ikona pliku doc

Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP) notatki

praca zaliczeniowa z BHP. przedstawione czynniki fizyczne, mechaniczne, biologiczne i psychofizyczne zagrażające życiu i zdrowiu.


  1412 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1412
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 0 .


Karolina Morawska ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA W ŚRODOWISKU PRACY I NAUKI Streszczenie Wstęp Definicje Rodzaje, skutki, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom Biologiczne Mechaniczne Chemiczne Związane ze stresem Tematem pracy są zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki. Przedstawię w niej podstawowe grupy czynników, które mają wpływ na zdrowie i mogą zagrażać w mniejszym lub większym stopniu zdrowiu i życiu. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pisemnie pracownika o wszystkich zagrożeniach, zagrożeniach także o istniejącym ryzyku zawodowym, gdyż na każdym stanowisku ono istnieje. Ocena ryzyka zawodowego spoczywa na pracodawcy. Musi on powiadomić o zasadach ochrony przed występującymi zagrożeniami, zagrożeniami także stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą. Istnieje kilka grup czynników, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu w środowisku pracy m.in.: czynniki mechaniczne, chemiczne, psychofizyczne i biologiczne, ich skutki oraz sposoby przeciwdziałania. W dalszej części pracy zawarte są definicje i pojęcia bezpośrednio związane z najróżniejszymi zagrożeniami, wyjaśnione są terminy odnoszące się do zagrożeń, środków ochrony, ryzyka i urządzeń. Źródła ryzyka zdrowotnego związanego z pracą są różnorodne. Najpoważniejsze dotyczą materialnego środowiska pracy. Środowisko to może być przede wszystkim źródłem wypadków (urazów) spowodowanych czy to przez maszyny, urządzenia lub ich elementy (np. pasy transmisyjne), czy to przez samo ?podłoże? miejsca pracy (nierówne powierzchnie, progi) lub jego zanieczyszczenie (np. plamy oleju). Ryzyko zdrowotne może być spowodowane także czynnikami fizycznymi tego materialnego śr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 0 . Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!