ikona pliku docx

zając notatki

wyklady


  215 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 215
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16.32 kB.


ORIENTACJE BADAWCZE W TEORIACH WYCHOWANIA WG ŚLIWERSKIEGO

ORIENTACJA SOCJOLOGICZNA

Przedstawiciele: F. Znaniecki, Z. Mysłakowski, R. Miller


Koncentracja na - teorii społeczeństwa wychowującego


Zadania teorii wychowania:

 1.  Badanie społecznych warunków wychowania.
 2.  Badanie procesu wychowania i jego wyników.
 3.  Gromadzenie i uogólnienie wiedzy dotyczącej działalności wychowawczej.
 4.  Ustalenie granic wychowania.


Podstawowe pojęcia : wychowanie, środowisko wychowawcze, stosunek wychowawczy, samowychowanie, proces wychowania, wyniki wychowania.

Wychowanie to:

 1.  Działalność społeczna o funkcji adaptacyjnej, uwikłana w społeczne warunki życia jednostki, w bieg historii, kultury.
 2.  To interwencja w dialektyczny stosunek człowieka i świata.

ORIENTACJE NORMATYWNE

 1.  Orientacja normatywno ideologiczna

Przedstawiciele : H. Krawczyk, H. Muszyński


Koncentracja na - ideologii socjalistycznej i jej normatywnych założeniach.

Zadania teorii wychowania:

 1.  Określenie ideału i celów wychowania.
 2.  Badanie rzeczywistych procesów wychowania, wyjaśnianie ich i stawianie diagnoz wychowawczych.
 3.  Wypracowanie sposobów działania wychowawczego.
 4.  Gromadzenie, sprawdzanie i systematyzacja wiedzy na temat organizacji działań wychowawczych wychowania.
 5.  Dostarczanie praktykom wiedzy dotyczącej działalności wychowawczej.


Podstawowe pojęcia: wychowanie, samowychowanie, ideał wychowania, cele wychowania, proces wychowania, skuteczność wychowania.

Wychowanie to:

Świadoma działalność jednych osób zmierzająca do wywołania poprzez interakcje społeczne trwałych zmian w osobowości innych osób (zmierza do trwałej modyfikacji, ukształtowania dyspozycji emocjonalno - wolicjonalnych ).

 1.  Orientacja normatywno filozoficzna

Przedstawiciele:

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16.32 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!