ikona pliku doc

Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego notatki


  4070 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 4070
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 48,00 kB.


Zadania pielęgniarki wobec dziecka hospitalizowanego ? karta praw dziecka w szpitalu Celem jest m.in. zapewnienie dziecku hospitalizowanemu najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej Zadania: działania pielęgnacyjne działania diagnostyczno-lecznicze działania edukacyjne Osiąga się to spełniając warunki: Hospitalizacja dziecka ma miejsce tylko w oddziałach pediatrycznych Szpital/oddział musi spełniać warunki niezbędne do leczenia i rozwoju dziecka Personel pielęgniarski we wszelkich działaniach stosuje się do Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej oraz Karty Praw Pacjenta Każde dziecko ma prawo do opieki sprawowanej przez wykwalifikowane pielęgniarki ? profesjonalistki w opiece pediatrycznej Wiedza i umiejętności personelu pielęgniarskiego zapewniają dziecku w stopniu możliwie najwyższym odzyskanie zdrowia oraz zaspokojenie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych Wszystkie pielęgniarki mają prawo i obowiązek do ustawicznego kształcenia. Doskonalenie zawodowe (szkolenia, specjalizacje pediatryczne, udział w sympozjach i konferencjach) umożliwia pielęgniarkom wypełnianie ich profesjonalnej roli: rozpoznawanie, planowanie, realizowanie i ocenianie działań pielęgniarskich Pielęgniarka pediatryczna jest członkiem zespołu terapeutycznego, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi członkami zespołu w celu optymalnej opieki nad dzieckiem Aktywna współpraca z rodzicami dziecka w zakresie edukacji zdrowotnej ma przygotować rodziców do współudziału w opiece nad chorym dzieckiem w szpitalu i w warunkach domowych Pielęgniarki pediatryczne respektują Europejską Kartę Dziecka w szpitalu, która gwarantuje, że: dziecko jest traktowane indywidualnie, z godnością i zrozumieniem, z zachowaniem intymności dziecko ma prawo do obecności rodziców dzieci i rodzice uzyskują informacje o możliwych sposobach pielęgnacji w sposób zrozumiały i otrzymują wspar
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 48,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!