ikona pliku doc

zagadnienia na dydaktykę notatki

zagadnienia na dydaktykę, w sam raz na exam


  1793 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1793
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 209,50 kB.


Ad.1 Potrzeba naucz.: nauczyciel i uczeń:uczenie pod kierunkiem kogoś innego. Jest elementarna potrzeba wpisana w teorie czynności podst.(+praca+walka+czynności konsumpcyjne. ŹRODLA TEJ POTRZEBY:człow. Przychodzi na świat nie zdolny do samodzielnego życia; człowprzych.na świat w określ.miejscu geogr., rodzinie, pkt.kulturowym. Człow. Musi wnosić cos nowego (nie wystarczy natur. Socjalizacja. NAUCZANIE NATURALNE:intuicyjne, każdy jest w jakimś stopniu nauczyc.(naturalni- intuicyjni; specjaliści; n.n. jest okolicznościowe. 1.Profesjonalista świadomie planuje -> pisze konspekty nie ma okoliczności.Naturalny- naucza w zależności od okoliczności, problem->dziełanie;2Nauczanie intuic.jest tradycyjne ? przekazuje mlodym ludz.obyczaje uswiecone tradycja.3Naucz.intuic.nie wytwarza żadnej teorii.4N.I. posług. się przekazem. Podaje pewne algorytmy zachowań, ale nie wyjaśnia dlaczego.5Celem jest uksztaltow.określ.umiej et.i nawyków oraz zapam.gotowych treści.6jest doraźne, pełni istot.role. DYDAKT.nazwa poch.od grec.a) didaktikos-pouczajacy,b) didaskein- nauczac, wyjaśniać, udowadniać,c) didasko-ucze.Ad.a) dydakt. dyrektywna- europejska- nauczyc.jest najważniejszy, jest central.postacią w proc.nauczania( uczen ma się podporzad. Ad.b) Nurt zw.z progresywizmem, Deweyem, zasady uspoleczniania- uczeń mial być central. pkt., nauczyc.miał być pomocny w rozw. prob. Ad.c) Proc.uczenia- podm.czynność. Uczeń może korzys.z pomocy nauczyc.Uczenie całożyciowe- permamentne. Uczen korzys.tez z kształ. Formalnego. Ad. 2 OZYCIE TERM.DYDAKT.: po raz pierw.1613r Niemcy Krzysztof Helwig i Joachim Jung jako wynik Bad.syst.Wolfganga Ratkego znanego językowcy i rzecznika naucz.w jez.ojczystym, oprac.prace pt.?krotki sprawozda.z dydak. Czyli sztuki naucz. Ratychiusza?Później term.pojawialsie coraz czesciej. W tym czasie dydak. Była umiejęt. Prakt.1628- gł.dzielo J.A. Komeńskiego otrz. tyt.?Didactica magma?- ?wielka dydak.przedst. uni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 209,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!