książka w edukacji, teoria założenia wielkiej piątki, grupy małe, ściąga napsychologię rozwojowa, obniżenie odpornośći proces, 4 typy adaptacji społenczej, dokumentacja położnicza, 2. Wychowanie pierwotne, zalecenia dla pacjentow po amputacji kończyny, kto chce zostać superbohaterem, pedagogika naukowa w XIX w., reoria sprawności moralnych, typty społeczeństw, psychologia humanistyczna- osobowosć, narzady płciowe, 6. Podstawy funkcjonowania układu odpornościowego, podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, niewydolność krążeniowa proces pielęgnacji, zołtaczka patologiczna noworodków, czynniki kształcące człowieka arystoteles, sił, malwina czyli domyślnośc serca, psychologia rozwoju, upośledzenie w rozwoju, pogaństo i i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, religijność starożytnych greków, jukład oddechowy budowa, uczenie się społeczne psychologia, wiedzać psychologia, giełda - pielęgniarstwo pediatryczne, 1. Cukrzyca jako problem zdrowia publicznego, 1. Cukrzyca a zdrowie publiczne, opór ucznia wobec szkoły badania, 3d, zadania i problemy psychologiczne wczesnej dorosłości, jak się pisze samoocena, Myśl wychowawcza w okresie hellenizmu, mechanika wytrzymałośći, adhd pielęgnacja, protokół zajęć, protokół zajęć zintegrowanych, platońska koncepcja idealnego państwa, wykrajanie gumą, regulatory ciśnienia, zespół wyniszczenia, współczynnik skurczu liniowego i objętościowego, rozwój osobowości według teorii humanistycznej, Środowisko a otoczenie, biologia medyczna+zagadnienia 2007, do stosowania mieszanek eliminacyjnych w żywieniu niemowląt., międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, od dzieła do tekstu barthes, bułgaria w ue, ponadczasowość teori pedagogicznych podobieństwa , Zasady efektywnej komunikacji międzyludzkiej, siła i słabosc wspołczesnej rodziny, formy organizacyjne zajeć, Kultura i tożsamość: Studium dystansu międzypokoleniowego, Typy społeczeństw., 41. Proza historyczna po 1945 r, socjologia przestępczości, wspólczesne teorie rozwoju człowieka, prof Cież ergonomia, rachunkowość przedsiębiorstw, bioindykatory zwierzęce, Wychowanie w perspektywie wertykalnej (rozwojowej), ideał rodziny, pojęcie nauczania-uczenia sie , pojęcie nauczania - uczenia sie , egzamin z pediatrii dla pielęgniarstwa, wynicowanie pęcherza moczowego, nikodem marszałek, proces pielęgnowaniapacjenta z udarem krwotocznym, referat + układ oddechowy, patofizjologia układu oddechowego, - rak piersi: czynniki ryzyka, objawy, diagnostyka, 6. Ocena chorego po zabiegu operacyjnym, proces pielęgnowania w chorobie wrzodowej dwunastnicy, zakład badań, zjawiska współczesnej kultury, zaśmiecanie l, śmieci w lasach, ustawa własności przemysłowej, problemy pielęgnacyjne nad chorym po zawale serca, zakład produkcyjny, zakład państwowy, projekt unijny .środki europeskie, Teoria tożsamości Logana, oddziaływania między ładunkami, Determinanty doboru treści kształcenia, scenariusz zajęć z gramatyki, człowiek jako istota kochająca, czynniki ekonomiczne wpływ na ciążę, niespecyficzne trudnośći, Szkolnictwo średnie i wyższe w zaborze pruskim , pojęcie socjalizacji i wychowania, pielęgnowanie niepełnosprawnych- test, kształtowanie postaw pacjenta, płeć a społeczeństwo, historia wychowania i myśli pedaggicznej, Sprawdzanie o ocenianie osiągnięć, napisać o sobie, ochłodzenie klimatu, proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu, chińskie, sprawozdanie udarność, 1939, projekt wałka napędowego, obliczenia śruby, aspekty więzi społecznej, Pluralizacja i partykularyzacja więzi , Polityczny charakter więzienia w latach 1945-1956 , przestrzeń globalna, resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodków, warstwa społeczna w sensie stratyfikacji, agresja i postawy prospołeczne, kształtowanie tożsamoćsi młodego człowieka, Kręgi środowiskowe, szkoły filozoficzne starozytnej grecji, póżna dorosłośc, proces pilęgnowania POCHP, Kerschenteiner i jego poglądy pedagogiczne, podlultura więzienna, alergie u pielęgniarek, procs pielęgnowania po zabiegu na tarczycy, zasada pomocniczości w unii europejskiej, pieniądz w systemie rynkowym, pielęgnacja pacjenta z niewydolnością nerek, oblężenie Konstantynopola, strategie reform oświatowych, przeglądy techniczne, hipoteza w pielęgniarstwie, MOP + projekt, miejsce obsługi podrużnych + projekt, Instytucje ipoekuńczo - wychowawcze w XIX w. , franc i łajt, praca jako źródło stresu, teoria popędu zygmunta freuda, paradygmat prewencji, poces pielęgnacyjny, podstawy zarządzania pwsz, wskazania do ćwiczeń leczniczych narządu ruchu, 6200z, sejm zarządzanie, Ćwiczenia kompozycyjne w szkole podstawowej, pedagogika opikuńczo-socjalna, 7 ogniw , nidosłyszący, animacja społeczni kultyralna, HOGO KOŁŁĄTAJ O STANIE OŚWIATY, mechanika płynó Wypływ cieczy ze zbiornika, kształcenie wielosstronne, higiena układu krążenia, otyłość prosta, Trzęsienie ziemi, dwie miłości powołały dwa swiaty myśl św augustyna, organizacja i zarządzanie praca zaliczeniowa, indywidualne wzorce myślenia, sztuka myślenia, rozmowy o śmierci i umieraniu- streszczenie, wychowanie państwowe s.lem, ruchliwość społeczna socjogia, scenariusze zajęc z resocjalizacji, 5 patologii społecznych, 5 ról społecznych, nadciśnienie tętnicz proces pielęgnowania, wychowanie a niepełnosprawnośc, wychowanie a niepełnosprawność, test+ratmed, 9. Symboliczny interakcjonizm , sprzeczność, charakterystyka założeń w metodyce resocjalizacji, myślenie reproduktywne, edukacja w chorobach układu krążenia u dzieci, trudności w oddawaniu moczu, powikłania po zabiegach na klatce piersiowej, symboliści, ciekłego metalu , ćwiczenia metodą labana, janusz jędżejewicz, socjologia typy społeczeństw, 82, toria pielęgnowania, rola połoznej, 1 mowa przeciwko filipowi, złamanie kości długich, podawanie lek drogą wziewną, pielęgnacja wyrostek robaczkowy, żrodła wiedzy w ponowoczesności, 1. Funkcja kory i układu limbicznego, paradoksy pop tożsamości, 1.Na czym polega swobodny przepływ osób, 1.Czym różni się Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej , problem-lęk ,niepokój, brzezińska, patologia+testy, lecjhospitacji oceniająca, powikłania po wycięciu tarczycy, akademia krakowska początki i rozwój, Socjologia ogólna - Szacka, teoria według doroty orem, metoda doboru proby badawczej, badanie betonu na sciskanie metodąniszcząca, zaburzenia funckconowania układu poarowego, międzykulturowość edukacyjna, tryb rozkazujący w języku polskim, 6309, niepełnosprawność wzrokowa, Wpływ alkoholu na zdrowie-konspekt, religijność w Polsce, Kołakowski o młodości, prowadzenie edukacji w szkołach, praca zaliczeniowa o wartościach w życiu, proces pielęgnowania -wzór, Polska myśl edukacyjna, historia języka polskeigo, materiały do egzaminu z pediatrii, wytrzymałość materiałów mechanika zadania, SCHORZENIAN UKŁADU OGO U NOWORODKÓW, śpiączka warobowa, pytanie z podstaw pielęgniarstwa, wykłady z historii wychowania i myśli pedagogicznej, proces pielęgnowania pacjenta z otempieniem starczym, utrata stateczności, zapalenie płucu dzieci, pedagogika społeczna pwsz legnica , bezwzględne przeciwwskazania do protezowania, pwsz legnica skórczyńska, nagłezagrożenia życia ze strony układu, rozwój motoryczny okresu starzenia się, sysytem pedagogiczny jana amosa komeńskiego, 70 pytań na prawo pracy, 4. Profilaktyka przed przestępcza i po przestępcza, osoby wykluczone społecznie, społeczeństwo informacyjne i edukacja, proces pielęgnacyjny, włączanie, dysfunkconalność rodziny, nowotwory u dzieci pielęgnowanie, 1805, wspólnicy spółki jawnej, 2. Ewolucja światowego systemu monetarnego, kamica ęcheżyka żólciowego, grupy pracownicze sidczące o jej istnieniu, opis i analiza przypadku pacjenta z cukrzycą, strategia konkurencji w pojawiających się sektorach, narkomania wśród nastolatek, aktywnośc prze wadach serca, szkoła domowa wg. Ellen Key, całka funkcji zespolonych, edukacja zdrowotna konspekt do zajęć, czynności zawodowe, edukacja pacjentów z cukrzycą I stopnia , oświecenie cechy charakterystyczne, modele człowieka wewspółczesnych nutrach psychologii, pmoc społeczna wobec różnych kategorii podopiecznych, racjonalność w psychologii ekonomicznej, definicja prawa oświaty, niewydolnośc wychowawcza , naśladownictwo w wychowaniu, wybór szkoły ponadgomnazjalnej w polsce, proces pielęgnowania chorego leczonego krwią, proces pielęgnowaniaobiety po urodzeniu, scenariusz zajęćplastycznych, gry i zabawy na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, system szkolnictwa śliwerskiego, Grupy rówieśnicze jako grupy pierwotne i wtórne, prpces pielęgnowania pacjent z owrzodzeniami, prawo rodzinne iopiekuńcze, 7250, 7250 notatka, Grecka myśl edukacyjna, zabawy na kolonię, Barbara grześ, pyjne udar mózguroblemy [ielęgnac, zadania ped.społecznej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, Historia historiografii - super ściąga, organizacja oświaty w średniowieczu, edukacja pacjenta o POCHP, metody pracy z grupą+korek, metody pracy z grupą+konspekt, analfabetyzm wg Śliwerskiego, kamiński kamienie na szaniec, skutki narażenia na ołów, pekniecie śledziony, historia regionalna - dolny śląsk, składnia w języku polskim, pioelęgnowanie pacjenta w stanach zagrożenia życia, podziały społeczne, edukacja pacjenta z przewlekłym zapaleniem trzustki, ściąga z wprowadzenia do psychologii, powieści wschodnie krasicki, aranżacja miejsc siedzących w pomieszczeniach dydaktycznych, szkolnictwo w wielkim księstwie poznańskim, system pojęć pedagogicznych, zasady etyczne w badaniach społecznych, szkołą spenera, pojęcie nauki jej różne znaczenia, Granat Mirosław, Pedagogika antyautorytarna- założenia i przedstawiciele, kuchnia myśliwska, Pielęgnacja i powiklania tocznia rumieniowatego, Koncepcja osoby w pełni funkcjonującej Carla Rogersa;, notatki metody badań pedagogicznych, Teksty źródłowe do dziejów wychowania, Teksty źródłowe do dziejów wychowania kielce, przedłużenie sesji , sposób badania rzeczywistości, szkoła jako środowisko wychowawcze, Żółkiewski, Cechy pożądane nauczyciela, profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, średnaa dorosłość, co to jest kwaśny deszcz, ropa błękitna, wypracowania z j polskiego szkoła podstawowa kl 5, problemy w zyciu rodziny i ich rozwiązanie, brzuszną- ginekologia, dzieci z wrześni, edukacja zdrowotna wykłady, FUNKCJONOWANIE W GRUPIE PRZESTĘPCZEJ, funkcjonowanie ośrodków szkolno-wychowawczych, proces pielengnowania na patologi ciąży, Nietzche - antychrześcijanin, procedura wstrzyknięć podskórnych, percepcje społeczne, pedagogika opiekuńcza przeszłość teraźniejszość przyszłość, kregi środowiskowe, 13. Stres i relaks w procesie studiowania, trybunały hybrydowe, trybynał, pamiętnik, proces pielęgnowania położnicy poród siłami natury, dojrzałość przedszkolna, charakterystyka świetoszka, dlaczego andragogika a nie pedagogika ludzi dorosłych, leczenie niepłodnośći, 16. Najbardziej znane działa pedagogiki XVII w i ich autorzy, Najbardziej znane działa pedagogiki XVII historia wychowania, neuropatia pielęgnacja, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycę, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, Etyka sytuacyjna a wartości i normy moralne., życie i śmierć słońca, 9. Zachowania dewiacyjne w środowisku wychowawczym., andragogika jurgiel, 29. Ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991r., ośrodki ochrony rodziny, scenariusz lekcji z wychowania umysłowego, rola położnej w opiece nad kobietą z nowotworem piersi, chirurgia ściąga, wykłady z pedagogiki wczesnoszkolnej, podstawz opieki położniczej-egzamin, edukacja wspierająca uczniów w wieku wczesnoszkolnym, teorie pielęgnowania według d. orem, połączenia współosiowe, 4 orientacje badawcze-łobocki, głowacka, procesy pielęgnacyjne nad osobą corą i niepełnosprawną, proces pielęgnacyjny ostre zapalenie krtani pediatria, proces pielęgnacyjny zapalenie krtani pediatria, pojęcie ostry stan zagrożenia życia, mowa uzasadniająca, diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania , Grupy rówieśnicze w procesie socjalizacji i wychowania, edukacja inkluzyjna jej żródła i założenia, zasady według Czapówa, zasady resocjalizacji według Czapówa, korczak poglądy, pielęgnacja chorego z zaburzeniami czucia], 5 tożsamości negatywnych, motywacja i uczenie się, relacje dorosły dziecko, zmęczenie u osób z chorobą nowotworową, myśl pedagogiczna Bestallochiego, biomedyka ściaga, zmęcznie materiału, postępowanie z pacjentem z miastenią, ściąga historia mysli , otyłej, 5859, operacja ginekologicna proces pielęgnacji, bimedyka ściągi, współczesna polska i europa, pedagogika społecznauniwersytet szczeciński, oreintacje i9 kierunki w pedagogice współczesnej, człoweik jako podmiot w pielęgniarstwie, metod asymilacjii wiedzy - programowanie uczenia się , zwierzęta + a+ drogi, pielegnowanie dziecka z chorobą pasożytniczą, proces pielęgnowania z nefrologii, praca z metodologią badań, łobocki metody i techniki badan ksiazka, teoretyczne podstawy ksztalcenia+egzamin, 12 krokó, 12 kroków, komański historia mysli pedagogicznej, Opieka medyczna w szkołach, wiarygodnośc zeznań , wynalazki drugiej połowy XIX wieku, próby twardości, ochtona własności intelektualnej, 1. Charakterystyka procesów psychologicznych, Charakterystyka procesów psychologicznych, Siły Zbrojne RP w systemie reagowania kryzysowego, Pojęcie badań niereaktywnych, środki dydaktyczne wg więckowskiego, prawa i wolności polityczne, dbałość o ciało w młodości, program edukacji zdrowotnej chorego na cukrzycę, Zmienna losowa X-N(4;0,2) Narysuj funkcję gęstości, Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej, 2 wojna swiatowa notatka, teoretyczne podstawy kształcenia - ściągi, zdolności dziecka w wieku przedszkolnym, Krytyka badań sondażowych , socjologia jrytyka badań sondażowych, socjologia krytyka badań sondażowych, podstawy pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, instytucje opiekuńczo - wychowawcze opieki całkowitej, pcia poetykioję, małżeństwo socjologia wychowania, konflikt zagrażający, test na pedagogike opiekuńczą, przestępstwo i kara kryminalna, proces pielęgnacyjny dziecka po operacji, obowiązki dzieci w starożytnosci, typologia środowiska pedagogika, potrzeby indywidualne i społeczne, potrzeby indywidualne i społeczne pedagogika, funkcja plłuc, patomechanizm zagrożeń cywilizacyjnych, stany nieprzytomności, pojęcie norma, logopedia wykłady, wady i zalety wychowania według gordona, tworczosć w resocjalizacji, ocena wydolności samoobsługowej pacjenta, modele teoretyczne z pielęgniarstwa, pedagogiczne uwarunkowania kariery szkolnej, myśl pedagogiczna epoki oświecenia w polsce, bariery w zyciu niepełnosprawnego, teorie klas społcznc turowski, opieka po usunięciu żylaków, wychowanie jako wywieranie wpływu wdg.kwiecińskiego, nauka pracy ręki do rzutu, Zachowania agresywne w szkole, życiu publicznym., Pedagogika Opiekuńcza z Promocją zdrowia, rodzina i jej ewolucja od starozytnosci do srdniowiecza, współczesne teorie socjologczne, niepokoje współczesnej młodzieży, metodologia badań pedagogiczych, Prawo majątkowe, założenia nauki administracji, współdziałanie genów, stan nieprzytomności, szkoła na miarę, promocja zdrowia konspekt do zajęć ostresie, 3. Mikrosystem wychowawczy , edukacja na temat stresu konspekt zajęć, składnik tolerancji, wybrane elementy patologi społecznej, teoria podziału kultur Margaret Mead, Erazm 2 główne dzieła i opis dzieł w skrócie, wyznaczanie długości, filologia słowiańska, alkoholizm u młodzieży, zamki i pałące, georafia tyrystyczna ściagi, agresja i przemoc w szkole ( janusz surzykiewicz), Klasy wpływów wychowawczych wg Guryckiej, nadciśnienie - proces pielegnowania, proces pielęgnowania chorego po resekcji żołądka, nieetyczne postawy pracowników służby zdrowi, karkowska + socjologia, więzien, Zabieg i leczenie niedokrwistości z wykorzystaniem diety, równouprawnienie mężczyzn, zasady polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, ściągi z resocjlizacji, mechanika płynów-ściągi, słowotwórstwo ćwiczenia, stres konspekt do zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, Uczenie się przez naśladownictwo a sprawność intelektualna , . Chłonka i jej krążenie, 85. Powstawanie i wydalanie moczu , Angiotensyna II i jej działanie, motyw wędrowki, Monocyty i makrofagi , 35. Przepływ krwi i fala tętna, 46. Płyn mózgowo, modele szkoły, 74. Produkcja i wydzielanie żółci , Produkcja i wydzielanie żółci , 83. Podstawowe elektrolity ustroju , . Podstawowe elektrolity ustroju , stęzenie molowe, 67. Jelito cienkie , 7. Hemostaza , 13. Grasica, 15. Śledziona, proces pielęgnowania u dziecka zbiegunką, wykluczenie społeczne w edukacji, 8. Szkoły alternatywne: Korczak, Neill, Decroly, rola człowieka w życiu, egzystencja człowieka, techniki zarządzanie przedsiębiorstwem, metody pracy resocjalizującej, struktura ćwiczenia treningowego przyjaźń, struktura ćwiczenia treningowego, teorie atrakcyjności interpersonalnej , zadrzewienia śródpolne, chiryrgia test głuszek, notatka,1809, czas przeszły język rosyjski, dobro i zło w chrześcijaństwie, klasa szkolna jako przestrzeń edukacyjna, pedagogika ściągi z posychologii, Administrowanie danymi osobowymi - mgr Zygmunt Borowik , wykłady z wrowadzenia do pedagogiki, pedagogika marsistowska według Marksa, wychowanie w kontekście teoretycznym, filozofia historia podział, badania mysłakowskiego, kryteria dojrzałej osobowości, pojęcia pedagogiczne w ich wzajemnym przenikaniu się, wychowanie w ujęciu podmiotowym, program wyjścia z ubóstwa, pałperyzacja, psychospołeczne potrzeby, czynniki efektywności nauczania, uniersytet wileński, bortnowski jak uczyć poezji, rachunkowości i finansów, białaczką, John Locke Rozważanie dotyczące rozumu, podstawowe zwiazki zachodzące miedzy opieka a wychowaniem, problem uzależnień- zagrożenia dla współczesnej rodziny, metody wychowania i techniki według Muszyńskiego, nowe kategorie pojeciowe we współczesnej teorii wychowania, proces pielęgnowania pacjentki z nowotworem narządu rodnego, państwo w ujęciu Platona i arystotelesa, dążenia, stotsunki międzynarodowe, wyznaczanie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznje, nauka części ciała dla dzieci, przestępczość kradziezy, przestępczość pedofili, egzamin wytrzymałość, zagęszczanie moczu w nerkach, streszczenie kształcenie szkolne Niemierko, o powszechności kształcenia, długotrwałę unieruchomienie, podagogika społeczna, optymalne modele edukacji nauczycieli według kuźmy, optymalne modele edukacji nauczycieli w polscewedług kuźmy, optymalne modele edukacji nauczycieli w polsce według kuźmy, Choroby tarczycy w ciąży, uczeń z rodziny dysfunkcyjne, dzinnikarskie źródła informacji, typy relacji uczeń nauczyciel, wiesław bar, wpływ środków masowego przekazu a wychowanie, niezgodności w lekach , TESTY z etyki - pielęgniarstwo, Proces pielęgnowania oskrzela, Proces pielęgnowaniadrenu, Rozwój i kształtowanie zainteresowań u dzieci , lissoń, prezentacje multimedialne o osiągnięciach Egipcjan, pielęgnacja pacjenta po złamaniu kończyny, zdrowie pbliczne piel,ęgniarstwo, Ewa Zaręba , 2. Style kierowania wychowawczego, podział badań, urządzenia technologiczne kolokwium, nakłucie szpiku, zespół zanidbywania połowiczego, proces pielęgnowania z nowoteorem płuc, wypadki wśrod dzieci i osob starszych, komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, pielęgnowanie w OPCH, zawroty i bole głowy, 4. Arystoteles: teoria kategorii , edukacja kuturalna dorosłych, egzamin dydaktyka dorosłych semków, podział troficzny, zmiany rozwojowe w młodszym wieku szkolnym, 2.mikroklimat, psychologia rozwokjowa i osobowości, 11. Podstawowe wzorce rozumienia człowieka , 8ecf8, 4 Metody kształcenia wg Okonia, Wkłucie dożylne zastosowanie procedury, wyznaczanie dłudości fali, szkoła rycerska historia myśli, mikołaja doswiadczyńskiego przypadki, procesy pielęgnacji dziecko, kształtowanie się osobowości cżłowieka, wykłady ze środowiska, ppt wałek, 2. Problemy socjologii środowiska w badaniach empirycznych. , Odpowiedzialność definicja, Odpowiedzialność w pedagogic edefinicja, pilęgniarstwo ratunkowe, 1980, prawo różnorodności, obliczenia łożyska, pielęgnowanie dziecka z bólem brzucha, patologia+pojecia, ŚCOAGA Z DYDATKTYKI HISTORII, mapa myśli-teoretyczne podstawy wychowania, j łaciński, żródłaainformacji naukowej, metodyka nuczania uzniów niepełnosprawnycjh, mechanka płynów, Umiejętności niezdębne w pracy socjalnej:, historia literatury polskiej współczeność, historia literatury polskiej współczesność, pielęgnowanie pacjenta ze schorzeniami kręgosłupa, test zarządzanie w pielęgniarstwie, podstawowe płyny elektrolitowe, proces pielęgnacyjny enecefalopatia, Fisher Robert Uczymy jak sie uczyć, Czytanie w początkowych latach edukacji Lenartowska, zadania pielęgniarki w nadciśnieniu tętniczym, streszczenia książek dla przyszłych nauczycieli, role społeczne i więzi społeczne socjologia Andrzej Kojder, problemy ekologiczne XX w., Fircyk wZabłocki, pojecie cena skutecznosci odziaływan pedagogicznych, pompa śrubowa, o władzy, zintegrowany program kształcenia, pielęgniarka wobec pacjenta agresywnego, społeczność sąsiedzka, rozwiązanie problemu dydaktycznego, nauka języków obcych, Czy zwierzęta powinny mieć prawa, Polacy wobec I wojny światowej, prosesy pielęgnacyjne, geneza i skutki zachowań dewiacyjnych., organizacja czasu wolnego dzieci w wieku wczasnoszkolnym, kontrola sprawdzianów za pomocą długościomierzy, demografia społeczna Francji, demografia społeczna Niemiec, arkusz obserwacji dzieci w świetlicy, fundacje i stoważyszenia kościelne, wygląd gleby, intertekstualność w literaturze, zwężenie odzwiernika, konspekt II wojna śwatowa, 2 konspekty z WOS-u, zakłady karne resocjalizacja, problemy pielęgnacyjne przy nadciśnieniu, choroba wieńcowa problemy pielęgnacyjne, miażdzyca uogólniona problemy pielęgnacyjne, historia filozofii lubańska, nowotwór pęcherzyka żółciowego, psychologia rozwoju człowieka wsez, opieke długoterminowa, myśli klasyków socjologia, patologie młodzieży, jałowa odzież, Zapalenie Narządów płciowe, zagadnienia z pedagogiki opiekuńczej, EDUKACJI POLONISTYCZNEJ z metodyką, zatrzymania krązenia, pielęgniarstwo-historia, reforma oświatowa Vossa, specjalizacje pielęgniarskie, poezja amerykańska, mechanika płynów przelewy, starożytność a waspółczesność historia wychowania, 2.Metody i techniki badań w pedagogice., schorzenia ukłądu kwiotwórczego u dzieci, kobieta w społeczeństwie mykeńskim, społeczeństwo mykeńskie, Podaj techniki oddziaływań wychowawczych, imiesłów przymiotnikowy, piłsudzki, 4 działy pedagogiki, role społeczne-sciaga, Procesy poznawcze - myślenie, złamanie trójkostne, psychologia rozwojowa ściąga rok 1, organizacje regionalne międzynarodowe, wychowanie spatrańskie, ksztacenie wielostronne artykuł, Pedagogika wobec zagrożeń,kryzysów i nadziei, pytania na egzaminu Żmudzkiej peDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, otyłość praca dyplomowa, koncepcja szkoły w pedagogice społecznej, przewlekła niewydolność żylna, kierunki w rozwoju pedagogiki opiekuńczej po 1989 roku, zaraządzanie i organizacja zdrowia publicznego, psychoanaliza społeczna, depresja wieku podeszłego rola pielęgniarki, pielęgnowanie po stomi, pedagogika-ściągi, socologia 0 przestępczość i dewiacja], chemioterapia w białaczkach, stosunki międzynarodowe malendowski, fizjologia testy połoznictwo 1 rok, typy szkół pod zaborami, konspekt zajęć warsztatowych dla WTZ, macica mięśniakowata plan pielęgnacji, znaczenie wartości w praktyce kształcenia, Pedagogika wczesnoszkolna ściągi na egzamin , janusz korczak myśli, biologiczne warunkujące, mechanika płynów wzory, scenariusz zajęc świetlicowych, POWIKŁANIA ODDECHOWE I SPOSÓB ZAPOBIEGANIA PO OPERACJI, układ treści nauczania, opieka nad dzieckiem i rodziną w dobie spółczesnej, uczenie się zewnątrzsterowane, metń naukowych jak sie dzielioda bada, przedmiotowa strona celów kształcenia, ustrój państwa w czasach nowożytnych, problemowe uczenie się, współczesne konteksty wychowania, proces pielegnowania noworodka z zespołem Downa, 73) Melchior Wańkowicz: Na tropach Smętka. , Melchior Wańkowicz: Na tropach Smętka. , proces pielęgnowania-omów etapy procesu, plan opieki w niedomykalności zastawki serca, Przyczyny śmiertelności dzieci, kontakty z rodziną, 7. Hermeneutyka, opaski uciskowe chchemat zakładania, 7 czynników Guulthortha, monokaspółkia, zespół maniakalno- depresyjny, obowiązywanie prawa, pielęgnacja pacjenta z przepukliną mosznową, Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny ISKCON , 12. Emancypacja od.. emancypacja do.., szkołaśrodowiskowa,ekologiczna, metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej zasoby, konspekt zajęć dla 1 klasy, opieka pielęgniarska po usunięciu nerki, żółtaczka patologiczna u noworodka, przestępstwa internetowe, polityka społeczno- opiekuncza państwa- założenia, funkcje, typy i cechy szkół jako instytucji społecznej, średnie dzieciństwoi, ideologie wychowania transmisji norm według Kolberga, osobowość tabela, metody samodzielnego uczenia się, dokumentacja pielęgnowania pacejnta , Środki kultury masowej wyzwania zagrożenia, aktywnośc ruchowa niepelnosprawnych, aktywizacja ruchowa niepełnosprawnych, 5. Obserwacja jako technika diagnozy pedagogicznej, wczesna dorosłosć, zdrowie spychospołeczne, dziecka z cukrzycą, tozsamość polskiej pedagogiki, 2. Czynniki warunkujące rozwój psychiczny , transformacja społeczna, szkoły chrześcijańskie w sredniowieczu, cech współczesnej edukacji dorosłych, rodzaje myślenia, budowa i funkcjonowanie układu nerwowego, kierunki współczesnej , Liberalizacja usług, Dyskurs konstruktywistyczno-społeczny:, wytrzymałość materiał sprawozdanie, aktywizacja sił spolecznych, wytrzymałosc matriałow, tłocznia słupowa, uwarunkowania i perspektywy rozwoju pielęgniarstwa, wstrząs kardiogeny, pojęcia i systemy pedagogiczne ściąga, bezpłoność, 116, koncepcja państwa według platona, teoretyczne podstawy wychowania dr sowińska, Dziecko wśród rówieśników i dorosłych Brzezińska, programy oddziaływań resocjalizacyjnych wg Marczak, arends uczymy się nauczać motywacja, opracowanie pojęcia prostokąt wg. etapów Kupisiewicza, reformacja w edukacji w epoce ponowoczesności, czynniki kształtujące administrację publiczną, wychowanie stanowe w średniowiecznej Europie, główne teorie i nurty XIX w, funkcje i zasady działania sprzętu komputerowego., uniwersytet w średniowieczu, teoria rozwoju psychospołecznego, rupy społeczne , pielęgnacja w schożeniach naczyń obwodowych, załozenia pedagogiki korczakla, probylemy pielęgnacyjne , zadania rodziców, państwa oraz szkoły, niedożywienie dzieci proces pielęgnowania, szkoła aktywna a współczesna, mechanizmy rozwojowe człoowieka, Bogumiła szopa, 10 kroków karmienia piersią deklaracja innocenti, przeciwdziałanie , malwina domyślność serca, chirurgia proces pielęgnowania wyrsotek robaczkowy, trybuał stanu, pańnstwo, Michaił M. Bachtin , Środowiska wychowania naturalnego i intencjonalnego , założenia i cel zdrowia publicznego, sposoby liczenia zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską, pytania i odpowiedzi na obronę z pedagogiki, 100 nowych przepisów, satyra i groteska w małej apokalipsie, proces p[ielęgnowania chorego z porażeniem połowiczym, niepelnosprawność umysłowa, Cele wychowania przez rekreacje i turystykę, postawy fizjologiczne typów osobowości, proces pielęgnowania ginekologia onkologiczna, kontrola społczna i jej granice, obliczenie przekładni pasowej, Model pielęgniarstwa Florencji Nightingale, gangi i ich wpływ, Wyznania św. Augustyna -apstrakt, Sposoby radzenia sobie z trudnościami w uczeniu się uczniów , 13. Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego, jakość życia z nadciśnieniem tętniczym, struktura organizacyjna dowolnej działalności, Kwieciński pedagogiki, ośrodki termoregulacji, zmiana jakościowa, Wygląd zewnętrzny psychologis spoleczna, problrmy pielegnacyjne dziecka z biegunkąw ortopedii, recenzja książki wesola szkola, rola pielęgniarki w oddziale psychiatrii, aronson psychologia społecna, pojęcie człowieka sowieckiego, podziały terytorialno - administracyjne w II RP, wincenty okoń bibliografia, położenie kształt i budowa serca, założęnia psychologii humanistycznej, proces pielęgnowania po porodzie, ciepło skraplania, 5. Zasady funkcjonowania wiosek dziecięcych, słuzby pieter, scenariusze zajęć do metody dobrego startu, bezdomność współczesnego świata, dzieci, psychologia kliniczna osobowość antyspołeczna, pomoc społeczna -resocjalizacja, Badanie fizykalne osoby dorosłej z zaburzeniami równowagi., pedagogika społeczna- Guzy Steinke, ZABURZENIA OSOBOWOŚCI patogeneza, obraz kliniczny zaburzeń, roblemy specyficzne dla zawodów pielęgniarki i położnej., konsumpcyjne spoeczeństwo, 1. Podstawowe działy filozofii, próba spłaszczenia, ong oralność, socjologia-Jan Szczepański, środowisko społeczno wychowawcze szoły, środowisko społeczno wychowawcze szkoły, sporządzanie kropli , jana amosa komeńskiego, jana amos komeński, Farmakologia-Sciągi, zbiorowosci społeczne socjologia zbiór społeczny, proces pilęgnowania z oddziału dziecięcego, materiał do badań, konspekt zajęć z pedagogiki zabawy, wyznaczanie współczynnika lepkości, filozofia współczesna mounier, wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła, Śliwerski ocenianie, konspekt zajęc z wf, włoska myśl polityczna, zespół nagłej smierci niemowlecia, łozeczkowej, środki znieczulania, teoria pielęgnarswa, filozofia kołakowski prace, plan pielęgnacji pacjenta ze stomią, biernośc Opiekuna w DPS, fazy koncepcji badań, ochrona własności w medycynie, zarządzanie jakością w stomatologii, czteroczynnikowa koncepcja rozwoju człowieka, zasady pracy z dziećmi w przedszkolu, Stymulowanie aktywności ruchowej dziecka, zespól nagłego zgonu niemowląt, 8 faz, umowa zlecenie a umowa o dzieło, idealny świat platona, 7gzamin z dydaktyki pytania, zawał proces pielę, funkcj szkoły, selekcyjne funkcje szkolnictwa na przykładzie Japonii, zakazenia układu moczeowgo, bilan płynów,