ikona pliku doc

Zarządzanie w ochronie zdrowia notatki

podstawowe informacje z przedmiotu zarzadzanie w ochronie zdrowia na kierunku zdrowie publiczne


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67.50 kB.


PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA W POLSCE:
*minister zdrowia odpowiedzialny za ochronę zdrowia i opracowanie zasad organizacji opieki zdrowotnej (planowanie działań, reprezentuje sektor ochrony zdrowia)
*organy administracji rządowej- na poziomie centralnym i wojewódzkim odpowiedzialne za kształt i realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia
*NFZ odpowiada za zarządzanie środkami finansowymi, pochodzącymi ze składek powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a więc główny płatnik w systemie ochrony zdrowia
*organy administracji samorządowej (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej) pełniące funkcje właścicielskie wobec publicznych zakładów opieki zdrowotnej i realizujące zadania w zakresie zdrowia publicznego
*dyrektorzy SPZOZ oraz właściciele i dyrektorzy NZOZ odpowiedzialni za zarządzanie tymi zakładami
ZARZĄDZANIE- CECHY I ZASADY:
*zarządzanie dotyczy ludzi
*jest silnie osadzone w kulturze
*wymaga wspólnych wszystkim prostych i jasnych wartości, celów działania i zadań
*powinno powodować, że organizacja uczy się na postawie doświadczenia
*wymaga komunikowania się
*wymaga systemu wskaźników służących ocenie
*powinno być zorientowane na odbiorców
CECHY ORGANIZACJI:
*utworzona przez ludzi
*łączy ludzi z czynnikami materiałowo- technicznymi lub rzeczowymi środkami działania
*celowe zorientowanie
*posiada wewnętrzną strukturę
*posiada zarząd (system sterujący)
(zdolna do rozmyślnego zachowywania (zdolność do samodzielnego określania i modyfikowania celów oraz sposobów ich osiągnięcia)
*ekwifinalność (zdolność do osiągania przyjemnych tych samych celów końcowych przy różnych war. Początkowych i przy wykorzystaniu różnych środków
*zdolność do tworzenia warunków sprzyjających instytucjonalizacji (tj. wyodrębnienia przestrzennego, ekonomicznego i prawnego oraz formalizacji celów, funkcji i struktury)
*współdziałanie z otoczeniem
*zdolnoś
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!