ikona pliku odt

zalecenia notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.56 kB.1. Ból pooperacyjny
2. L
ęk, niepokój związany z operacją
3. Mo
żliwość wystąpienia komplikacji
Opaskę identyfikacyjną przekazano pacjentowi
Zalecenia postępowania z raną pooperacyjną wydano pacjentowi
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI TARCZYCY
Oszcz
ędzający tryb życia
Dbanie o pe
łen zakres ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa
Unika
ć szorstkiej drażniącej odzieży
Higiena rany i okolicy pooperacyjnej: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
Zwrócenia uwagi na objawy mog
ące wskazywać na obniżenie poziomu wapnia we krwi (drętwienie w okolicach kącika ust, kończyn górnych i dolnych) 
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI PRZEPUKLINY
Higiena rany i okolicy pooperacyjnej: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
Przez kilka dni nale
ży unikać zamoczenia rany, dlatego zaleca się kąpiel pod prysznicem zamiast kąpieli w wannie
Przez kilka dni, mo
że występować niewielki obrzęk oraz bolesność rany.
Oszcz
ędzający tryb życia
Wskazane jest chodzenie, które znacznie przy
śpiesza rekonwalescencję
Przez pierwsze dwa tygodnie po operacji przepukliny nale
ży unikać dźwigania, do ciężkiej pracy fizycznej pacjent może powrócić wg wskazań lekarza.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO ARTROSKOPII I
INNYCH OPERACJACH KOLANA
Higiena rany i okolicy pooperacyjnej: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
Przez kilka dni nale
ży unikać zamoczenia rany, dlatego zaleca się kąpiel pod prysznicem zamiast kąpieli w wannie
Chodzenie o kulach i obci
ążanie kończyny ściśle wg zaleceń operatora,
U
łożenie, schładzanie i ćwiczenia ścisłe wg wskazówek rehabilitanta:
Indywidualnie dostosowane
ćwiczenia zgodnie z pouczeniem lekarza i instruktażem rehabilitanta powinny być wykonywane od następnego dnia po operacji, a ich modyfikacja uwzględniana przy każdej wizycie kontrolnej.
Przez pierwsze 2 tygodnie nale
ży układać operowaną kończynę wyżej
4.W przypadku opatrunków podtrzymuj
ących np. rzepkę zakładamy opatrunek dokładnie tak jak był wykonany pierwotnie.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI PRZEGRODY NOSA
We wczesnym okresie pooperacyjnym zaleca si
ę prowadzenie oszczędnego trybu życia
Unikanie infekcji (unikanie kontaktów z osobami z infekcjami górnych dróg oddechowych itp.).
Po usuni
ęciu opatrunku pacjent powinien unikać gwałtownego wydmuchiwania powietrza nosem czy jego czyszczenia. Ze względu na suchość w przewodach nosowych
. Po operacji wskazana jest okresowa kontrola ambulatoryjna.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
Do 2 miesi
ęcy po zabiegu wyłączyć z diety pokarmy ciężkostrawne, wskazana dieta wątrobowa;
Higiena rany i okolicy pooperacyjnej: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
Przez kilka dni nale
ży unikać zamoczenia rany, dlatego zaleca się kąpiel pod prysznicem zamiast kąpieli w wannie
Unika
ć wysiłku fizycznego przez 6-9 miesięcy, aby zapobiec przepuklinie pooperacyjnej
Pami
ętać o wizytach kontrolnych u lekarza;
W razie wyst
ąpienia dolegliwości bólowych, złego samopoczucia, stanów podgorączkowych, zażółcenia powłok skórnych zgłosić się do lekarza.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI
ŻYLAKÓW
KOŃCZYN DOLNYCH
Oszcz
ędzający tryb życia
Przez kilka dni nale
ży unikać zamoczenia rany, dlatego zaleca się kąpiel pod prysznicem zamiast kąpieli w wannie
Po operacji
żylaków, przez tydzień codziennie należy bandażować operowaną nogę na całą dobę z przerwami na zmianę opatrunku
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI USUNIĘCIA MIGDAŁKÓW
1.Oszcz
ędzający tryb życia
2. Przez 1 miesi
ąc ograniczyć intensywne wysiłki (basen, siłownia). W tym czasie zalecane są spacery, jogging, rower.
3.Dieta przez 7 dni nale
ży unikać potraw gorących, mocno przyprawionych oraz kwaśnych (podrażniają one jeszcze niewygojone gardło)
4.Nale
ży pić dużo płynów (minimum 30 ml/kg/dobę). Napoje mogą być ciepłe (niegorące) lub chłodne, także gazowane.
5.

W celu zmniejszenia bólu podczas po
łykania należy zastosować leki przeciw bólowe – 30 minut przed jedzeniem.
 
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI PALUCHÓW KOŚLAWYCH
 1. Higiena rany i okolicy pooperacyjnej: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
2. Przez kilka dni nale
ży unikać zamoczenia rany, dlatego zaleca się kąpiel pod prysznicem zamiast kąpieli w wannie
3. Chodzenie o kulach i obci
ążanie kończyny ściśle wg zaleceń operatora
4. Przestrzeganie zalece
ń lekarskich.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO OPERACJI WYROSTKA ROBACZKOWEGO
1. Do 2 miesi
ęcy po zabiegu wyłączyć z diety pokarmy ciężkostrawne, wskazana dieta wątrobowa;
2. Higiena rany i okolicy pooperacyjnej: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
3. Przez kilka dni nale
ży unikać zamoczenia rany, dlatego zaleca się kąpiel pod prysznicem zamiast kąpieli w wannie
4. W razie wyst
ąpienia dolegliwości bólowych, złego samopoczucia, stanów podgorączkowych, zgłosić się do lekarza.
5. Przestrzeganie zalece
ń lekarskich.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO ZAŁORZENIU BALONA GASTRYCZNEGO
1. Wskazany jest aktywny tryb
życia, wykonywanie ćwiczeń fizycznych dostosowanych indywidualnie do aktualnego stanu zdrowia.
2. Stosowanie zalece
ń dietetycznych według zaleceń lekarza.
3. W razie wyst
ąpienia złego samopoczucia, nudności czy braku łaknienia udać
się na wizytę kontrolną do lekarza prowadzącego.
4. Zg
łoszenie się do usunięcia balonu w terminie ustalonym przez lekarza operatora.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE DLA PACJENTÓW CCSVI
1. Aktywny tryb
życia dostosowany do indywidualnego stanu zdrowia.
2. Obserwacja miejsca wk
łucia w pachwinie w razie niepokojących objawów (zaczerwienienie, krwawienie, wysięku) zgłosić się do lekarza.
3. Przestrzeganie zalece
ń lekarskich.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE DLA PACJENTÓW Z DEFICYTEM SAMOOPIEKI
1. Stosowanie profilaktyki przeciw odle
żynowej:
zmiana u
łożenie ciała co 2 godziny,
stosowanie udogodnie
ń takich jak materace przeciw odleżynowe, wałki czy podpórki,
stosowanie ma
ści, olejków aby dbać o odpowiednie stan i natłuszczenie skóry,
dok
ładna toaleta ciała wraz z wytarciem ciała na sucho
2. Stosowanie diety odpowiedniej do aktualnego stanu zdrowia oraz odpowiedni poda
ż płynów.
3. Wykonywanie
ćwiczeń fizycznych według aktualnego stanu zdrowia.
4. Przestrzeganie zalece
ń lekarskich.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PRZYJĘTYCH Z BÓLAMI BRZUCHA DO OBSERWACJI
1. Dieta wed
ług zaleceń lekarza prowadzącego dostosowana do aktualnego stanu zdrowia.
2. W razie powrotu bólu brzucha lub innych niepokoj
ących objawów zgłosić się do lekarza.
3. Przestrzeganie zalece
ń lekarskich.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE Z ZAKRZEPICĄ KOŃCZYNY
1. Aktywny tryb
życia dostosowany do indywidualnego stanu zdrowia.
2. Unikanie d
ługotrwałego siedzenia ze spuszczoną nogą lub stania.
3. Uk
ładanie chorej kończyny wyżej.
4. Kontrolowanie wska
źników krzepnięcia według zaleceń lekarza prowadzącego.
5. Wizyta w poradni chirurgicznej wed
ług daty ustalonej z lekarzem.
6. Przestrzeganie zalece
ń lekarskich.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE DLA PACJENTÓW ZE STOPĄ CUKRZYCOWĄ
1. Stosowanie diety cukrzycowej.
2.
Higiena rany: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
3. Kontrolowanie poziomu glikemii wed
ług stanu zdrowia i zaleceń lekarza.
4. Ucz
ęszczanie na wizyty kontrolne w poradni diabetologicznej.
5. Przestrzeganie zalece
ń lekarskich.
ZALECENIA PIEL
ĘGNIARSKIE PO USUNIĘCIU ZMIANY SKÓRNYCH/TARBIELI
1.
Higiena rany i okolicy pooperacyjnej: Octenisept, ja
łowe gaziki, jałowy plaster z opatrunkiem
2. Przez kilka dni nale
ży unikać zamoczenia rany, dlatego zaleca się kąpi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!