ikona pliku docx

zagadnienia opracowane z socjologii wychowania notatki

Zagadnienia opracowane


  55 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 55
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,53 kB.


Socjologia wychowania zakres zainteresowań zjawiska, zbiorowości i instytucje wychowawcze decydujące o przebiegu wychowania jego cechach treści ,formach organizacji zmianach w nich zachodzących.                                                     Procesy wewnętrzne warunkujące funkcjonowanie instytucji wychowawczych, decyzujące o zawartości grup celowych, wyznaczające kierunek zmian i przekształceń w nich zachodzących  Szersze układy, systemy, zjawiska, procesy społeczne oraz te aspekty innych grup i instytucji które jednak wywierają wpływ na wychowanie , jego treści i społeczne skutki

Pojęcie „współczynnika humanistycznego” u Znanieckiego Wskazuje na fakt że socjologia bada procesy społeczne nie bezpośrednio ,lecz obserwując działania, postawy i opinie ludzi

Co oznacza pojęcie „czynów społecznych” u Znanieckiego Interakcje wraz z ich podstawowymi składnikami

Co oznacza pojecie stosunków społecznych u Znanieckiego Reguły opisujące relacje pomiędzy ludźmi

Co oznacza pojęcie grup społecznych u Znanieckiego Zbiór jednostek które maja poczucie tożsamości grupowej

Dlaczego u Znanieckiego wychowanie z punktu widzenia grupy lub społeczeństwa jest tak istotne Zapewnia przestrzeganie norm przez ludzi

Bezrefleksyjny model wychowania u Znanieckiego Model praktykowany przy niezmiennych warunkach środowiska 

Tradycyjny model wychowania u Znanieckiego Model praktykowany po zmianie w środowisku zewnętrznym nacisk na utrzymanie istniejących norm

Utylitarny model wychowani u Znanieckiego Model  praktykowany po zmianie środowiska ,nacisk na dostosowanie norm do warunków

Kto jest przedmiotem wychowania w koncepcji Znaieckiego  Jednostka w dowolnym wieku

Jaki jest cel wychowania w ujęciu Znanieckiego Przygotowanie wychowanka do roli pełnoprawnego członka grupy

Co to jest środowisko społeczne  u Znanieckiego Ogół ludzi z którymi jednostka styka się w ciągu swojego życia 

Co to jest środowisko wychowawcze w koncepcji Znanieckiego Środowisko wytworzone przez grupę dla jednostki która ma zostać członkiem grupy 

Składniki środowiska wychowawczego w koncepcji Znanieckiego Wychowanie indywidualne instytucje wychowawcze i wychowania pośredniego

Rola grupy rówieśniczej w wychowaniu w koncepcji Znanieckiego polega na Nauce hierarchii statusów i ról grupowych

Czym są instytucje wychowania pośredniego u Znanieckiego Instytucje które nie są powołane do wychowania ale maja na nie wpływ 

Pokrewieństwo to związek oparty na podstawach Biologicznych

Powinowactwo to związek  oparty na podstawach Kulturowych

Rodzina składająca się z dwóch pokoleń to rodzina Nuklearna

Rodzina składająca się z trzech pokoleń to rodzina Poszerzona

Luźny związek rodziny nuklearnej nazywamy Zmodyfikowana rodzina poszerzoną

Najważniejszym kryterium wyodrębniania faz życia rodziny przez F Adamskiego jest dojrzewanie psychospołeczne małżonków

Postulat humanizacji rodziny występuje U Marksa

Wg Marksa problemem rodzin w społeczeństwie burżuazyjnym jest  Oparcie relacji w rodzinie a stosunku pieniężnym

De Bonalda asymetria relacji w rodzinie była pozytywna

Wg Comtea rodzina stanowi Element socjalizujący do życia społecznego

Który z poniższych sadów był charakterystyczny dla anarchistycznej refleksji nad rodzina Rodzina nie może blokować swobody dysponowania swoim ciałem

Opisywany przez Morgana bezład płciowy to :Fantazmat wynikający z niezrozumienia życia społeczeństw pierwotnych

Wg Levi-Straussa struktura pokrewieństwa jest determinowana zakazem kazirodztwa 

Wg Parsonsa rodzina industrialna jest jednostką konsumpcyjną

Instrumentalna rola ojca polega na odpowiadaniu za relacje rodziny ze światem zewnętrznym

Ekspresywna rola matki polega na

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!