ikona pliku doc

zadania pedagoga notatki

zadania pedagoga-poradnia pedagogiczno-psychologiczna


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 27.00 kB.


ZAPOZNANIE Z ZADANIAMI PEDAGOGA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2
W RZESZOWIE
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
      Prowadzenie badań pedagogicznych zgłaszających sie do poradni dzieci, dokonywanie diagnozy poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych uczniów;
      Prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, pomaganie szkołom i przedszkolom w zakresie zwiększania efektywności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych;
      Prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii pedagogicznej,
      Wspieranie nauczycieli w prowadzeniu terapii pedagogicznej w przedszkolach, szkołach, udzielanie pomocy merytorycznej w tym zakresie;
      Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów orzekających;
      Opracowywanie i autoryzowanie opinii i orzeczeń w terminie 14 dni od daty badania;
      Opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz ukierunkowywanie pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi;
      Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i nauczycieli;
      Wspieranie rodziny i szkoły w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności dydaktyczno-wychowawczych, inicjowanie różnorodnych form pracy wychowawczej w środowisku, w tym w środowisku rodzinnym dziecka;
      Współdziałanie z innymi placówkami i instytucjami w sprawach dzieci i młodzieży;
      Doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;
      Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz tajemnicy służbowej;
      Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki i zleconych przez dyrektora.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 27.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!