ikona pliku docx

Zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń na oddziale chirurgicznym notatki

Zakażenia występujące na oddziale chirurgicznym stanowią poważne wyzwanie dla pielęgniarek i całego zespołu terapeutycznego. Są problemem prawnym i etycznym w znaczeniu ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub zaniechanie działań, medycznym w znaczeniu przedłużania hospitalizacji i leczenia oraz związanym z tym cierpieniem i tragedią chorego. To także problem finansowy w znaczeniu wzrostu kosztów leczenia chorób z zakażenia, a także zaspokojenia roszczeń finansowych osób poszkodowanych. Zakażenia szpitalne zostały zdefiniowane w Ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach jako zakażenia zakładowe — tym właśnie pojęciem powinni się posługiwać wszyscy pracownicy ochrony zdrowia (jest ono obowiązujące).


  285 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 285
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.54 kB.


  1.  Zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń na oddziale chirurgicznym
  2.  

Zakażenia występujące na oddziale chirurgicznym stanowią poważne wyzwanie dla pielęgniarek i całego zespołu terapeutycznego. Są problemem prawnym i etycznym w znaczeniu ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub zaniechanie działań, medycznym w znaczeniu przedłużania hospitalizacji i leczenia oraz związanym z tym cierpieniem i tragedią chorego. To także problem finansowy w znaczeniu wzrostu kosztów leczenia chorób z zakażenia, a także zaspokojenia roszczeń finansowych osób poszkodowanych.

Zakażenia szpitalne zostały zdefiniowane w Ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach jako zakażenia zakładowe (Dz.U. nr 126, poz. 1384 z 31 X 2001) tym właśnie pojęciem powinni się posługiwać wszyscy pracownicy ochrony zdrowia (jest ono obowiązujące).

Zakażenie zakładowe to zakażenie, które zastało nabyte w czasie pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, a które nie było w okresie inkubacji w chwili przyjęcia do zakładu” (Dz. U nr 126, poz. 1384, art. 2, ust. 26).

Zakażenia zakładowe dotyczą:

chorych leczonych na oddziałach szpitalnych całodobowych i dziennych,

pacjentów, którym świadczona jest usługa medyczna w przychodni chirurgicznej,

personelu medycznego, paramedycznego i pomocniczego,

osób odwiedzających,

dostawców, czyli wszystkich, którzy mają kontakt z ekosystemem szpitalnym.

Źródłem zakażeń na oddziale chirurgicznym może być: pościel szpitalna, bielizna chorych (piżamy, koszule), odzież ochronna personelu, materiał opatrunkowy, sprzęt medyczny: narzędzia, aparatura specjalistyczna, aparaty do mierzenia ciśnienia, reduktory tlenowe, pulsoksymetry, stetoskopy, inhalatory, nawilżacze powietrza, zlewy, wanny, urządzenia kanalizacyjne, naczynia sanitarne wielokrotnego użytku (kaczki, baseny, miski do mycia chorych, miski nerkowate), urządzenia wentylacyjne, woda, żywność, klamki, kontakty i… ręce personelu.  Wśród wszystkich przyczyn wymienianych w literaturze na temat zakażeń szpitalnych (zakładowych) ręce personelu wymienia się na pierwszym miejscu. Barbara Zabłocka uważa, że „ręce są najważniejszą drogą przenoszenia drobnoustrojów w szpitalu z jednej osoby na drugą osobę” (Zabłocka, 1996: 13). Prawidłowe mycie rąk wymaga użycia:

mydła płynnego w sterylnych, jednorazowych opakowaniach,

środków do dezynfekcji skóry rąk:

• czas wcierania 30 sekund (do wyschnięcia),

• ilość preparatu 3 ml,

ręczników jednorazowych,

baterii łokciowej uruchamiana zgodnie z przeznaczeniem (tzn. łokciem),

instrukcji mycia rąk.

Wyróżnia się następujące sposoby mycia rąk:

higieniczne do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń z użyciem mydła, pod bieżącą wodą,

specyficzne dla pracowników ochrony zdrowia przedłużone w czasie mycie rąk, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów najczęściej pomijanych, określonych w instrukcji mycia rąk,

chirurgiczne mycie rąk wielokrotne mycie rąk w wymaganym czasie, z użyciem sterylnej szczotki i mydła odkażającego, zakończone dezynfekcją skóry rąk i wytarciem ich w sterylny ręcznik lub serwetę.

Prowadzenie profilaktyki zakażeń zakładowych na oddziale chirurgicznym dotyczy wszystkich pracowników, jest to podstawowy obowiązek, określony w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Od pielęgniarki wymaga się wykonywania czynności pielęgnacyjnych i zabiegowych, zgodnie zasadami praktyki pielęgniarskiej, wymaganymi na oddziałach zabiegowych. Wśród zadań pielęgniarki dotyczących profilaktyki zakażeń na oddziale chirurgicznym (w poradni chirurgicznej) wymienić należy:

zachowanie krótkich paznokci i zdjęcie biżuterii,

mycie i dezynfekcja rąk przed i po wykonaniu zabiegów aseptycznych,

mycie i dezynfekcja rąk przed i po wykonaniu czynności w kontakcie z materiałem biologicznym,

zakładanie i zdejmowanie rękawiczek przy chorym, w jego obecności,

przestrzeganie podziału pomieszczeń oddziału na „czyste”, „brudne”,

dezynfekcję rąk w czasie obchodu lekarskiego (dopilnowanie przez pielęgniarkę oddziałową, zapobieganie roznoszeniu bakterii na inne osoby),

wykonywanie wszystkich czynności przy pacjencie, związanych z diagnozowaniem i pielęgnowaniem, tylko przez pracowników medycznych,

stosowanie sterylnego sprzętu lub sprzętu jednorazowego,

prawidłowe wykonywanie wszystkich zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,

prawidłowe otwieranie opakowań za sprzętem jednorazowego użycia (nierozdzieranie),

eliminowanie puszek Schimmelbucha, wdrażanie sterylnych pakietów z materiałem opatrunkowym, narzędziami, kompletem narzędzi i materiału opatrunkowego do wykonania zabiegów (np. zdjęcia szwów, cewnikowania),

sterylizacja kieliszków do leków, butelek do reduktora tlenowego itd.,

wycofanie sterylizatorów na suche powietrze,

nadzorowanie dezynfekcji łóżek chorych, szafek dla chorych,

nadzorowanie procesu sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń na oddziale,

stosowanie lamp bakteriobójczych w czasie przewidzianym na dezynfekcję, w sali chorych, sali opatrunkowej, łazience,...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!