ikona pliku doc

zagadnienia na kolokwium z socjologii notatki

zagadnienia na kolokwium z odpowiedziami


  1182 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1182
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB.


KOLOKWIUM SOCJOLOGIA 1.Główne założenia i poglądy twórców socjologii: Comte- Twierdził, że społeczeństwo podlega niezmiennym prawom tak samo jak świat fizyczny. Uważał socjologię za naukę pozytywną czyli stosującą metody nauk przyrodniczych. Sformułował prawo trzech etapów pojmowania świata: teologiczny( myśleniem rządziły idee religijne i wiara, że społeczeństwo jest wyrazem woli Boga), metafizyczny i pozytywny ( zapoczątkowały odkrycia Kopernika,Newtona. Faza poznawania społeczeństwa przy użyciu technik naukowych. E. Durkheim ? Według niego głównym zadaniem socjologii jest badanie faktów społecznych. Fascynowała go społeczna i moralna solidarność- to co spaja społeczeństwo. Wspólnota. Zauważył (?studium o samobójstwie?) że wraz z rozwojem cywilizacji ludzie się zabijają w wyniku osłabienia więzi. Jest autorem pojęcia ANOMII ? rozpad, poczucie bezcelowości i rozpaczy towarzyszące w nowoczesnym życiu. M. Weber - Uważał, że wielkie znaczenie dla zmiany społecznej mają idee i wartości . Uważał że, socjologia powinna zajmować się badaniem działania społecznego, a nie struktur. Trzeba badać człowieka. Pojęcie typu idealnego- odniesienie się do czystej formy danego zjawiska. Cały ten rozwój nauki ii techniki określił jako racjonalizacja- czyli życie człowieka oparte na wiedzy technicznej. Uważał, że kapitalizm polega na rozwoju nauki i biurokracji. Kiedyś odnoszono się do tradycji, poglądów, przekonań. Teraz wygrywa kalkulacja kosztów. K. Marks ? Uważał, że podstawowe prawa historii można odnaleźć w strukturze ekonomicznej społeczeństwa. Według niego społeczeństwo dzieli się na: właścicieli środków produkcji i nie posiadających tych środków. Co prowadzi do konfliktu klasowego, Skupiał się na kapitalizmie i społeczeństwie nowoczesnym. Uważał, że konflikt jest motorem historii, dzięki niemu nowo powstałe struktur
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!