ikona pliku doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa notatki


  1861 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1861
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,00 kB.


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo.
1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja)
2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego.
3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym.
4. Okres nowoczesny pielęgniarstwa- początki kształcenia zawodowego.
5. Rozwój zawodu i kształcenia zawodowego w Polsce i na Dolnym Śląsku.
6. Nestorki pielęgniarstwa polskiego i światowego.
7. Samorząd zawodowy, zadania i struktura oraz znaczenie dla rozwoju zawodu.
8. Stowarzyszenia zawodowe i ich rola w rozwoju zawodu.
9. Uwarunkowania prawne wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce.
10. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskiej pielęgniarki za granicami kraju.
11. Modele organizacji praktyki pielęgniarskiej tradycyjne i współczesne. Proces pielęgnowania- etapy, fazy, cechy.
12. Metody gromadzenia danych o pacjencie w procesie pielęgnowania: obserwacja, wywiad, pomiar, analiza dokumentacji.
13. Diagnoza pielęgniarska: zasady planowania opieki, działania pielęgniarki, ocena opieki. Dokumentowanie procesu pielęgnowania.
14. Współpraca z pacjentem, rodziną i innymi osobami w procesie pielęgnowania.
15. Zakres i charakter działań pielęgniarki zapewniający pacjentowi bezpieczeństwo.
16. Udział pielęgniarki w stwarzaniu pacjentowi optymalnych warunków do podtrzymywania i zabezpieczania biologicznych funkcji życiowych.
17. Funkcja diagnostyczna. Udział pielęgniarki w ocenie stanu podmiotu opieki.
18. Funkcja terapeutyczna. Udział pielęgniarki w leczeniu.
19. Udział pielęgniarki w usprawnianiu pacjenta. Funkcja rehabilitacyjna.
20. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do samoopieki.
21. Edukacja, profilaktyka w procesie pielęgnowani
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!