ikona pliku docx

zapalenie wyrostka robaczkowego notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 28.31 kB.


Pacjent z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego
Pacjent lat 30 z bólem nadbrzusza promieniującym do prawego dołu biodrowego. Pacjent zgłasza nudności i temperaturę ciała 38 stopni. Chory unika ruchów, ugina prawą nogę w kolanie ponieważ zmniejsza mu to ból. Pacjent odczuwa bolesność podczas odrywania ręki od powłok brzusznych po ucisku. Liczba białych krwinek przekracza 12 000 w mm3.
Problem :
Ból w jamie brzusznej z powodu stanu zapalnego.
Cel opieki: zmniejszenie bólu
Plan działania:
    Nawiązanie kontaktu z chorym, pozyskanie go do współpracy,
    Pomoc w przyjęciu pozycji z nogami lekko ugiętymi w stawach kolanowych, aby zmniejszyć napięcie mięśniowe jamy brzusznej,
    Obserwacja intensywności bólu, jego rodzaju i umiejscowienia,
    Wyjaśnienie choremu mechanizmu powstawania bólu,
    Stosowanie okładu wysychającego lub zimnego okładu żelowego na powłoki brzuszne zmniejszającego ból i stan zapalny,
    Stosowanie leków p/bólowych zgodnie ze zleceniem lekarza .
Problem:
Możliwość wystąpienia odwodnienia z powodu wymiotów i stosowania diety ścisłej.
Cel opieki:
Wczesne wykrycie objawów w celu niedopuszczenia do odwodnienia i zapewnienie bezpieczeństwa choremu.
Plan działania:
    Obserwacja ilości, rodzaju wymiotów i udokumentowanie,
    Zabezpieczenie chorego podczas wymiotów przed zabrudzeniem i zachłyśnięciem: ułożenie chorego w pozycji wysokiej, dostarczenie miski nerkowatej, ligniny, kubka z przegotowaną wodą do płukania jamy ustnej,
    Wyjaśnienie konieczności utrzymania diety ścisłej,
    Obserwacja cech odwodnienia pacjenta: obserwacja skóry, błon śluzowych jamy ustnej, diurezy i udokumentowanie,
    Prowadzenie bilansu wodnego,
    Podanie płynów w kroplowym wlewie dożylnym w celu uzupełnienia płynów, elektrolitów i osiągnięcia prawidłowej diurezy na zlecenie lekarza,
Problem:
Gorączka w wyniku reakcji obronnej organizmu na skutek ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.
Cel opieki:
Obniżenie gorączki.
Plan działania:
    Uzyskanie informacji od kiedy utrzymuje się gorączka,
    Pomiar temperatury ciała i udokumentowanie,
    Zastosowanie okładu chłodzącego, zimnego kompresu żelowego lub worka z lodem na czoło, po obu stronach szyi, w pachwinach do momentu podania środka p/gorączkowego,
    Dostarczenie pacjentowi suchej czystej bielizny, okrycie pacjenta,
Problem:
Niepokój z powodu nagłej hospitalizacji i proponowanego leczenia chirurgicznego.
Cel opieki:
Zmniejszenie niepokoju.
Plan działania:
    Okazanie pacjentowi życzliwości i wsparcia,
    Wykonywanie przez pielęgniarkę czynności pielęgnacyjnych w sposób zdecydowany, zgodnie z procedurami przyjętymi w szpitalu, co zapewni choremu poczucie bezpieczeństwa,
    Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej przyczynę hospitalizacji,
    Wyjaśnienie celu i sposobu wykonania zabiegów przed operacją ( jako przygotowanie do zabiegu operacyjnego ),
    Umożliwienie pacjentowi kontaktu z lekarzem, rodziną,
    Rozmowa z lekarzem na temat konieczności leczenia operacyjnego,
Problem:
Ograniczenie poruszania się z powodu osłabienia po zabiegu operacyjnym.
Cel opieki:
Zaspokojenie potrzeby ruchu.
Plan działania:
    Współdziałanie w pionizacji chorego. Po zabiegu laparoskopowym chory wstaje wieczorem. Chory operowany metodą tradycyjną może nie czuć się na siłach przyjąć pozycję stojącą. W pierwszym dniu po zabiegu operacyjnym pacjent powinien po raz pierwszy przejść do toalety z pomocą pielęgniarki, a następnie samodzielnie.
    Zwrócenie uwagi na przyjmowanie przez chorego wyprostowanej sylwetki,
    Informowanie chorego o oszczędnym trybie postępowania.


Pacjent ze sztucznym odbytem ( stomią ).
76-letni mężczyzna został przyjęty do szpitala w trybie ostrego dyżuru z objawami niedrożności przewodu pokarmowego. Chory zgłaszał rozlane bóle brzucha utrzymujące się od tygodnia, zatrzymanie gazów i stolca bez wymiotów i bez podwyższonej temperatury. Pacjent w stanie ogólnym ciężkim, przytomny, z zachowanym kontaktem słowno-logicznym, ale okresowo podsypiający, odwodniony. Skóra blada, sucha. RR 100/50 mm Hg, tętno 120/min.

Problem:
Lęk z powodu braku wiedzy na temat wytworzenia stomii.
Cel opieki:
Zmniejszenie lęku.
Plan działania:
    Rozmowa z chorym - poznanie wątpliwości i obaw,
    Wyjaśnienie celu zabiegu i pomoc choremu w podjęciu świadomej zgody na zabieg operacyjny,
    Omówienie z chorym zmian anatomicznych i fizjologicznych będących następstwem planowanej operacji,
    Przedstawienie możliwości funkcjonowania po zabiegu wytworzenia stomii,
    Umożliwienie kontaktu z osobą ze stomią,
    Dostarczenie choremu materiałów informacyjnych na temat pielęgnacji i zaopatrzenia stomii.
Problem:
Możliwość wystąpienia niedokrwienia i martwicy stomii z powodu niewłaściwego wytworzenia stomii.
Cel opieki:
Wczesne rozpoznanie powikłań.
Plan działania:
    Zaopatrzenie stomii na stole operacyjnym w worek przezroczysty umożliwiający stałą obserwację stomii,
    Ocena żywotności stomii – powinna być różowa, wilgotna z obrzękniętą błoną śluzową,
    Powiadomienie lekarza w przypadku ciemnego zabarwienia stomii, ponieważ konieczna jest natychmiastowa interwencja chirurgiczna.
Problem:
Nieakceptowanie stomii z powodu zmienionego wyglądu ciała i braku kontroli nad wydalaniem.
Cel opieki:
Akceptacja stomii.
Plan działania:
    Ocena reakcji chorego na stomię, np. zainteresowanie, chęć pielęgnacji, poznanie obaw i wątpliwości chorego,
    Zachęcanie chorego do patrzenia, dotykania i obserwacji stomii podczas pielęgnacji,
    Włączanie chorego do pielęgnacji stomii,
    Dostarczanie choremu informatora stomii, np. „Stomik”, i uzgodnienie czasu omówienia wątpliwości i wskazówek postępowania,
    Umożliwienie choremu kontaktu z psychologiem,
    Włączenie do opieki nad chorym rodziny lub osób dla niego znaczących.
Problem:
Brak umiejętności samoopieki.
Cel opieki:
Opanowanie umiejętności samopielęgnacji.
Plan działania:
    Ocena możliwości chorego do samoopieki ( wiek, zainteresowanie swoim stanem zdrowia, stan somatyczny, nastawienie do stomii, chęć współpracy, zasób wiedzy i umiejętności, sprawność zmysłów – wzrok, słuch, zaufanie do pielęgniarki ),
    Asystowanie w zmianie sprzętu stomijnego i korygowanie niewłaściwego postępowania.
    Przedstawienie choremu po konsultacji z dietetykiem zaleceń dietetycznych i omówienie konieczności ich przestrzegania,
    Nauczenie chorego kontroli funkcjonowania stomii ( ocena koloru, kształtu i wielkości ) oraz rozpoznania możliwych problemów, tj. biegunka, zaparcia, zmiana koloru, kształtu lub wielkości stomii,
    Przekazanie choremu adresu najbliższej poradni dla chorych ze stomią.
Problem:
Możliwość wystąpienia nieprzyjemnego zapachu i głośnego odchodzenia gazów wynikająca ze sposobu odżywiania.
Cel opieki:
Zmniejszenie nieprzyjemnego zapachu i głośnego odchodzenia gazów.
Plan działania:
    Uwzględnienie w diecie pokarmów takich jak: gruboziarniste pieczywo, chude ryby i mięso, chudy nabiał, ryż, kasze, owoce i warzywa oraz płyny w ilości do 2 litrów,
    Unikanie produktów, które sprzyjają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i wzmożonej produkcji gazów. Należą do nich: jaja, groch, cebula, czosnek, kalafior, brukselka, kapusta, sery pleśniowe, napoje gazowane, potrawy bardzo słodkie i tłuste.
    Stopniowe wprowadzanie nowych produktów – jeden produkt w ciągu dnia,
    Spożywanie pokarmów powoli i z zamkniętymi ustami ,
    Spożywanie produktów świeżych,
    Stosowanie sprzętu do zaopatrzenia stomii z filtrem pochłaniającym zapach, w przypadku braku filtra wkładanie do woreczka środków pochłaniających zapach np. tabletki węgla lekarskiego.
Problem:
Możliwość wystąpienia powikłań dermatologicznych z powodu podrażnienia skóry przez treść jelitową.
Cel opieki:
Zminimalizowanie ryzyka powikłań dermatologicznych ( kontaktowe zapalenie skóry, owrzodzenie skóry ).
Plan działania:
    Stosowanie sprzętu obojętnego biologicznie i zapewniającego szczelność,
    Przestrzeganie zasad przy pielęgnacji stomii - mycie wodą z mydłem o ph 5,5, dokładne osuszanie skóry wokół stomii, właściwie wycięty otwór w sprzęcie oraz dobre dopasowanie sprzętu,
    Obserwowanie skóry wokół stomii przy każdej zmianie sprzętu,
    Stosowanie pasty uszczelniającej w przypadku nierówności powierzchni skóry wokół stomii,
    W przypadku wystąpienia zmian zapalnych nale,zy częściej myć skórę wokół stomii stosując mydło o alkalicznym ph i częściej zmieniać sprzęt oraz stosować na czystą skórę maści ochronne np. cynkową.
Chory z ostrym zapaleniem trzustki.
Mężczyzna lat 38 przyjęty do oddziału w trybie pilnym. W chwili przyjęcia chory z ostrym bólem w nadbrzuszu o charakt...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 28.31 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!