ikona pliku doc

Zagadnienia socjologiczne- Szacka notatki

Wybrane zagadnienia opracowane na podstawie książki B. Szackiej


  1772 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1772
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 79,50 kB.


Problemy życia społecznego zwierząt i sposoby ich rozwiązywania Istnieją dwa podstawowe problemy życia społecznego zwierząt: wewnątrzgrupowa agresja oraz brak współdziałania i współpracy. Mechanizm ograniczania agresji. Agresje wśród zwierząt ograniczają dwa mechanizmy: hierarchizacja oraz terytorializm. Zbiorowości zwierząt gromadnych nie są chaotyczne. Są uporządkowane we właściwy danemu gatunkowi sposób, gdzie każdy osobnik ma określone miejsce a także wyodrębniona jest pozycja przewodnika stada. Każdy osobnik zna swoje miejsce. W stadach gdzie występują jasno określone hierarchie walki są rzadkie. Z kolei terytoria regulują dostęp do zasobów, a także rozmiary populacji- poprzez ograniczenie udziału w procesie populacji a także ograniczenie liczby osobników. Nadmierne zagęszczenie terytorium wywołuje zgubne skutki- może prowadzić nawet do wymierania osobników. Posiadanie terytorium przez grupę spaja ją, koordynuje jej działania oraz sprawia, że każdy osobnik może się porozumiewać z drugim. Reasumując hierarchia reguluje współzawodnictwo o zasoby, ustalając kolejność dostępu do nich, terytorializm czyni to, wyznając prawa do nich na określonej części użytkowanej przestrzeni. Obydwa te mechanizmy występują w najróżniejszych kombinacjach, nawzajem się uzupełniając bądź zastępując. Jeden i drugi dają większe szanse reprodukcji osobnikom przewyższającym inne pod względem cech umożliwiających zwycięstwo we współzawodnictwie o przywództwo czy terytorium. Współpraca i współdziałanie. Zwierzęta ze sobą współpracują- iskają się, dzielą się pożywieniem, wspólnie walczą i polują a także wzajemnie się ostrzegają. Problemem jest wyjaśnienie skąd takiego rodzaju zachowania u nieświadomych działań istot. Przeprowadzono symulację komputerową, która wykazała, że: Osobniki będą oszukiwać, dopóki prawdopodobieństwo spotkania tych samych osobnik
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 79,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!