plik doc

Zarządzanie w kulturze organizacji

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pielęgniarstwo
KULTURA ORGANIZACJI Wg Edgara Scheina to wzorzec podstawowych założeń (wymyślonych, odkrytych, rozwiniętych) przez daną grupę w trakcie procesu uczenia się, radzenia sobie z problemami zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integracji, by mieć je za słuszne i właściwe. Podstawowe czynniki wpływające na kulturę organizacji:       Typ otoczenia: kultura narodowa, system wartości społeczeństwa, lokalny system wartości;   &n...

plik doc

marketing

notatki z wykładu
Opakowanie- element marketingu mix, którego znaczenie wzrosło na tyle że w literaturze przedmiotu jest on traktowany jako piąty instrument marketingu piąte „P”- packaging Funkcje opakowań;       ochronna – zabezpieczenie wartości użytkowej towaru ( ochrona przed zniszczeniem lub zepsuciem)       pozwala na przemieszczanie i magazynowanie produktów       promocyjna- promowanie produktu- pozwala na wyróżnienie i identyfika...

plik pdf

Usługi a handel w gospodarcce rynkowej

PLIK W FORMIE PREZENTACJI OPISUJĄCY ZALEŻNOŚĆ USŁUG A HANDLEM W GOSPODARCE RYNKOWEJ. PREZENTACJA PORUSZA ZAGADNIENIE MARKETINGU MIX, OUTSOURCINGU ORAZ OPISUJE CECHY HANDLU I KIERUNKI ZMIAN
Usługi a handel w gospodarce rynkowej 1 Usługi w gospodarce • Usługi w gospodarkach krajów rozwiniętych - w globalnym zatrudnieniu - w USA , w krajach skandynawskich 75-80% • w tworzeniu PKB 50 – 70%. W Polsce prawie 70% wartości dodanej całej gospodarki, dając przy tym miejsca pracy dla niemal 60% os...

plik doc

co to jest promocja

co to jest promocja
Co to jest promocja? Promocja • od łac. promovere tzn. pobudzać, lansować, • oznacza wejście w kontakt z potencjalny odbiorcą – klientem i konsumentem danego produktu. Co to jest reklama? Reklama jest to każda odpłatna forma zawodowej prezentacji dóbr i usług przez określoną organizację Co to jest public relations? To zespół celowo zorganizowanych działań zapewniających przedsiębiorstwu systematyczne komunikowanie się z otoczeniem Na czym polega sprzedaż osobis...

plik doc

Elementy marketingu

.
Elementy marketingu Marketing jako sposób myślenia i system działania na rynku W dzisiejszych czasach centralną postacią wokół, której rozgrywa się działalność gospodarcza jest konsument. Stanowi on nieodłączny element sukcesu firmy i jej pozycji na rynku. Ale nie zawsze tak było. W gospodarce centralnie planowanej nikt nie interesował się klientem i jego oczekiwaniami. Nabywca dóbr i usług był tym, którego zupełnie pomijano podejmując decyzje ekonomiczne. Producenci nie myśleli o tym...

plik odt

zarzadzanie,test

test,z,zarzadzania
1.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem:       teologicznym       strukturalizowany       samodoskonalącym       sztucznym 2.Zamierzenie to stan lub rezultat działania przedsiębiorstwa określony:       przedmiotowo       podmiotowo       przestrzennie       czasowo 3.Segmentami...