ikona pliku docx

Zaburzenia pamięci notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 18.54 kB.


TEMAT: ZABURZENIA PAMIĘCI. ZESTAWIENIE POJĘĆ.
PAMIĘĆ – (z łac. memoria) – utrwalone przechowywanie i rozpoznawanie treści uprzednio doznanych; zapamiętywanie spostrzeżeń, wrażeń, emocji i osób.
PAMIĘĆ TRWAŁA – statyczna.
PAMIĘĆ ŚWIEŻA – dynamiczna.
Pamięć świeża następuje najczęściej u ludzi starych ze złym ukrwieniem mózgu, u ludzi
z niedorozwojem umysłowym, jak również u osób z wysoką sprawnością intelektualną,
u chorych w stanie hipomaniakalnym czy w zespole przedmaniakalnym.
TRZY PODSTAWOWE RODZAJE ZABURZEŃ PAMIĘCI:
    Niedoczynność pamięci (hypomnesia)
    Nadczynność pamięci (hypermnesia)
    Zafałszowanie pamięci (paramnesia)
ZABURZENIA PAMIĘCI mają podłoże organiczne lub emocjonalne.
NADCZYNNOŚĆ PAMIĘCI (hypermnesia) – zdolność szybkiego zapamiętywania obszernego materiału.
NIEDOCZYNNOŚĆ PAMIĘCI – (hypomnesia):
    czynnościowa
    emocjonalna – przemijająca; występuje pod wpływem wzruszenia, w nerwicach
    organiczna:
    mechaniczne uszkodzenie mózgu – w urazach
    czynniki krążeniowe – miażdżyca, niedotlenienie mózgu
    czynniki toksyczne, zakaźne
    przerzuty nowotworowe
Jest charakterystyczna dla zespołu psychoorganicznego.
AMNEZJA = NIEPAMIĘĆ = LUKA PAMIĘCIOWA może obejmować krótki okres, minuty, godziny, czasem rozciąga się na miesiące lub lata. Tę lukę pamięciową można wypełnić KONFABULACJAMI.
KONFABULACJE to treści fałszywe, przypadkowe. Chory jest przekonany o ich prawdziwości.
KONFABULACJE – „zmyślanie na luki”.
TYPY AMNEZJI:
    Amnezja prosta
    Amnezja wsteczna
    Amnezja następcza
AMNEZJA PROSTA. Jeżeli występuje w wyniku wypadku, to chory nie pamięta samego wypadku.
AMNEZJA WSTECZNA – najczęściej pojawia się po urazie czaszki, wstrząśnieniu mózgu. Może również występować po próbach samobójczych (przez powieszenie lub zatrucie gazem) albo po napadach padaczkowych lub elektrowstrząsach. Pacjent nie pamięta wydarzeń sprzed wypadku.
AMNEZJA NASTĘPCZA – polega na pokryciu niepamięcią okresu po wypadku, np. pacjent po wypadku samochodowym, nie wie kto go przywiózł.
AMNEZJA = NIEPAMIĘĆ (całkowita/ częściowa) – może wystąpić w stanach śpiączkowych, w zespole splątaniowym. U chorych mogą pojawić się WYSPY PAMIĘCIOWE polegające na odtwarzaniu pojedynczych fragmentów doznań okresu choroby.
KRYPTOMNEZJA. Chory dawno zapomniane wspomnienia traktuje jako rzeczy nowe.
ZAFAŁSZOWANIA PAMIĘCI, tzw. PARAMNEZJE – występują one wówczas, gdy treści czynności psychicznej – np. myślenia, spostrzeżenia – zostały zniekształcone w okresie przechowywania lub odtwarzania.
Do zafałszowań pamięci należą (4 grupy):
    Konfabulacje
    Złudzenia pamięciowe
    Omamy pamięciowe
    Zdarzenia „DEJAVU”
ZDARZENIA „DEJAVU” – tzw. złudzenie pamięciowe polegające na poczuciu znajomości sytuacji nowej, a więc takiej której nie przeżyliśmy nigdy poprzednio. Jego przyczyną są zaburzenia emocji, treści myślenia lub może stanowić wyraz urojeniowego zniekształcenia wspomnień. Występuje u ludzi zdrowych i w padaczce skroniowej.
W przypadku złudzeń i omamów, to co przeżywamy jest narzucone.
Wydaje się, że pamiętamy coś, czego nie powinniśmy pamiętać.To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 18.54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!