ikona pliku doc

zapobieganie zakażeniom szpitalnym notatki

Procedury dezynfekcji i sterylizacji jako metoda zapobiegania zakażeniom szpitalnym


  2248 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2248
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 76,00 kB.


Procedury dezynfekcji i sterylizacji jako metoda zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Zakażenie szpitalne jest to zakażenie nabyte w szpitalu, które może ujawnić się w czasie pobytu chorego w szpitalu lub po jego opuszczeniu. Aby można było mówić o zakażeniu szpitalnym muszą być spełnione trzy warunki: - zgłaszający się do szpitala nie może być w okresie inkubacji choroby zakaźnej, - nie może on mieć objawów zakażenia, - zakażenie, które wystąpiło po 48h od przyjęcia do szpitala, jest zakażeniem szpitalnym. Zakażenia szpitalne są jedną z głównych przyczyn występowania współczesnych chorób infekcyjnych. Dotyczą chorych przebywających w oddziale, personelu medycznego, osób przypadkowo znajdujących się w szpitalu. Środowisko szpitalne jest ogromnym rezerwuarem drobnoustrojów chorobotwórczych mimo dużych wysiłków zmierzających do zniszczenia lub, co najmniej zahamowania ich wzrostu. Na rozprzestrzenianie zakażeń w oerodowisku szpitalnym wpływa wiele różnorodnych czynników. Inwazyjne procedury diagnostyczne procedury diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne zwiększają ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym. Pogarszające się warunki finansowe szpitali ograniczają środki przeznaczone na wdrażanie efektywnych (kosztownych) procedur higienicznych. Nie bez wpływu pozostaje system i organizacja pracy, źle pojęta oszczędność, która w efekcie powoduje tylko niekontrolowany wzrost wydatków na leczenie powikłań. Personel szpitala nie ma bezpośredniego wpływu na wiele czynników, warunkujących rozwój i szerzenie się zakażeń w środowisku oddziału i szpitala. Można natomiast podjąć działania zmierzające do przerwania dróg przenoszenia czynników etiologicznych odpowiedzialnych za zakażenia. Jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym wydaję się być obecnie właściwe zastosowanie szeroko pojętych procedur higienicznych, obejmujących podstawowe proce
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 76,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!