ikona pliku doc

zagadnienia prawne notatki

prawo, zagadnienia


  290 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 290
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 108,00 kB.


ZAGADNIENIA PRAWNE KONSTYTUCJA ?uchwalona 2.IV. 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona referendum z 25.V. 1997 r. dziennik ustaw ogłoszony 17.X. 1997 r. Składa się z preambuły i 13 rozdziałów w tym 243 artykułów. MAŁA KONSTYTUCJA ? uchwalona 1. VIII. 1992 r. przez parlament. PREAMBUŁA-zwraca się uwagę na dzieje wiążące się z odzyskaniem suwerenności Polski w 1989 roku. Mówi o tradycjach narodowych, historii państwa. Określa wartości priorytetowe dla polskiego społeczeństwa-wolność, sprawiedliwość, dialog społeczny, rzetelność, sprawność instytucji publicznych, poszanowanie praw obywatelskich. Odwołuje się do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, jednak przekonania pozostawia jednostce. ZASADY KONSTYTUCJI: -suwerenności narodu -legalizmu -pomocniczności -społecznej gospodarki rynkowej -republikańskiej formy państwa -reprezentacji politycznej -demokratycznego państwa prawa -pluralizmu społecznego -zrównoważonego rozwoju -sprawiedliwości społecznej -bezstronności religijnej, światopoglądowej. RODZAJE NORM: -prawne związane z regulacją w prawie -etyczne -religijne. UJĘCIE PRAWA: Realistyczne (prawo jest jakimś faktem społecznym, zawarte w działaniu, wyraża się w różnych terminach, koncepcjach. Istotą są ludzkie przeżycia i emocje, które stanowią faktyczne pobudki naszego działania. Prawne jest tylko to co powie sąd, sędziowie, ich zachowanie. Dużą rolę odgrywają emocje z obu stron. W danej sprawie zachodzą różne wyniki. Uwzględnia się funkcje emocjonalne. Prawno-naturalne (silnie związane z normami prawa naturalnego, niezależnie od aktu stanowiącego prawo np. eutanazja, aborcja. Każdy z nas stanowi sam o sobie, pełna zdolność do czynności prawnych. Prawem jest wszystko to co jest nam przyrodzone-prawo do życia, istnienia, własności. Pozytywistyczne (najbardziej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 108,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!