ikona pliku doc

zakłady poprawcze notatki

zakłady poprawcze


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 58.00 kB.


FUNKCJONOWANIE ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH
,,Zakład poprawczy jest jednostką zamkniętą i strzeżoną, służącą wykonywaniu środka poprawczego wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny po ukończeniu lat 13 i ujawnia wysoki stopień demoralizacji, a prawomocnym wyrokiem sądu uznany został sprawcą przestępstwa”.
R. Borowski, D. Wysocki ,,Instytucje wychowania resocjalizującego” Płock 2001 s. 82 Decyzja sądu o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym następuje wówczas, gdy zastosowane uprzednio środki wychowawcze nie spowodowały oczekiwanych zmian w zachowaniu i postawach lub też ze względu na wysoki stopień demoralizacji zachodzi przypuszczenie, że inne łagodniejsze środki mogą okazać się zawodne. Do zadań zakładu poprawczego należy przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi, a także nauka samodzielności życiowej poprzez zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i opiekuńczą, przygotowanie do pracy zawodowej, organizowanie udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska wychowanków, współdziałanie w procesie wychowawczym z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej właściwymi organowi administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Szczegółową organizację i zasady pobytu wychowanków w zakładzie określa statut opracowany przez dyrektora tego zakładu, a zatwierdzany przez Ministra Sprawiedliwości.
Rodzaje i typy zakładów poprawczych
Wyróżnia się następujące rodzaje zakładów poprawczych:
-zakłady resocjalizacyjne o charakterze otwartym, półotwartym, zamkniętym i o wzmożonym nadzorze wychowawczym;
-zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne;
-zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne.
Do zakładów resocjalizacyjnych o charakterze otwartym kieruje się nieletnich, którzy przebywali już w schronisku dla nieletnich, ale nie identyfikują się z podkulturą więzi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 58.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!