ikona pliku docx

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniw metodą kompensacji. notatki

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniw metodą kompensacji. Laboratorium FIzyki, Politechnika Poznańska. Sprawko na 4,5 bądź 5.0


  230 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 230
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 102.41 kB.


Nr ćwicz:

Data wykonania:

Imię i Nazwisko osoby wykonującej:

Wydział:

Semestr:

Grupa:

Grupa lab.:

Prowadzący, Nazwisko i Imię:

Przygotowanie:

Wykonanie:

Ocena ostat.:

Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniw metodą kompensacji.

Wstęp teoretyczny:

Źródłami siły elektromotorycznej (SEM) nazywamy urządzenia zdolne do wytwarzania różnic potencjałów pomiędzy dwoma punktami. Do źródeł SEM zaliczmy ogniwa, baterie i prądnice. Wewnątrz źródła ładunki dodatnie przemieszczają się w kierunku od potencjału ujemnego do potencjału dodatniego (wymaga tego zachowanie ciągłości prądu), stąd źródło SEM musi być zdolne do wykonania pracy zwiększającej energię ładunków, które do niego dopływają.

Jeżeli przeniesienie ładunku  związane jest z wykonaniem pracy , wtedy SEM źródła prądu   jest zdefiniowane następująco:

jednostką SEM jest  czyli wolt.

Wszystkie rzeczywiste źródła SEM posiadają opór wewnętrzny. Zgodnie z II prawem Kirchoffa, suma wszystkich spadków potencjału w dowolnym obwodzie zamkniętym jest równa zero.

Po zastosowaniu powyższego prawa dla najprostszego obwodu zamkniętego (zawierającego podłączone szeregowo: siłę elektromotoryczną , opór wewnętrzny źródła  i przyłączony opór zewnętrzny R), otrzymujemy równanie:

gdzie  jest natężeniem prądu w obwodzie.

Iloczyn  jest różnicą potencjałów zmierzoną na zaciskach zewnętrznych źródła: , uwzględniwszy to w powyższym równaniu otrzymujemy:

Wynika z tego, że różnica potencjałów  na zaciskach źródła jest mniejsza od SEM, jeżeli ze źródła czerpiemy prąd ( > 0). Jeżeli źródło jest nieobciążone (= 0), to .

Krótki opis doświadczenia:

Do pomiaru SEM nie można użyć woltomierza, gdyż jego działanie opiera się na przepływie prądu pobieranego z mierzonego źródła. Właściwą metodą do określenia SEM jest metoda kompensacyjna,

w której warunek zerowania się prądu jest spełniony przez skompensowanie (zrównoważenie) SEM badanego źródła zewnętrzną różnicą potencjałów.  Schemat przedstawiono na rysunku.

Po zastosowaniu II prawa Kirchoffa dla oczka abcd otrzymujemy:

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 102.41 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!