ikona pliku pdf

zagrożenia notatki


  75 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 75
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 342.13 kB.


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM
KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA NA ODDZIALE SZPITALNYM Data: Wydział/oddział: Wewnętrzny Kod wydziału: Autor: Stanowisko pracy: Kod stanowiska: Pielęgniarka/Pielęgniarz I. INFORMACJE O STANOWISKU PRACY A. Opis stanowiska pracy Szpital jest budynkiem wielopiętrowym. Powierzchnia, kubatura zgodne z wymaganiami; oświetlenie sztuczne spełnia wymagania, oświetlenie światłem naturalnym spełnia wymagania. Wentylacja grawitacyjna. Zagrożenia biologiczne: kategoria 2 i 3 B. Lokalizacja stanowiska pracy Dyżurka pielęgniarska C. Faza użytkowania Użytkowanie sprzętu D. Granice użytkowania Teren szpitala, drogi transportowe wewnątrz szpitala E. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania 1. Czynności pielęgnacyjne: toaleta chorych, zmiana bielizny, słanie łóżek, przekładanie i przenoszenie chorych leżących, przygotowywanie gorących napojów, podgrzewanie posiłków, karmienie i pojenie chorych 2. Przygotowywanie leków, podawanie leków, wykonywanie opatrunków, wykonywanie iniekcji, cewnikowanie, podłączanie tlenu, kroplówek, pobieranie materiału biologicznego do badań 3. Wykonywanie EKG 4. Przyjmowanie chorych na oddział 5. Sporządzanie dokumentacji 6. Czynności porządkowe, rozcieńczanie środków dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja sprzętu, narzędzi 7. Transport chorych na wózkach w pozycji siedzącej i leżącej F. Stosowane materiały i środki pracy 1. Igły, venflony, strzykawki, drobny sprzęt chirurgiczny, strzykawka automatyczna 2. Defibrylator 3. Kardiomonitor 4. Sprzęt do pomiaru ciśnienia, EKG i rejestrator Holtera 5. Aparaty do wlewów kroplowych, cewniki, zestawy do enema 6. Ssak próżniowy i elektryczny, aparaty Ambu 7. Butle z tlenem i reduktor tlenowy 8. Łóżko Egertona 9. Respirator 10. Leki, ampułki, środki do dezynfekcji G. Osoby pracujące na stanowisku 1. Pielęgniarka
1
H.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 342.13 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!