ikona pliku rtf

zakażenia szpitalne notatki


  760 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 760
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.62 kB.


ZAKAŻENIA SZPITALNE ROLA PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE
Zakażenie szpitalne to rozpoznanie kliniczne i potwierdzone laboratoryjnie zakażenie które powstaje w czasie hospitalizacji i ujawnia się podczas pobytu lub po wypisaniu chorego do domu. Zakażenia ujawniające się po za kończeniu hospitalizacji są zakażeniami szpitalnymi tylko wtedy, gdy czas pojawienia się objawów klinicznych infekcji jest krótszy niż okres inkubacji danej choroby. Są one związane z codziennym funkcjonowaniem szpitali na całym świecie ,stanowiąc jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny.
Ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego jest zależne od następujących czynników :
1) rodzaju drobnoustroju
) choroby pacjenta-stosowanych metod diagnostyki i leczenia
) środowiska szpitalnego.
Najczęściej zakażenia wewnątrzszpitalne wywołują szczepy bakterii :pałeczki gram ujemne ,szczepy gronkowcowe ,paciorkowce a także wirusy przenoszone drogą krwi (HBV,HCV) i grzyby ( drożdżo podobne i pleśniowe)
Pacjenci hospitalizowani to szczególnie podatna na zakażenie populacja. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia zakażenia są :
1) wiek-fizjologiczny niedobór odporności u noworodków i ludzi w wieku powyżej 65 lat.
) obniżenie odporności-w konsekwencji istnienia choroby podstawowej
) stan immunosupresji-wynikający ze stosowanych metod leczenia
) wykonywane zabiegi inwazyjne- uszkodzenie naturalnych barier anatomicznych
)antybiotykoterapia-zniszczenie flory naturalnej pacjenta i zastąpienie jej florą szpitalną.
Środowisko szpitalne jest środowiskiem , w którym infekcje występują zdecydowanie częściej, ponieważ na ograniczonej przestrzeni jednocześnie hospitalizowani są pacjenci z infekcją i inni, z obniżoną z powodu choroby odpornością
Na zwiększenie ryzyka wystąpienia zakażeń ma wpływ :
1) stan techniczny szpitala
) zagęszczenie (nadmier
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.62 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!