ikona pliku doc

Zagadnienia na egzamin z wpr. do pedagogiki notatki

Opracowane zagadnienia na egzamin ustny do mgr Pszonak


  580 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 580
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 289.00 kB.


Wprowadzenie do pedagogiki Proszę zdefiniować pojęcie wychowania Wychowanie- świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunkach wychowawczych, między wychowawcą, a wychowankiem, których celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Funkcje wychowania- wymienić religijne, moralne i społeczne cele wychowania, znaczenie techniczne, znaczenie kulturotwórcze, znaczenie biologiczne, znaczenie psychologiczne, znaczenie patriotyczne, znaczenie ekonomiczne, znaczenie polityczne. Dynamiczne siły wychowania- wymienić i krótko omówić Bios- pęd życiowy do naturalnego, psychologicznego rozwoju (wychowanek) Etos- siła społeczna urabiająca kształt biosu (środowisko) Agos- siła oddziaływania na wychowanka (wychowawca) Los Co to jest progresja, degresja, regresja? Progresja- rozwój ewolucyjny (ped. ogólna), Degresja- zahamowanie rozwoju lub obniżenie jego poziomu ( ped. specjalna), Regresja- rozwój entropiczny; rozkład rozwojowy; proces wykolejenia wychowawczego, Czym zajmuje się pedagogika społeczna? Jakie ma podstawowe zadania? Jest nauką, która zajmuje się środowiskowymi uwarunkowaniami, procesami oraz wpływem człowieka na zmianę i przeobrażanie tych procesów. Zakłada, że człowiek jest istotą aktywną zmieniającą swoje środowisko. Subdyscyplina ta wyrosła z socjologii wychowania. Stworzona pod koniec lat 30 XX wieku. przez Helenę Radlińską. Współczesny zakres badań: badanie człowieka we wszystkich fazach jego życia, bada wpływ instytucji, środowiska socjalizacyjnego i wychowawczego, czyli inaczej rodziny, szkoły, instytucji edukacyjnych, domu kultury a także wpływ np. środków masowego przekazu (mass media). Trzy nurty: praca socjalna, praca kulturalna, opieka i wychowanie. Przedstawiciele: Aleksander Kamiński, Ryszard Wroczyński, Andrzej Radziewicz, Irena Lepalczyk, Edmund Trępała, Tadeusz Pilch, Stanisła
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 289.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!