ikona pliku docx

wywiad motywujacy ekonomia punktowa notatki

wywiad motywujacy ekonomia punktowa


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 657,43 kB.


Wywiad motywujący

to nowatorska metoda pracy z trudnym klientem.

• Oparta na podejściu humanistycznym, psychologii inspiracji i motywacji.

• Polega na takim oddziaływaniu na klienta, aby wzmocnić jego zaangażowanie we wprowadzanie istotnych zmian w jego życiu, ułatwia odkrywanie jego wewnętrznych źródeł motywacji do zmiany

Definicja: Wywiad motywacyjny to podejście dyrektywne, zorientowane na klienta, którego celem jest zainicjowanie zmiany zachowania poprzez uświadomienie klientowi jego ambiwalentnego nastawienia dotyczącego zmiany i pomoc w poradzeniu sobie z nim. Twórcy: William R. Miller i Stephen Rollnick,  Carl Rogers, Prochaska i DiClemente.

Rozmówca stosując metodę wywiadu motywującego:

• nie przekonuje klienta o istnieniu problemu i potrzebie zmiany;

• nie udziela rad i nie proponuje rozwiązań problemu bez zgody lub prośby klienta;

• nie odgrywa roli „eksperta” stawiając klienta w pozycji pasywnego uczestnika;

• nie moralizuje i nie poucza klienta;

• nie przykleja diagnostycznych etykietek;

• nie oskarża i do niczego nie zmusza.

1 podstawowe pytanie:

Dlaczego ludzie z autodestrukcyjnym zachowaniem nawet przy bardzo silnej presji z zewnątrz mają ogromne trudności, aby się zmienić?

2 podstawowe pytanie:

Jak ja jako terapeuta, pracodawca, nauczyciel mogę odnaleźć oraz wzmocnić motywację w moim rozmówcy?

Zasady WM:

 1.  Okazywać empatię, (uważnie słuchać wypowiedzi klienta, stosować słuchanie odzwierciedlające, okazywać zrozumienie, NIE krytykować, NIE oceniać, NIE obwiniać
 2.  Eksplorować sprzeczne motywy i pracować z nimi (pomóc klientowi uświadomić negatywne konsekwencje i ryzyko problemowych zachowań, wykazać sprzeczność pomiędzy bieżącym zachowaniem a celami i wartościami, dokładnie określić różnice między tym „co jest” i tym „co chcę aby było”, wzmacniać dążenia do zmiany zachowań)
 3.  Unikać sporów lub otwartej konfrontacji (nie przekonywać, unikać sporów, nie przyklejać etykietek, nie dowodzić swojej racji, wspierać klienta w poszukiwaniu własnych rozwiązań
 4.  Zmniejszać opór (analizować własne zachowania, zmieniać kierunek rozmowy, nie dążyć do przełamania oporu, patrzeć na problem „oczami klienta”),
 5.  Wzmacniać wiarę we własne możliwości i wypowiedzi na temat zmiany (wzbudzać wiarę w możliwość dokonania zmian,  dawać nadzieję i wspierać wiarę we własne siły, podkreślać mocne strony klienta, edukować w zakresie biologicznych mechanizmów uzależnienia, skoncentrować uwagę na mniejszych etapach prowadzących do celu

Techniki WM (OARS =WIOSŁA)

 1.  Pytania otwarte (Open questions) pomagają rozpocząć wywiad, pomagają ustalić fakty, odgrywają kluczową rolę przy ocenie problemu
 2.  Afirmacja (Affirmation) pomaga rozwijać i wzmacniać niezależne podejmowanie decyzji przez klienta, wyraża szacunek wobec doświadczeń i uczuć klienta,  może pomóc uniknąć rozczarowań i utraty motywacji
 3.  Słuchanie odzwierciedlające (Reflective listening) pozwala okazać klientowi, że uważnie się go słucha pomaga ustalić, czy wypowiedzi klienta zostały właściwie zrozumiane, pomaga wzmocnić pewność klienta w tym, że zmiana jest niezbędna
 4.  Podsumowanie (Summarizing) pomaga podkreślić najbardziej istotne wypowiedzi klienta, daje możliwość połączyć wypowiedzi klienta na różne tematy, pomaga przejść do omawiania innego tematu po uprzednim uogólnieniu tego, co już było powiedziane

Wywiad motywacyjny:

 1.  to partnerski model rozmowy
 2.  stawia w swoim centrum odpowiedzialnego za samego siebie człowieka
 3.  jest ofertą rozmowy
 4.  ma motywować, może zachęcić do zajęcia się swoim zachowaniem
 5.  dąży do refleksji nad własnym zachowaniem, wzmacnia poczucie odpowiedzialności za siebie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 657,43 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!