ikona pliku doc

Zachowania zdrowotne notatki

Zachowania biopozytywne oraz bionegatywne.


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 103.50 kB.


ZACHOWANIA PROZDROWOTNE I ANTYZDROWOTNE ADOLESCENTÓW
      WSTĘP
      Zachowania zdrowotne mogą mieć pozytywny albo negatywny charakter, pierwsze służą zdrowiu, i przynoszą wymierne korzyści, a te drugie mogą prowadzić do choroby. To, jaki jest człowiek pod względem zdrowotnym wyraża się w jego zachowaniu. Mając powyższe zachowania na uwadze, wyróżnia się:
      zachowania prozdrowotne (biopozytywne), które wykazują pozytywny wpływ na zdrowie, mają na celu lub powodują podtrzymanie, umacnianie, przywracanie zdrowia i sprawności;
      zachowania antyzdrowotne (bionegatywne), które mają negatywny związek ze zdrowiem, wywołują jego zagrożenie, utrudniają profilaktykę, opóźniają proces leczenia i rehabilitacji;
      Zachowania zdrowotne są procesem korelującym z rozwojem człowieka. Wiedza o samym sobie kształtuje się podczas rozwoju indywidualnego
i społecznego w rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Umiejętność analizowania i wyjaśniania własnego zachowania ewoluuje z wiekiem [54]
2. JESTEM DOROSŁY, CZY JESTEM ŚWIADOMY
      Dojrzewanie jest okresem szczególnie trudnym, zarówno dla młodzieży, jak
i ich rodziców. Przejście w dorosłość powoduje wiele zmian w sferze somatycznej
i psychicznej. Ta dekada życia cechuje się szczególnie intensywnym tempem rozwoju, związanym ze złożonym mechanizmem hormonalnym, prowadzącym ostatecznie do jego zakończenia i uzyskania stanu właściwego dla człowieka dorosłego. Osiągnięcie stanu dorosłości oceniane bywa w sferze dojrzałości emocjonalnej (zastąpienie rozsądkiem reakcji spontanicznych), dojrzałości społecznej (umiejętności współdziałania z innymi), dojrzałości intelektualnej (zdolności posługiwania się dowodami wobec zaistniałych faktów) i osiągnięcia niezależności ekonomicznej (umiejętność wyboru zawodu i kierunku kształcenia się, miejsca w społeczeństwie) [23].
Młody człowiek dorastając staje się świadomy wymagań stawianych przez ży
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 103.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!