ikona pliku docx

zakażenia szpitalne notatki

procedury oraz czynności jakie należy podjąć w celu uniknięcia zakażeń w szpitalu


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.30 kB.
   
ZAKAŹENIA SZPITALNE

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W SWOIM MIEJSCU PRACY W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA ZAKAŻEŃ.ZAKAŻENIA SZPITALNE

Zakażenia szpitalne mają długą historię. Związane ściśle ze szpitalem były, są i będą w nim obecne . Istotą sprawy jest ich liczba oraz skutki. Pod koniec XX wieku stały się poważnym problemem zdrowia publicznego oraz poszczególnych osób (dyrektorów placówek, ordynatorów, samych pacjentów) na całym świecie, w tym również w Polsce. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w: - rozwoju inwazyjnych technik diagnostycznych i terapeutycznych - pojawieniu się nowych chorób, - niekontrolowanym nadużywaniu antybiotyków, - lekceważeniu zasad higieny szpitalnej
Zakażenia szpitalne mogą występować stale z częstotliwością charakterystyczną dla oddziału (endemia) lub pojawić się gwałtownie jako ognisko zachorowań (epidemia). Ponadto istotne znaczenie w zakażeniach szpitalnych ma również powstawanie i rozprzestrzenianie się coraz to nowych szczepów drobnoustrojów opornych na działanie antybiotyków.

Zakażenie szpitalne     - to każde rozpoznane klinicznie i potwierdzone laboratoryjnie zakażenie nabyte w szpitalu ( hospital acguired infections, HAI). Jest to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba w czasie udzielania świadczeń nie była w okresie wylęgania (np. zakażenie bakteryjne) lub gdy choroba wystąpiła po udzieleniu tych świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres wylęgania tej choroby (np.. WZW typu B, WZW typu C). Najczęściej uznaje się zakażenie za szpitalne, jeżeli wystąpiło w okresie 48-72 godziny od udzielenia świadczenia zdrowotnego. Dla zakażenia o długim okresie wylęgania (WZW typu B, WZW typu C, HIV, gruźlica) przyjmuje się okres od dwóch tygodni do wielu lat. Zakażenie szpitalne maże dotyczyć zarówno pacjenta, jak i personelu. Może wystąpić zarówno w szpitalu, jak i w innej placówce zdrowotnej.


1.Zakażenia szpitalne u pacjenta:
a. egzogenne - każde zakażenie, które nie zostało stwierdzone przy przyjęciu do szpitala oraz nie było w okresie wylęgania, a wystąpiło w okresie pobytu w szpitalu lub po wypisaniu do domu z uwzględnieniem okresu wylęgania. Zakażenia te są najczęściej wywołane przez florę szpitalną nabytą od innego pacjenta, za pośrednictwem personelu medycznego (zakażenie krzyżowe) lub innych źródeł zakażenia (sprzęt medyczny, płyny, żywność itp.)
b. endogenne- każde zakażenie, które nie zostało stwierdzone przy przyjęciu do szpitala oraz nie było w okresie wylęgania, a wystąpiło w okresie pobytu w szpitalu i zostało spowodowane przez własną florę pacjenta, np. z powodu obniżonej odporności.
c. nie sklasyfikowane (wewnątrzmaciczne, okołoporodowe).

2. Zakażenie szpitalne u personelu medycznego
- to każde zakażenie, które wystąpiło u pracownika opieki zdrowotnej w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Ryzyko zakażeń szpitalnych wzrasta wraz ze wzrostem specjalizacji zabiegów diagnostycznych i leczniczych. W warunkach szpitalnych istnieje zjawisko „otwarcia nowych wrót zakażeń”, np. poprzez: zabiegi endoskopowe, chirurgiczne, zabiegi chirurgiczne w stomatologii, wszelkiego rodzaju implanty, dializoterapię, wkłucia dożylne i dotętnicze, nowe metody lecznicze, tj. (wspomagane oddychanie, żywienie pozajelitowe) . Ratują one zdrowie i życie chorym, ale jednocześnie stwarzają ogromne ryzyko zakażeń szpitalnych.
Wyróżnia się m. in. następujące postacie zakażeń szpitalnych: - zakażenia układu moczowego, - zakażenia układu oddechowego, - posocznica, - zakażenia miejscowe, - zakażenia ran operacyjnych, - zakażenia wirusami hepatotropowymi, - inne.
Liczbę zakażeń można ograniczyć poprzez ,np. częstsze mycie rąk, stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki, przestrzeganie obowiązujących procedur.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W SWOIM MIEJSCU PRACY W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA ZAKAŻEŃ.

Szpital w Czerwonej Górze jest położony malowniczo w środku lasu, ale warunki architektoniczne pomieszczeń szpitalnych pozostawiają wiele do życzenia.

1. Na oddziałach szpitalnych, np. oddz. IV chorób płuc, nie ma izolatek, w których można by umieścić pacjentów zakażonych lub/i zakażających.
Priorytetem jest utworzenie izolatek z osobnym węzłem sanitarnym.

2.Sale chorych są zbyt duże (7-8 łóżkowe) a w razie, zbyt częstej, konieczności i 10-łóżkowe. Często również pacjenci z braku miejsca na salach leżą na korytarzu . Sprzyja to szerzeniu się zakażeń.
Rozwiązaniem tego problemu było by stworzenie mniejszych sal 2-3 łóżkowych z łazienkami oraz utworzenie dodatkowego oddziału płucnego lub powiększenie już istniejącego o dodatkowe miejsca, co sprawi nie układaniu chorych na korytarzu.

3.Również ilość łazienek na oddziale nie jest wystarczająca: jedna łazienka damska i jedna męska dla wszystkich chorych na oddziale (stan łóżek na oddziale 36),a poprzez tworzenie ciągłych „przystawek „ na oddziale liczba chorych sięga ponad 40 osób. Niektórzy pacjenci rezygnują z mycia się na oddziale, ponieważ muszą stać kilkadziesiąt minut w kolejce do łazienki a jeżeli już dostaną się do niej, to są narażeni na ciągłe dobijanie się innych chorych. W takim przypadku również mycie i dezynfekcja łazienek nie jest możliwa.
Dobrym rozwiązaniem było by utworzenie łazienek przy salach chorych lub zwiększenie ich ilości na oddziale. Również rozwiązało by to i ułatwiło pracę personelu sprzątającego a i zapewniło komfort higieniczny pacjentów.


4. Średnia wieku chorych leczonych w szpitalu wynosi ponad 50 lat i stale rośnie, co automatycznie zwiększa zapotrzebowanie na opiekę bezpośrednio przy łóżku chorego i częstotliwość korzystania przez chorych ze sprzętu medycznego dostarczonego im bezpośrednio do łóżka , tzn. basenów (podsuwaczy), kaczek, misek do mycia, butli i słojów na wydzieliny. Przedmioty te są silnie zabrudzone i w wysokim stopniu skażone. Sprzęt ten musi być poddany procesom mycia i dezynfekcji zapewniający usunięcie co najmniej bakterii (łącznie z prątkami), wirusów i grzybów. Musi posiadać odpowiedni stopień czystości mikrobiologicznej, w pełni bezpieczny pod względem higienicznym – czyli czysty i zdezynfekowany.

W oddziałach szpitalnych brak jest automatów myjąco – dezynfekujących, a czynności te personel wykonuje metodą tradycyjną – ręcz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.30 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!