ikona pliku doc

wzory logika notatki

wzory logika


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 38.00 kB.


Wybrane tezy rachunku zdań:
1) p ≡ p zasada tożsamości / każde zdanie jest równoważne z samym sobą.
3) p ≡ ~~p zasada podwójnego przeczenia / każde zdanie jest równoważne zdaniu powstałemu przez podwójne jego zanegowanie.
3) ~p(p~p) zasada sprzeczności / dwa zdania wzajem sprzeczne nie są oba prawdziwe, z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest praw.
4) p~p zasada wyłączonego środka / z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest prawdziwe.
5) (p→ ~p) →~p prawo redukcji do absurdu / jeśli zdanie impl. swoją negację, to ta negacja owego zdania jest prawdziwa.
6) (pq)→p prawo symplifikacji / koniu. dwóch zdań implikuje pierwsze z tych zdań.
7) (pq) ≡ (qp) prawo przemienności koniu. / koniu. pierwszego zdania i drugiego, jest równoważna koniu. drugiego zdania i pierwszego.
8) p→(pq) prawo addycji / każde zdanie impli. alternatywę, której jest składnikiem.
9) (pq) ≡ (qp) prawo przemienności altern. / alter. pierwszego zdania i drugiego, jest równoważna alter. drugiego i pierwszego.
10) ~(pq) ≡ (~p~q) pierwsze prawo de Morgana / negacja koniu. zdań jest równoważna alter. negacji tych zdań.
11) ~(pq) ≡ (~p~q) drugie prawo de Morgana / negacja alter. zdań jest równoważna koniu. negacji tych zdań.
12) [(p →q)p] →q modus ponendo ponens / gdy jedno zdanie impli. drugie, i jest tak, jak stwierdza pierwsze zdanie, to jest też tak jak stwierdza pierwsze zdanie.
13) [(p →q)  ~q ]→ ~p modus tollendo tollens / gdy jedno zdanie impli. drugie,i nie jest tak jak stwierdza drugie zdanie, to nie jest tak jak stwierdza drugie zdanie.
14) ~p→(p →q) prawo Dunsa Szkota / gdy dane zdanie jest fałszywe, to impli. ono dowolne zdanie.
15) (p→ q) → (~q →~p) prawo transpozycji / gdy jedno zdanie impli. drugie, to negacja drugiego zdania impli. negacje pierwszego zdania.
16) (p ≡q) ≡ (q ≡p) prawo przemienności równoważności / r
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 38.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!