasno wyrażone zamierzone osiągnięcie ucznia. W toku operacjonalizacji cel ogólny ulega: sprecyzowaniu, uszczegółowieniu, konkretyzacji, odarciu z otoczki emocjonalnej (literackości), upodmiotowieniu. Cel operacyjny powinien być: odpowiedni, jednoznaczny, wykonalny, obserwowalny, mierzalny, upodmiotowiony, komunikatywny, określony czasem. Budowa celu operacyjnego (wg Roberta Magera, Preparing instructional objectives, 1962) Przepis na tworzenie celów operacyjnych 1. Weź cel ogólny. 2. Określ i nazwij czynności, których wykonanie ma być uważane za osiągnięcie celu. 3. Opisz istotne warunki, w jakich każda z czynności ma być wykonana. Zadbaj o używanie dokonanych czasowników operacyjnych, określenie podmiotu działania, dostarczenie dodatkowych danych (co należy zrobić, kiedy, dla kogo, w jaki sposób, po co itp.), wskazanie niezbędnych do wykonania danej czynności urządzeń, określenie ograniczeń. 4. Ustal kryteria jakości i sprawności, których spełnienie pozwoli uznać czynność za wykonaną i opanowaną. Operacjonalizacja celów dydaktycznych Pięć zasad operacjonalizacji (wg Bolesława Niemierki) Zasada 1. Poszanowanie osobowości ucznia (nie ignorować prawa ucznia do zajmowania własnego stanowiska w wielu kwestiach i do prze- żywania uczuć zgodnie ze stanowiskiem). Zasada 2. Umiar w uszczegóławianiu (tj. uszczegółowienie nie może być prowadzone aż do poziomu p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 95,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-03-10 18:19:32 36jola154

    Praca dość dobra, jako jedna z nielicznych w sieci wskazuje chociaż \"namiastkę przykładu\", czyli jak praktycznie zoperacjonalizować cele ogólne kształcenia

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!