ikona pliku doc

zagadnienia z socjologi notatki

zagadnienia


  200 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 200
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 61.00 kB.


SOCJOLOGIA ? Nauka o społeczeństwie. Nazwa pochodzi od łac. słowa societas, (społeczeństwo) oraz od greckiego słowa logos ? nauka. PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII ? są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi. Struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach. Procesy, które wynikają ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie. Przedmiotem badań socjologii są również siły, które skupiają i rozwijają te zbiorowości, są również zmiany i przekształcenia zachodzące w społeczeństwie. Socjologia rozwija dwie teorie: 1. Teoria struktur społecznych ? zwaną teorią grup społecznych 2. Społeczeństwo i teoria makrostruktur i mikrostruktur społecznych Badane są spójność, rozkład i procesy przemian. Dostarczają aparatu pojęciowego, hipotez projektów badawczych i rozwijają teoretyczne podstawy metod badawczych. A zatem socjologia jest nauką, która zajmuje się badaniem rozwoju współczesnego życia i jego materialnych i niematerialnych wytworów, zasadniczych form czyli struktur współżycia oraz czynników nadzorujących zmienność i niezmienność. Zakres zainteresowania socjologii: I. Stosunki społeczne: 1. Kultura materialna i niematerialna (duchowa) 2. Materialne i niematerialne wytwory 3. Różne grupy społeczne, czyli formy, struktury 4. Procesy integrujące i dezintegrujące grupy społeczne II. Człowiek: Jego osobowość (rozwinięcie tematu na II wykładzie) Kryteria współżycia społecznego: 1. Przyrodnicze ? Biologiczne: warunki biologiczne człowieka, czyli cechy i budowa jego organizmu, procesy fizjologiczne, mechanizmy dziedziczenia, odruchy, skłonności ? Geograficzne: klimat, ukształtowanie terenu, gleby, świat roślinny i zwierzęcy, bogactwa naturalne ? Demograficzne 2. Ekonomiczne podstawy życia społecznego: Praca, jej warunki organizacja pracy, środki i narzędzia p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 61.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!