ikona pliku pdf

wywiad i badanie fizykalne notatki


  1077 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1077
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 324,61 kB.


Wywiad i badanie fizykalne
Pielęgniarski rzut oka na problem badania fizykalnego
Wykład 1 – mgr Dariusz Klonowski
Co to jest badanie fizykalne?
Określenie "fizykalne" mówi, Ŝe informacje potrzebne do postawienia rozpoznania uzyskiwane są przez lekarza, bądź inny personel medyczny, za pomocą oglądania, opukiwania, osłuchiwania i palpacji (obmacywania) pacjenta
Czy badanie fizykalne dostarcza duŜo informacji badającemu?
Pomimo olbrzymiego postępu w rozwoju metod diagnostycznych takich jak: echokardiografia, monitorowanie holterowskie, rezonans magnetyczny, badanie fizykalne jest niemal zawsze podstawowe. Podczas typowej konsultacji, po rozmowie z pacjentem, czyli zebraniu wywiadu lekarskiego, lekarz przystępuje do badania fizykalnego. Dopiero wywiad lekarski w połączeniu z badaniem fizykalnym stanowią podstawę do wyboru kolejnych metod diagnostycznych.
W jakich warunkach przeprowadza się badanie fizykalne?
prywatne, ciche i wolne od moŜliwych zakłóceń otoczenie. Usiądź w takim miejscu, by pacjent je łatwo zaakceptował i upewnij się, czy pacjentowi jest wygodnie.
Warunki w jakich odbywa się badanie mają zasadnicze znaczenie zwłaszcza w przypadku niemowląt i małych dzieci. Niepokój dziecka powoduje Ŝe przeprowadzane badanie ma mniejszą wartość. Przyjazne, stonowane wnętrza, cisza, brak pośpiechu i tłoku pozwalają uniknąć dziecku stresu jeszcze przed badaniem lekarskim. Podczas wywiadu lekarskiego, a więc spokojnej rozmowy matki z lekarzem, dziecko moŜe wstępnie zapoznać się z otoczeniem.
Zasady zbierania wywiadu
Zwracaj się do pacjenta uŜywając nazwiska i formy „Pan-Pani" np. Pani Kowalska oraz przedstaw się sam. Zacznij zbieranie wywiadu od zadawania pytań otwartych: „Co sprowadza Panią do szpitala?"... „Czy coś jeszcze?"... „Proszę mi o tym opowiedzieć". Dodatkowe sposoby zachęcania pacjentów do opowiedzenia o swojej sytuacji, to:
Ułatwianie - pozycja ciała, działania lub słowa, kt
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 324,61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!