ikona pliku pdf

Zarządzanie - istota procesu zarządzania notatki

Wykład z zarządzania o istocie procesu zarządzania.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 766.92 kB.


ISTOTA PROCESU ZARZĄDZANIA
Tożsamość nauk o zarządzaniu
Nauki o zarządzaniu, w porównaniu do nauk ścisłych, przyrodniczych czy społecznych, są młodą dyscypliną, jednak charakteryzują się już bogatym dorobkiem i wciąż dynamicznie się rozwijają. W Polsce nauki o zarządzaniu klasyfikowane są jako dyscyplina naukowa w dwóch dziedzinach nauk: w naukach ekonomicznych i w naukach humanistycznych. Nauki te cechuje interdyscyplinarność, która oznacza, że mają one liczne powiązania z innymi naukami i wyodrębnionymi w nich dyscyplinami: ekonomią, socjologią, psychologią, antropologią, ergonomią, naukami prawnymi, informatyką itp. Mimo interdyscyplinarnego charakteru nauki o zarządzaniu nie zatracają swojej tożsamości.
Można wskazać trzy rodzaje tożsamości nauk o zarządzaniu: • rezultatową, • funkcjonalną, • instytucjonalną.
Tożsamość rezultatowa nauk o zarządzaniu
W aspekcie rezultatowym (poznawczym) przez pojęcie nauki rozumie się wiedzę i poznane prawdy. Ten rodzaj tożsamości określony może być poprzez wykazanie odrębności:
• • • •
przedmiotu badań, wzglądu badawczego, metod badawczych, podstawowych dzieł i czasopism naukowych.
Tożsamość rezultatowa nauk o zarządzaniu – przedmiot badań
Przedmiotem badań nauk o zarządzaniu są organizacje postrzegane jako względnie wyodrębniony system społeczny, w którym ludzie, zmierzając do realizacji wyznaczonych celów (wykonania zadań), wykorzystują zasoby intelektualne i materialne. Nauki o zarządzaniu zajmują się powstawaniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozwojem i współdziałaniem organizacji.
 zarządzanie ogólne (koncepcje, metody i techniki zarządzania)  zarządzanie strategiczne  zarządzanie zasobami ludzkimi  zarządzanie marketingowe  zarządzanie finansami i rachunkowością  zarządzanie zmianami  zarządzanie innowacjami  zarządzanie wiedzą  zarządzanie produkcją  zarzą
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 766.92 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!