ikona pliku docx

zakażenia szpitalne notatki

WYPRACOWANKO Z ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH :D


  1028 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1028
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74,56 kB.


                                                       

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA  W NYSIE

PAULINA DOSKOCZ

PIELĘGNIARSTWO, ZAOCZNE

SEMESTR IV

Temat : Zakażenia Szpitalne w procesach cywilnych

Zakażenia szpitalne są tematem żywo interesującym liczne środowiska medyczne i niemedyczne. Zrozumienie problematyki łączącej się z tym zagadnieniem wymaga wiedzy z zakresu epidemiologii, chorób zakaźnych, mikrobiologii, finansów i administracji. Kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana przez współczesne szpitalnictwo za najważniejsze kryterium jakości pracy. W Polsce jest to niestety problem ciągle niedoceniony. Tak, więc nie jest to sprawa emocji, lecz rzetelnego przygotowania fachowego niezbędnej kadry profesjonalistów.

Postęp w zwalczaniu zakażeń szpitalnych następował i następuje powoli. Ma on miejsce poprzez edukację a przyznać należy, że problematyka jest trudna i mało efektowna. Systematyczna edukacja pozwala osiągać odpowiednią wiedzę w tym zakresie, aby osiągnąć sukces wiedzę trzeba poprzeć właściwą praktyką i to popartą żelazną konsekwencją.

Czym są zakażenia szpitalne?

Jest to zespół różnych chorób, mających jedną wspólną cechę - specyficzne powiązanie ze środowiskiem szpitalnym. Ich obraz kliniczny jest różnorodny, przy czym ten sam zespół objawów czy choroba mogą być powodowane przez odmienne drobnoustroje, pochodzące z wielu zródeł i rozsiane różnymi drogami.

 Czym szczególnym jest szpital?

To złożony ekosystem, którego kluczowe elementy stanowią: ludzie, drobnoustroje i środowisko.

Elementy te znajdują się wobec siebie w ścisłych, dynamicznych związkach.

W szpitalu przebywają:

- szczególni ludzie (pacjenci)

z samoistnymi lub/i jatrogennymi zaburzeniami odporności,

zakażeni bezobjawowo i objawowo,

poddawani licznym, inwazyjnym zabiegom medycznym,

- szczególne drobnoustroje

niekorzystnie zmieniające swe cechy pod wpływem licznych antybiotyków i środków dezynfekcyjnych,

pochodzące z innych szpitali,

- szczególne środowisko

skupisko chorych, zakażonych oraz personelu,

wyposażone w skomplikowaną aparaturę, trudną do sterylizacji czy dezynfekcji,

wyposażone w urządzenia używane przez grupy osób,

przeznaczone do prowadzenia wielorakiej działalności (medycznej, hotelowej, porządkowej, edukacyjnej itp.).

 

Zakażenia szpitalne mają długą historię. Związane ściśle ze szpitalem były, są i będą w nim obecne. Istotą sprawy jest ich liczba oraz skutki. Pod koniec lat 70-tych XX wieku stały się poważnym problemem zdrowia publicznego oraz poszczególnych osób (dyrektorów placówek, ordynatorów, samych pacjentów) na całym świecie, w tym również w Polsce. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w:

- rozwoju inwazyjnych technik diagnostycznych i terapeutycznych,

- pojawieniu się nowych chorób,

- niekontrolowanym nadużywaniu antybiotyków,

- lekceważeniu zasad higieny szpitalnej.

 Zakażenia szpitalne to zakażenie, które nastąpiło w szpitalu, ujawniło się podczas hospitalizacji (minimum 48 godzin po przyjęciu) lub po wypisaniu pacjenta i zostało spowodowane przez udokumentowany epidemiologicznie czynnik chorobotwórczy pochodzący od innego chorego lub pracowników szpitala albo przez endogenny czynnik mikrobiologiczny.

Zakażenia szpitalne mogą występować stale z częstotliwością charakterystyczną dla oddziału (endemia) lub pojawić się gwałtownie jako ognisko zachorowań (epidemia).

Typowe zakażenia szpitalne inaczej egzogenne (krzyżowe) maja swoje źródło w przeniesieniu na pacjenta czynnika zakaźnego z innego chorego, osoby z personelu czy ze środowiska szpitalnego; zakażenia szpitalne endogenne są spowodowane własną mikroflorą chorego (patologiczną lub oportunistyczną).

 Wyróżnia się m. in. nastepujące postacie zakażeń szpitalnych:

- zakażenia układu moczowego,

- zakażenia układu oddechowego,

- posocznica,

- zakażenia miejscowe,

- zakażenia ran operacyjnych,

- zakażenia wirusami hepatotropowymi,

- inne.

 Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach zobowiązuje lekarzy do zgłaszania zakażeń szpitalnych oraz zgonów z ich powodu występujących jako zespoły kliniczne (zapalenia płuc o etiologii zakaźnej, posocznica, neuroinfekcje, zatrucia pokarmowe) lub schorzenia o ustalonym czynniku etiologicznym (np. grzybice, salmozellozy odzwierzęce, zakaze...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74,56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!