ikona pliku doc

Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z hemofilią notatki


  2546 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2546
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32,50 kB.


ZADANIA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD DZIECKIEM Z HEMOFILIĄHemofilia (inaczej zwana "krwawiączką" czy też "chorobą królów") - genetyczne zaburzenie krzepnięcia krwi związane z brakiem lub niedoborem czynnika krzepnięcia.Dziedziczy się recesywnie w sposób sprzężony z płcią. Choroba występuje u męskich potomków, nosicielami choroby są kobiety.? częstość występowania 1:12 000 mieszkańców? ogółem 3000 ludzi w Polsce choruje na hemofilię? Hemofilia A występuje w Polsce siedmiokrotnie częściej niż hemofilia BTło Genetyczne hemofiliiGeny odpowiedzialne za wytwarzanie czynników krzepnięcia VIII i IX znajdują się w chromosomie X, który podobnie jak chromosom Y jest chromosomem płciowym. To szczególne położenie genów kontrolujących wytwarzanie czynników VIII i IX powoduje, że dziedziczenie hemofilii związane jest z płcią, a ponieważ cechy uwarunkowane genami znajdującymi się w chromosomie X dziedziczą się niejednakowo u obu płci, hemofilia występuje tylko u mężczyzn. O płci każdego osobnika decyduje para chromosomów oznaczonych literami X i Y. Matka przekazuje zarodkowi tylko jeden chromosom X, natomiast ojciec daje chromosom X lub Y. Jeżeli chromosom ojcowski to X, zarodek otrzymuje razem dwa chromosomy X i jest płci żeńskiej. Jeżeli zaś ojciec przekazuje zarodkowi chromosom Y, to u zarodka powstaje para chromosomów XY, co daje mu płeć męską. Hemofilia występuje tylko wtedy, gdy dana osoba nie ma żadnego zdrowego chromosomu X, który wystarczałby do wytwarzania odpowiedniej ilości czynnika VIII lub IX. U kobiet wyjątkowo rzadko zdarza się obecność nieprawidłowych obu chromosomów X powodujących hemofilię. Natomiast u mężczyzn do wystąpienia hemofilii wystarcza odziedziczenie tylko jednego nieprawidłowego chromosomu X.DziedziczenieHemofilia może być przenoszona z rodziców na dzieci, jeżeli matka choruje na hemofilię (co zdarza się wyjątkowo rzadko) lub jeżeli matka jest nosici
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!