ikona pliku doc

ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ notatki

..


  847 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 847
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46,00 kB.


ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Część I 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "pielęgniarką POZ", i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej "położną POZ", wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie: 1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 2) świadczeń pielęgnacyjnych; 3) świadczeń diagnostycznych; 4) świadczeń leczniczych; 5) świadczeń rehabilitacyjnych. Część II A. Zakres zadań pielęgniarki POZ 1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką: 1) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia; 2) osoby niepełnosprawne. 2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z: 1) lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze; 2) pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną; 3) położną POZ; 4) pielęgniarką opieki długoterminowej domowej; 5) innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych; 6) przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia; 7) rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy. 3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują: 1) rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców; 2) rozpoznawanie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!