ikona pliku doc

zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.73 MB.Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie
    leki przygotowuje i podaje pielęgniarka na pisemne zlecenie lekarskie umieszczone w Indywidualnej Karcie Zleceń,
    przed przystąpieniem do rozkładania leków należy umyć ręce,
    pielęgniarka rozkładająca leki po uprzednim trzykrotnym sprawdzeniu zgodności zapisów w Indywidualnej Karcie Zleceń, na tacy i na opakowaniu, zawsze sprawdza datę ważności leku,
Podawanie leków doustnie
    Wchłanianie na wszystkich etapach przewodu pokarmowego
Na skuteczność wchłaniania wpływa:
    Czas podania leku w stosunku do posiłku
    Rodzaj diety
    Wydzielanie soków trawiennych
Lek podany doustnie działa po upływie od 5 min. (krople) do 30 min. (kapsułki, tabletki)
Podawanie leków doustnie
WSKAZANIA
    Choroby układu pokarmowego, oddechowego, moczowego, nerwowego, naczyniowego, płciowego, wewnątrzwydzielniczego narządu ruchu, zmysłu oraz skóry
PRZECIWWSKAZANIA
    Oparzenia jamy ustnej, gardła, przełyku
    Alergia na lek
    Chory nieprzytomny
Postać leku, sposób podawania leku

Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie
pielęgniarka przestrzega:
    - właściwej dawki (zleconej ilości),
    - czasu (godziny podania),
    - postaci leku.
Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie
    należy czekać przy łóżku pacjenta do momentu połknięcia przez niego leku,
    zużyte kieliszki jednorazowego użytku należy przeznaczyć do utylizacji,
    podanie leku należy udokumentować w Karcie Zleceń,
    niektóre grupy leków są często przyczyną interakcji, pacjenci otrzymujący te leki powinni być pilnie obserwowani,
    liczba leków, którą otrzymują powinna być ograniczona.
    Do leków tych należą: leki antyarytmiczne, leki przeciwcukrzycowe, leki nasercowe, leki cytostatyczne.

Zasady obowiązujące przy podawaniu leków doustnie
    po rozłożeniu leków należy zabezpieczyć apteczkę (zamknąć szafę),
    leki rozdaje pielęgniarka, która rozkłada je na tacy,
    przed podaniem pacjentowi kieliszka z lekami należy upewnić się co do tożsamości pacjenta, aby podać leki właściwemu choremu,
    pacjentowi należy podać wodę do popicia,
Przechowywanie leków
    Leki mają ograniczoną trwałość, dlatego powinny być zamawiane tylko w niezbędnej ilości.
    Szczególne warunki przechowywania trzeba zachować w wypadku substancji wrażliwych na temperaturę, światło, materiałów radioaktywnych, substancji zawierających cukier i łatwopalnych.
    Leki trzeba zawsze przechowywać pod kluczem.
    Należy poddawać regularnej kontroli:
termin ważności,
wysychanie,
Przechowywanie leków
    zmiany barwy i kształtu,
    kłaczkowanie.
    Po dostarczeniu na oddział leki muszą być natychmiast posortowane i umieszczone pod zamknięciem (zależnie od typu) w specjalnie przeznaczonych do tego szafach.
Przechowywanie leków
    Leki ścisłego zarachowania (tj. mogące powodować uzależnienie) muszą być przechowywane pod specjalnym nadzorem
    (kasetka typu .Skarbiec. przyśrubowana do specjalnych uchwytów) w zamykanej szafie. Leki ścisłego zarachowania muszą być codziennie liczone, za. Każde użycie musi być odnotowane w specjalnym zeszycie. Jakakolwiek niezgodność musi być natychmiast zgłaszana przełożonym w celu dokonania szybkich wyjaśnień. Opiekę nad
Przechowywanie leków
    całokształtem przechowywania leków ma kierownik apteki szpitalnej. Leki wydawane na podstawie zleceń lekarskich
    są przeznaczone dla konkretnych chorych. Leki te nie mogą być użytkowane przez inne osoby niż te, którym je przepisano..
Podawanie leków
    W związku z samodzielnym wykonywaniem świadczeń leczniczych pielęgniarka jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych wypadkach bez zlecenia lekarza doustnie następujących leków:
    kwas acetylosalicylowy - Acesan 0,3 do 0,5,
    Captopril - tbl. 12,5 mg,
    Glyceryl trinitrate - tbl. 0,5 mg, aerozol do stosowania podjęzykowego,
    Salbutamol - aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji
Podawanie leków
    Paracetamol - tbl., syrop,
    Pyralgin tbl.,
    No-spa - tbl.,
    Vegantalgin - tbl.,
    Altra - draż.
    Alax - draż.
    Carbo medicinalis - tbl.,
    Hydroxyzinum - draż.,
    Neospazmina - płyn,
    Tinctura Valerianae - płyn.
Podawanie leków
    z zasady podaje się pacjentowi lek wyłącznie na zlecenie lekarza. Pielęgniarka przygotowuje leki na wózku do rozdawania leków, gdzie umieszczona jest taca;
    Taca powinna mieć wgłębienia, które uniemożliwiają przesuwanie się leków i kieliszków.
Podawanie leków
    leki przeznaczone dla danego pacjenta układa się w jedno wgłębienie,
Podawanie leków
    na kartkach indywidualnych 3 x 5 cm wpisuje się
    nazwisko chorego oraz nazwy leków zleconych z wypisaną jednorazową i dzienną dawką. Jeżeli chory ma więcej leków i nazwy ich nie mieszczą się na jednej kartce wypisuje się dla niego tyle kartek, ile potrzeba,
Podawanie leków
    pielęgniarka wpisuje po każdym obchodzie lekarskim nazwy nowo zleconych leków na indywidualne kartki,
    usuwa natomiast kartki z odstawionymi lekami lub wykreśla ich nazwy,
kartki indywidualne układa się na tacy według kolejności w jakiej leżą chorzy,
Podawanie leków
    należy przestrzegać punktualnego rozdawania leków. Najczęściej leki są zlecane do podawania trzy razy dziennie - podaje się je chorym w trzydzieści minut po głównych posiłkach o godzinie 9.00, 13.00 i 19.00. Leki nasercowe i wykrztuśne są czasami stosowane częściej.
    Niektóre leki należy podawać przed posiłkiem, np. leki osłaniające błonę śluzową przełyku i żołądka.
Podawanie leków
    leki nasenne podaje się 30 minut przed snem, kiedy w salach chorych panuje już cisza,
    leki przeczyszczające silnie działające powinny być podane rano na czczo, działające łagodniej na noc,
    jednorazowe przygotowanie i podanie leków przeprowadza jedna pielęgniarka, która koncentruje całą swą uwagę na wykonywanej czynności,
    lek należy przynajmniej trzy razy sprawdzić, zanim chory go otrzyma:
    - w momencie szukania go w apteczce,
    - po wyjęciu z apteczki,
    - po przygotowaniu go na tacy,
Podawanie leków
    nie używać leków o zmienionym wyglądzie ani przeterminowanych,
    leków nie wolno przekładać do niewłaściwie oznakowanych opakowań, powinny one być w oryginalnych opakowaniach,
    opakowań nie należy odcinać,
    pielęgniarka powinna zawsze przeczytać i podawać lek zgodnie z zaleceniami na ulotce, która znajduje się w opakowaniu danego leku,
    nie należy podawać leku po ciemku.
Podawanie leków
    Niekorzystne oddziaływanie na siebie różnych lekarstw
    konsekwencje niewłaściwego zestawienia preparatów mogą być bardzo poważne; zdarza się utrata przytomności, gwałtowny spadek ciśnienia, zaburzenia rytmu serca, a w skrajnych przypadkach nawet zagrożenie życia.
    antybiotyków nie można przyjmować jednocześnie z preparatami żelaza, magnezu, mleczkami stosowanymi w nadkwaśności, węglem leczniczym. Leki te wiążą się nawzajem i nie są wchłaniane z przewodu pokarmowego -skuteczność antybiotyku może się zmniejszyć nawet o 90 %,

Nie stosuje się antybiotyków razem z witaminami,
długotrwałe zażywanie kwasu acetylosalicylowego
(np. aspiryny) z paracetamolem może doprowadzić do uszkodzenia nerek, leki moczopędne i leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) stosowane razem mogą spowodować zatrzymanie płynów w organizmie i pogłębienie niewydolności serca,
preparaty przeciwgrzybicze połączone z lekami antyhistaminowymi mogą spowodować poważne zaburzenia w pracy serca. w chorobie wrzodowej np. tagamet, i leki nasercowe, np.betaloc, metocard. Zetknięcie się tych specyfików w organizmie może doprowadzić do gwałtownego spadku ciśnienia krwi, jak również do zwolnienia akcji serca, trudności
z oddychaniem oraz niewydolności serca.
    Leki należy popijać:
    wodą przegotowaną i ostudzoną, można też popijać niegazowana wodą mineralną
    Powinno się unikać mleka – wapno wchodzi w reakcje z niektórymi lekami i tworzy nierozpuszczalne w wodzie sole wapnia, w efekcie czego lek jest tylko częściowo wchłaniany z przewodu pokarmowego lub zupełnie wydalany. Jego skuteczność jest słaba lub żadna (należy odczekać 2 godziny po wypiciu mleka czy produktów mlecznych
    soków owocowych, głównie cytrusowych. Szklanka soku grejpfrutowego może zwiększyć stężenie niektórych leków nawet 3 - 5 krotnie. Zawarte w cytrusach związki z grupy flawonoidów hamują rozkładanie, wchłanianie i wydalanie nadmiaru leków z organizmu.
    kawy i herbaty - zawarta w nich kofeina może potęgować działanie, np. lekó...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.73 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!