plan pielęgnacji po udarze neurologia, 5. Paradygmaty teoretyczne pedagogiki współczesnej, - metodologiczny paradygmat scjentyzmu i pozytywizmu, Ergonomia -Teoria wychowania przez pracę, termodynamika poiar wilgotności, procesy pielęgnowania amputacja, żywienie kobiet w ciąży z nadciśnieniem, proces pielęgnowania w chorobie nadciśnieniowej, Metodologia historii-super ściąga!, obliczanie wałów, wpływ muzyki na rozwój przedszkolaka, zasady uczenia, proces pielęgnacji po zatrzymaniu, samodzielność wpielęgniarstwie, 8 mila, czynnik negatywne wpływające na okres prenatalny, proces pielęghnowania z nowotworem płuc, proces pielęgnowaniapo porodzie, postępowanie podczas i po transfuzji, bibuła, niedożywienie w ciąży, system oświatowyanglia, ból kręgosłupa proces, fefluks przełyku, schizofrenie- proces pielęgnacyjny, Charakterystyka Świętoszka według tekstu marura 2010, egzamin metody badań pedagogicznych, konspekt pielęgniarski, proces kształcenia dorosłych, pielegnowanie pacjenta z zaburzeniami słuchu, proces peilęgnowania po udarze niedokrwiennym mózgu, Pojęcie kierowania , wytrzymałość materiałów ćwiczenie 7, proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą typu 2, stateczność prętów, 100 lat samotnści, pacjent z aparatem słuchu, historia faryś, gineklogia wrocław, 1. Geneza Wspólnot Europejskich , pole aktywności, Lakiery i emalie do paznokci - skład i nowości rynkowe, postępowanie w mas, scenariusz zajęć empatia, sytuacja języka polskiego w generalnej guberni, Gąska, hipotezy wytrzymałościowe, pogląd na dobro i na zło filozofia, napad duszności, czynności układu pokarmowego, program promocja zdrowia pielęgnbiarstwo, reumatoidalne zap. stawów proces pielęgnowania, zaspakajanie potrzeb pacjenta-rola pielęgniarki, funkcje alfabetyzacji w dorosłości, przenikalności elektrycznej, wykłady z etyki, rodziny społecznego ryzyka, analiza i synteza słuchowa, położnictwo stan po cięciu cesarskim, Współczesne koncepcje metodologiczne w socjologii , Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych., nauczanie czynnoścowe matematyki w kl I-III, 5 grupa anionów, Dr J. Gałuszka, Gałuszka, liberalizm wolność, dydaktyka w pielęgniarstwie, atrkacyjność interpersonalna, Promocja zdrowia w nadciśnieniu tętniczym, wskaźnik miłości, stan nagły, proces pielęgnowania pacjentki z chorobą ginekologiczną, cięciu cesarskim, szkoła pedagogika spolezna, rehabilitacja osób z upośledzeniem, PADACZKA PROBLEMY PILĘGNACYJNE, d. Wychowanie i szkolnictwo w starożytnym Rzymie, c. Wychowanie i szkolnictwo w epoce helleńskiej , test z medycyny prracy i ochrony zdrowia pracujących, masaż przyrządowy, noworodek z uszkodzeniem układu nerwowego, doradca zawodowy model założony a rzeczywisty, społeczny kapital, pływanie konspekt, wybrane trudności w nauczaniu i wychowaniu, maszyny skrawające, środki dydaktyczne okoń telewizor, komeński, locke,Rousseau, 5. Osobowość a sukcesy w nauce, 3. Koncepcja osobowości R.B.Cattella, historia wychowania wykłady dr e. Kahl, artykuł o pedagogice specjalnej streszczenia, Prekursorzy i reprezentanci pedagogiki opiekuńczej , typy społeczeństw szacka, 6) Teoria warstwicowa, współczesne teorie polityczne beyme, język polski sprawozdanie przykład, analiza badań własnych, czy dialog to tylko rozmowa miedzy 2 osobami, problemy specjalne w resocjalizacji przestępców, najczęssze choroby pediatria, dzieła rosseau, dlaczego ludzie pomagają ludziom arronson, upadek państwa polskiego w XVIII wieku, choroby okresu dziecięcego, Michał głowiński gatunek literacki, statystyczna próba rozciągania sprawozdanie, substancje czynne o działaniu wybielającym i ściągającym , KONCEPCJA WOLNOŚCI W IDEOLOGI LIBERALNEJ WEDŁG GUTKA, systemy oświaty w europie, rehabilitacja po urazach narządu ruchu, postępowanie z rodzącą chorą na HIV, AIDS, 9 pierwszych miesiecy życia dziecka, rozwój dziecka w łonie matki, fazy cyklu rozwoju rodziny według M. Ziemskiej, neurologia - proces pielęgnowania, pęcherzyk zóciowy, wkłócia dożylne dzieci, mwchanizmy wpływu grupy na zachowania jednostki, poradnia k proces pielęgnowania, ćwiczenia logopedyczne w przedszkolu, wychowanie dyrektywne i niedyrektywne, pielęgniarstwo studia, edukacja zdrowotna w pielęgniarstwie,, upośledzenie umysłowe i rewalidacja, etyka zawodowa testy 1 rok dr.sareło, zasady pielęgnowania w ratownictwie, warunki sprzyjające adaptacji chorego do szpitala, wpływ telefonu komórkowego, zawał mięśnia sercowego ze wstrząsem, proces pielęgnowania w chorobie psychicznej, opisz dokument określający treści kształcenia, niewydolnośc serca postępowanie terapeutyczne, j.hellwig działalność perdagogiczna augusta cieszkowskiego, rewalidacja dziecka z wadą słuchu, Omów najczęstsze przyczyny wad słuchu., przedmiot badań cele pedagogiki społecznej, Rola i funkcje zawodowe pielęgniarek w geriatrii, socjologia współczesne wartości, AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU , 2. Wizerunek dziewczynek i chłopców. Socjalizacja a płeć, Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności, terpai przez sztukę, muzykoterpię, artterapię , rola pielęgniarki na bloku operacyjnym, Dobra i usługi w ekonomii neoklasycznej, jak pomóc dziecku nie pić , pojęcia z biomedyki, zygmunt bauman ponowoczesne przygody ciała, umiejętnośc czytania, procesy pielęgnowania dziecięce, anatomia gruczołu, postawa społeczna i jej komponenty, pomiar w pedagogice łobocki, 7. Działania profilaktyczno - pielęgnacyjne , pielęgniarka gesty empatia, Przemiany Cywilizacyjne na Przełomie XIX i XX wieku, społeczenswo obywatelskie, kula śniegowa, Badanie źródeł historycznych, Udział pielęgniarki w procesie leczenia, system motywowania we współczesnym przedsiębiorstwie, psychologiz społeczna notatki, metoda węgierska, edukacja zdrowotna w pielęgniarstwie, oddział immunologii, endoproteza stawu biodrowego - proces pielęgnowania, platon miłość, podnośnik z przekładnią zębatą, rodzina zastępcza, II wojna światowa prezentacja, prawna ochrona dziecka przed przemocą - , zagroĹźenia cywilizacyjne wykład 15, podział morfologiczny układu nerwowego, współczesne koncepcje wychowania w pedagogice, 6) Taktyki wprowadzania zmian , nawał pokarmu, kształtowanie i upowszechnianie prozdrowotnych zachowań , maszyny urządzenie przepływowe, dignozy pielęgniarskie w chirurgi, Jak kształtowaćzachowania prozdrowotne wśród uczniów , referat z książki kołakowskiego, leszek kołakowski, czynniki wpływające na cele wychpwania, środowisko lokalne miejscem zmiany społecznej, właściwości fizykochemiczne enzymów, rozwój społeczny osób upośledzonych umysłowo, 4. Znaczenie kultury popularnej w socjalizacji , 29. Formy i metody pracy w ognisku wychowawczym, 30. Organizacja pracy w ośrodku adopcyjna-opiekuńczym, 12. Ustawa o pomocy społecznej i jej prorodzinna specyfika, ankiety w pieęgniarstwie, zdarta płyta, 100 nowych przepisów, satyra i groteska w małej apokalipsie, proces p[ielęgnowania chorego z porażeniem połowiczym, niepelnosprawność umysłowa, Cele wychowania przez rekreacje i turystykę, postawy fizjologiczne typów osobowości, proces pielęgnowania ginekologia onkologiczna, kontrola społczna i jej granice, obliczenie przekładni pasowej, Model pielęgniarstwa Florencji Nightingale, gangi i ich wpływ, Wyznania św. Augustyna -apstrakt, Sposoby radzenia sobie z trudnościami w uczeniu się uczniów , 13. Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego, jakość życia z nadciśnieniem tętniczym, struktura organizacyjna dowolnej działalności, Kwieciński pedagogiki, ośrodki termoregulacji, zmiana jakościowa, Wygląd zewnętrzny psychologis spoleczna, problrmy pielegnacyjne dziecka z biegunkąw ortopedii, recenzja książki wesola szkola, rola pielęgniarki w oddziale psychiatrii, aronson psychologia społecna, pojęcie człowieka sowieckiego, podziały terytorialno - administracyjne w II RP, wincenty okoń bibliografia, położenie kształt i budowa serca, założęnia psychologii humanistycznej, proces pielęgnowania po porodzie, ciepło skraplania, 5. Zasady funkcjonowania wiosek dziecięcych, słuzby pieter, scenariusze zajęć do metody dobrego startu, bezdomność współczesnego świata, dzieci, psychologia kliniczna osobowość antyspołeczna, pomoc społeczna -resocjalizacja, Badanie fizykalne osoby dorosłej z zaburzeniami równowagi., pedagogika społeczna- Guzy Steinke, ZABURZENIA OSOBOWOŚCI patogeneza, obraz kliniczny zaburzeń, roblemy specyficzne dla zawodów pielęgniarki i położnej., konsumpcyjne spoeczeństwo, 1. Podstawowe działy filozofii, próba spłaszczenia, ong oralność, socjologia-Jan Szczepański, środowisko społeczno wychowawcze szoły, środowisko społeczno wychowawcze szkoły, sporządzanie kropli , jana amosa komeńskiego, jana amos komeński, Farmakologia-Sciągi, zbiorowosci społeczne socjologia zbiór społeczny, proces pilęgnowania z oddziału dziecięcego, materiał do badań, konspekt zajęć z pedagogiki zabawy, wyznaczanie współczynnika lepkości, filozofia współczesna mounier, wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła, Śliwerski ocenianie, konspekt zajęc z wf, włoska myśl polityczna, zespół nagłej smierci niemowlecia, łozeczkowej, środki znieczulania, teoria pielęgnarswa, filozofia kołakowski prace, plan pielęgnacji pacjenta ze stomią, biernośc Opiekuna w DPS, fazy koncepcji badań, ochrona własności w medycynie, zarządzanie jakością w stomatologii, czteroczynnikowa koncepcja rozwoju człowieka, zasady pracy z dziećmi w przedszkolu, Stymulowanie aktywności ruchowej dziecka, zespól nagłego zgonu niemowląt, 8 faz, umowa zlecenie a umowa o dzieło, idealny świat platona, 7gzamin z dydaktyki pytania, zawał proces pielę, funkcj szkoły, selekcyjne funkcje szkolnictwa na przykładzie Japonii, zakazenia układu moczeowgo, bilan płynów, pooc osobą z depresją, polscy myśliciele pedagoiczni 1918 1939, Projektowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych , prawo pracy ściąga, cele państwa w wychowaniu wg arystotelesa, Działalność nauczycielska sofistów, pedagogika opiekuńcza HISTORIA, startegie okoń, patologie społeczne zagrozenia środowiska, złamanie kończyny dolnej , kształtowanie charakteru, uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu, Przedwczesne odpływanie, dieta w białaczce, waga ciałA, pojęcia niejednorodne, po udroznieniu tętnic, szkoła waltorska, 2 zasady specka, teorie pielęgnowania w psychiatrii, definicja kształcenia specjalnego wg.unesco, egzamin zarządzanie oświatą, 1 rok ogólna, 1 rok cwiczenia , historia myśli pedagogicznej -ściąga, chirurgia ogolna proces pielęgnacyjny, rekultywacja środowiska, pielęgnowanie pacjenta z cukrzyca , 1. Filozofia jako umiłowanie mądrości, Jan galarowicz + filozofia, system placówek resocjalizacyjnych, baładynowicz, fizjologiczne mechanizmy regulacji czyości, farmacełtyczny, medodyka pracy opiekuńcz, mikrobiologia pyt na egzamin położnictwo, zabiegi lecznicze układu oddechowego, czasy przeszłe w praslowiańszczyźnie, podziemne władze oświatowe, niemiecki językoznawstwo, ryzyko w zarządzaniu, wspólnota+pedagogika społeczna, tragedia amerykańska, wywiady jakościowe, 100% psychologii, dojście żylne, higiena pracy na stanowisku pracy pielęgniarki, opiekuńczo-wychowawcze, Zadania pielęgniarki w leczeniu inwazyjnym OZW, 2 testy z pielęgniarstwa anestezjologicznego, nauczyciel jako mistrz, choroby układfu krązenie, kapitał w socjologii, marskość qątroby, gimnazja roznowiercze+rakow+renesans, Koncepcja wychowania narodowego i państwowego w Polsce., 1. Rodzina i jej wpływ na rozwój dziecka, myśl pedagogiczna Kwintyliusz, grecka myśl pedagogiczna, główne kierunki polskiej mysli pedagogicznej doby odrodzenia, historia myśli pedagogicznej powstanie akademi krakowskiej, Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem., kategoria osób zależnych w społeczeństwie polskim, złamanie kości u dziecka + pielegnacja, otyłość epidemia XXI W, wpływ zabawy, cele działalności opiekuńczo-wychowawczej, test pediatria pielęgniarstwo, Bezrobocie-wyzwanie dla pedagoga opeikuńczego, reguła parklanda, film być i mieć, prawo naturalne człowieka, walczak + filozofia, egzamin wtępny na studia magisterskie pielęgniarstwo, pedagogiczna myśl polska międzywojenna, proces pielęgniarski z ginekologii, animacja społeczno-kultutowa, spór o naturę rzeczywistości, zgłębnikowanie żłądka, stowarzyszenie w życiu społecznym, metody współdziałania uczniów na lekcji, problrmy pielegnacyjne we wczesnum okresie po operacji, zagadnienia fizyka up lublin, wychowanie stanowe i jego liberały, proces pielegnacji niemowllaka z zapaleniem płuc, opieka i wychowanie w starożytności, rozwój zachowań agresywnych u dzieci, zagrożenia dotyczące agresji z przypisami, specjalizacja ratunkowabank pytań, ocenianie w kontekście czynników pozaszkolnych, annamichalska, rehabilitacja po zawle mięśnia sercowego, zborność, pedagogika+pbserwacja, pedagogika+obserwacja, 6. Klasa szkolna jako przestrzeń edukacyjna i społeczna , 10. Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły, życie po więzieniu, badania pedagogiczne łobocki, usówanie rozstęów, 20lecie miedzywojenne, rozwój szkolnictwa w księtwie warszawskim, kształcenie sokratyczne, Wężyk, Ody Wężka, konspekt wykładu cukrzyca, gulczyńska testy, rolapielęgniarki w leczeniu cukrzycy, 58. Zasady żywienia niemowląt karmionych piersią , relacje między jednostką a społeczeństwem, zalecenia dla pacjentów po opercji żylaków kończyn dolnych, otyłośc, mapa problemowa rodziny niepełnosprawnej, teorie socjologiczne dotyczące starości, wychowanie bez porażęk, narodowości, 29. Dysfunkcjonalność rodziny , proces pielęgnowania w zapaleniu kłębuszków nerkowych, pozycja członkow rodziny, więźi emocjonalne, Polska starość, biomedyka wykłady, patologia społeczna - alkoholizm, pielegnowanie pacjenta z niewydolnością nerek, 2. Naukowe stanowiska definiujące historię wychowania., 10. Reformy szkolne Karola Wielkiego., konspekt wkłucie, filozofia miłość, środowiska w resocjalizacji, język rosyjski, czas wolny w instytucjah opiekuńczo-wychowawczych, pomoc społeczna kierowana do dzieci ulicy, konstytucyjny system ogranów państwowych, opika pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową, hipotezy probblemy szczegółówe pielęgniarstwio, wymień konsekwencje ograniczenia bioróżnorodności , rodzina społeczna jako grupa społeczna, Proces wczesnej adaptacji dziecka do szkoły., ancharmoniczności, wpływ mass medió na dziecko, triada śmierci, kwieciński dziesięciościan edukacji, 4 procesy kotarbińskiego, 3. Metoda indywidualnego przypadku , Sposoby radzenia sobie z trudnościami szkolnymi uczniów, problemy pielegniarskie u pacjenta z powikłaniami grypy, prawo i postępowanie karne, czteroczynnikowa teoria rozwoju człowieka, zaburzenia niemowląt, problemy pielęgnacyjne z białaczką, Obraz szkoły w oczekiwaniach pierwszoklasistów, szkołą oczami ucznia, 1.mózg (od majsterklepkowania do reguły Hebba), 5 przykładów wychowania przez sztukę , prof. Sowińska, ustrój i organizacja szkół w II RP, proces pielęgnowania w zapaleniu płu, naturalne żródło socjalizacji, hormistyczne podejście do resocjalizacji, konspekt litara r, 100lat samotności, związek między ideologią a ekukacją, stwardnienie rozsiane problemy pielęgnacyjne, podstawowe poijęcia w pedagogice, opieka nad pacjętem chorym na białaczke, proces pielęgniarstwa dorośli schorzenia kręgosłupa, formy pracy z dzieckiem niesłyszącym, rysunek złozeniowy przekładni zębatej, jakobson poetyka w świetle językoznawstwa, opieka nad pacjentem z gruźlicą, cele podawania płynów droga dożylną, 92. Prewencja zespołu stopy cukrzycowej , d.urbaniak - zając, pierwsza pomoc konspekt dla szkoły podstawowej, metody pracy z dorosłymi, sprawność moralna, proces wychowania istota i główne cechy, prawo karne międzynarodowe, wykłady rosyjska, trzy filary heleny radlińskieh, instytucja ochrony środowiska w polsce, tpl ćw, przyrządowi i bezprzyrządowe monitorowanie układu krążenia, proces pielęgnowania u chorego zapaleniem płuc, podstawowe możliwości i własności arkusza kalkulacyjnego, proces pielęgnacji pacjenta z astmą, rehabilitacja pacjenta z niedowładem lewostronnym, ściaga na egzamin z pedagogoki specjalnej, Projektowanie postępowania resocjalizacyjnego , postępowania resocjalizacyjnego , koncepcje samoświadomości, Żywienie chorych w białaczce, podstawowe związki zachodące miedzy opieką w wychowaniem, płożnictwo, Kaziemierz Sośnicki, strategie kształcenia wielostronnego, 1. Pedagogika jako nauka. Jej geneza i rozwój. , Nauczanie i wychowanie w szkołac średniowiecznych, białogłowa w dawej polsce, Śmierć autora Roland Barthes streszczenie artykułu, komunikacja interpersonalna wykłady, metabolizm białek i ich trawienie, 2010 opiekun w dps, rurką, omówione artykuły z Teori literatury, świat na różowo ponińska, proces pielęgnowania z bólem kręgosłupa, wzor na srednią artmetyczną w diagnostyce resocjalizacyjnej, Poglądy pedagogiczne-Tomasz z Borczyna, pielęgnowanie dziecka z rzs, brzeźiński społeczna psychologia rozwoju, starożytnośc-ramy czasowe, poszczgólne epoki w pigułce , opieka nad pacjętem starszym, A.Brzezińska, dyskopatia kergpsłupa, mechanika płynów prz, płukanie, prawo a moralność, Bolesław niemierko - opracowanie, prądnic, 4. Formy pracy w przedszkolu, 9. Funkcja korekcyjno-kompensacyjna przedszkoli, nadciśnienie płucne, opieka pielęgnierki, oddziałowywania wychowawcze, wychowanie jako dwupodmiotowa interakcja społeczna, współczesne kierunki pedagogiczne 21 w, zawał serca proces piełęgniwania, 94. Podstawowe zasady leczenia insuliną, badanie kliniczne tarczycy, OCHRONA PRZYRODY ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, ubóstwo jako zjawiskospołeczne i przedmiot pracy socjalnej, 16. WYCHOWANIE JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNA, 15. PEDAGOGIKA JAKO DZIEDZINA TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA, KSZTAŁCENIE JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNA, 18. FORMY I METODY WYCHOWANIA, proces pielęgnowania z rechabilitacji, problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami psychicznymi, 19. ZASADY I METODY PRACY DYDAKTYCZNEJ, plan pielęgnacji w porażeniu mózgowym, społeczna-opiekuncza państwa- założenia, Statyczna próba rozciągania metali ćwiczenie, model wsparcia społecznego, podstawowe założenia pedagogiki społecznej H. radlińskiej, komunikacja w kształtowaniurelacji pracowniczych, ściąga historia wychowania pedagogika, historia myśli pedagogicznej reformacja i kontreformacja, statystyka opisowa ściąga, przegląd systematyczny roślin okrytozalażkowych, statystyka matematycznaściąga, JAKOŚĆ OPIEKI PIELGNIARSKIEJ , podstawowe założenia koncepcji M, Radlińskiej, opieka na pacjentem w osterj fazie zapalenia płuc, rola pielęgniarki w opiece paliatywnej, historia myśli pedagogicznej renesans, 7 dymensji dojrzałości allpart, 8. Rodzaje badań jakościowych, 1. Definicja teorii ugruntowanej, twórcy i przedstawiciele, 2. Cechy teorii ugruntowanej, prezentacja na temat wpływu telewizji na dzieci i młodzież, część brudna oddziału w chirurgii, szkoła,program nauczania, polskie reformy oświaty, poznanie genomu człowieka, różne środowiska wychowawcze, nierówności oświatowe,selekcja w szkole, sciaga z systemów bezpieczeństwa państwa, 1.4. Metody i środki zapobiegania niepowodzeń szkolnych, samorządowe prawo miejscowe, postępowanie egzekucyjne skrypt, Kształcenie do zawodu nauczyciela, hipoteza w pielęgniarstwie, MOP + projekt, miejsce obsługi podrużnych + projekt, Instytucje ipoekuńczo - wychowawcze w XIX w. , franc i łajt, praca jako źródło stresu, teoria popędu zygmunta freuda, paradygmat prewencji, poces pielęgnacyjny, podstawy zarządzania pwsz, wskazania do ćwiczeń leczniczych narządu ruchu, 6200z, sejm zarządzanie, Ćwiczenia kompozycyjne w szkole podstawowej, pedagogika opikuńczo-socjalna, 7 ogniw , nidosłyszący, animacja społeczni kultyralna, HOGO KOŁŁĄTAJ O STANIE OŚWIATY, mechanika płynó Wypływ cieczy ze zbiornika, kształcenie wielosstronne, higiena układu krążenia, otyłość prosta, Trzęsienie ziemi, dwie miłości powołały dwa swiaty myśl św augustyna, organizacja i zarządzanie praca zaliczeniowa, indywidualne wzorce myślenia, sztuka myślenia, rozmowy o śmierci i umieraniu- streszczenie, wychowanie państwowe s.lem, ruchliwość społeczna socjogia, scenariusze zajęc z resocjalizacji, 5 patologii społecznych, 5 ról społecznych, nadciśnienie tętnicz proces pielęgnowania, wychowanie a niepełnosprawnośc, wychowanie a niepełnosprawność, test+ratmed, 9. Symboliczny interakcjonizm , sprzeczność, charakterystyka założeń w metodyce resocjalizacji, myślenie reproduktywne, edukacja w chorobach układu krążenia u dzieci, trudności w oddawaniu moczu, powikłania po zabiegach na klatce piersiowej, symboliści, ciekłego metalu , ćwiczenia metodą labana, janusz jędżejewicz, socjologia typy społeczeństw, 82, toria pielęgnowania, rola połoznej, 1 mowa przeciwko filipowi, złamanie kości długich, podawanie lek drogą wziewną, pielęgnacja wyrostek robaczkowy, żrodła wiedzy w ponowoczesności, 1. Funkcja kory i układu limbicznego, paradoksy pop tożsamości, 1.Na czym polega swobodny przepływ osób, 1.Czym różni się Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej , problem-lęk ,niepokój, brzezińska, patologia+testy, lecjhospitacji oceniająca, powikłania po wycięciu tarczycy, akademia krakowska początki i rozwój, Socjologia ogólna - Szacka, teoria według doroty orem, metoda doboru proby badawczej, badanie betonu na sciskanie metodąniszcząca, zaburzenia funckconowania układu poarowego, międzykulturowość edukacyjna, tryb rozkazujący w języku polskim, 6309, niepełnosprawność wzrokowa, Wpływ alkoholu na zdrowie-konspekt, religijność w Polsce, Kołakowski o młodości, prowadzenie edukacji w szkołach, praca zaliczeniowa o wartościach w życiu, proces pielęgnowania -wzór, Polska myśl edukacyjna, historia języka polskeigo, materiały do egzaminu z pediatrii, wytrzymałość materiałów mechanika zadania, SCHORZENIAN UKŁADU OGO U NOWORODKÓW, śpiączka warobowa, pytanie z podstaw pielęgniarstwa, wykłady z historii wychowania i myśli pedagogicznej, proces pielęgnowania pacjenta z otempieniem starczym, utrata stateczności, zapalenie płucu dzieci, pedagogika społeczna pwsz legnica , bezwzględne przeciwwskazania do protezowania, pwsz legnica skórczyńska, nagłezagrożenia życia ze strony układu, rozwój motoryczny okresu starzenia się, sysytem pedagogiczny jana amosa komeńskiego, 70 pytań na prawo pracy, 4. Profilaktyka przed przestępcza i po przestępcza, osoby wykluczone społecznie, społeczeństwo informacyjne i edukacja, proces pielęgnacyjny, włączanie, dysfunkconalność rodziny, nowotwory u dzieci pielęgnowanie, 1805, wspólnicy spółki jawnej, 2. Ewolucja światowego systemu monetarnego, kamica ęcheżyka żólciowego, grupy pracownicze sidczące o jej istnieniu, opis i analiza przypadku pacjenta z cukrzycą, strategia konkurencji w pojawiających się sektorach, narkomania wśród nastolatek, aktywnośc prze wadach serca, szkoła domowa wg. Ellen Key, całka funkcji zespolonych, edukacja zdrowotna konspekt do zajęć, czynności zawodowe, edukacja pacjentów z cukrzycą I stopnia , oświecenie cechy charakterystyczne, modele człowieka wewspółczesnych nutrach psychologii, pmoc społeczna wobec różnych kategorii podopiecznych, racjonalność w psychologii ekonomicznej, definicja prawa oświaty, niewydolnośc wychowawcza , naśladownictwo w wychowaniu, wybór szkoły ponadgomnazjalnej w polsce, proces pielęgnowania chorego leczonego krwią, proces pielęgnowaniaobiety po urodzeniu, scenariusz zajęćplastycznych, gry i zabawy na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, system szkolnictwa śliwerskiego, Grupy rówieśnicze jako grupy pierwotne i wtórne, prpces pielęgnowania pacjent z owrzodzeniami, prawo rodzinne iopiekuńcze, 7250, 7250 notatka, Grecka myśl edukacyjna, zabawy na kolonię, Barbara grześ, pyjne udar mózguroblemy [ielęgnac, zadania ped.społecznej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, Historia historiografii - super ściąga, organizacja oświaty w średniowieczu, edukacja pacjenta o POCHP, metody pracy z grupą+korek, metody pracy z grupą+konspekt, analfabetyzm wg Śliwerskiego, kamiński kamienie na szaniec, skutki narażenia na ołów, pekniecie śledziony, historia regionalna - dolny śląsk, składnia w języku polskim, pioelęgnowanie pacjenta w stanach zagrożenia życia, podziały społeczne, edukacja pacjenta z przewlekłym zapaleniem trzustki, ściąga z wprowadzenia do psychologii, powieści wschodnie krasicki, aranżacja miejsc siedzących w pomieszczeniach dydaktycznych, szkolnictwo w wielkim księstwie poznańskim, system pojęć pedagogicznych, zasady etyczne w badaniach społecznych, szkołą spenera, pojęcie nauki jej różne znaczenia, Granat Mirosław, Pedagogika antyautorytarna- założenia i przedstawiciele, kuchnia myśliwska, Pielęgnacja i powiklania tocznia rumieniowatego, Koncepcja osoby w pełni funkcjonującej Carla Rogersa;, notatki metody badań pedagogicznych, Teksty źródłowe do dziejów wychowania, Teksty źródłowe do dziejów wychowania kielce, przedłużenie sesji , sposób badania rzeczywistości, szkoła jako środowisko wychowawcze, Żółkiewski, Cechy pożądane nauczyciela, profilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, średnaa dorosłość, co to jest kwaśny deszcz, ropa błękitna, wypracowania z j polskiego szkoła podstawowa kl 5, problemy w zyciu rodziny i ich rozwiązanie, brzuszną- ginekologia, dzieci z wrześni, edukacja zdrowotna wykłady, FUNKCJONOWANIE W GRUPIE PRZESTĘPCZEJ, funkcjonowanie ośrodków szkolno-wychowawczych, proces pielengnowania na patologi ciąży, Nietzche - antychrześcijanin, procedura wstrzyknięć podskórnych, percepcje społeczne, pedagogika opiekuńcza przeszłość teraźniejszość przyszłość, kregi środowiskowe, 13. Stres i relaks w procesie studiowania, trybunały hybrydowe, trybynał, pamiętnik, proces pielęgnowania położnicy poród siłami natury, dojrzałość przedszkolna, charakterystyka świetoszka, dlaczego andragogika a nie pedagogika ludzi dorosłych, leczenie niepłodnośći, 16. Najbardziej znane działa pedagogiki XVII w i ich autorzy, Najbardziej znane działa pedagogiki XVII historia wychowania, neuropatia pielęgnacja, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycę, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, Etyka sytuacyjna a wartości i normy moralne., życie i śmierć słońca, 9. Zachowania dewiacyjne w środowisku wychowawczym., andragogika jurgiel, 29. Ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991r., ośrodki ochrony rodziny, scenariusz lekcji z wychowania umysłowego, rola położnej w opiece nad kobietą z nowotworem piersi, chirurgia ściąga, wykłady z pedagogiki wczesnoszkolnej, podstawz opieki położniczej-egzamin, edukacja wspierająca uczniów w wieku wczesnoszkolnym, teorie pielęgnowania według d. orem, połączenia współosiowe, 4 orientacje badawcze-łobocki, głowacka, procesy pielęgnacyjne nad osobą corą i niepełnosprawną, proces pielęgnacyjny ostre zapalenie krtani pediatria, proces pielęgnacyjny zapalenie krtani pediatria, pojęcie ostry stan zagrożenia życia, mowa uzasadniająca, diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania , Grupy rówieśnicze w procesie socjalizacji i wychowania, edukacja inkluzyjna jej żródła i założenia, zasady według Czapówa, zasady resocjalizacji według Czapówa, korczak poglądy, pielęgnacja chorego z zaburzeniami czucia], 5 tożsamości negatywnych, motywacja i uczenie się, relacje dorosły dziecko, zmęczenie u osób z chorobą nowotworową, myśl pedagogiczna Bestallochiego, biomedyka ściaga, zmęcznie materiału, postępowanie z pacjentem z miastenią, ściąga historia mysli , otyłej, 5859, operacja ginekologicna proces pielęgnacji, bimedyka ściągi, współczesna polska i europa, pedagogika społecznauniwersytet szczeciński, oreintacje i9 kierunki w pedagogice współczesnej, człoweik jako podmiot w pielęgniarstwie, metod asymilacjii wiedzy - programowanie uczenia się , zwierzęta + a+ drogi, pielegnowanie dziecka z chorobą pasożytniczą, proces pielęgnowania z nefrologii, praca z metodologią badań, łobocki metody i techniki badan ksiazka, teoretyczne podstawy ksztalcenia+egzamin, 12 krokó, 12 kroków, komański historia mysli pedagogicznej, Opieka medyczna w szkołach, wiarygodnośc zeznań , wynalazki drugiej połowy XIX wieku, próby twardości, ochtona własności intelektualnej, 1. Charakterystyka procesów psychologicznych, Charakterystyka procesów psychologicznych, Siły Zbrojne RP w systemie reagowania kryzysowego, Pojęcie badań niereaktywnych, środki dydaktyczne wg więckowskiego, prawa i wolności polityczne, dbałość o ciało w młodości, program edukacji zdrowotnej chorego na cukrzycę, Zmienna losowa X-N(4;0,2) Narysuj funkcję gęstości, Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej, 2 wojna swiatowa notatka, teoretyczne podstawy kształcenia - ściągi, zdolności dziecka w wieku przedszkolnym, Krytyka badań sondażowych , socjologia jrytyka badań sondażowych, socjologia krytyka badań sondażowych, podstawy pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, instytucje opiekuńczo - wychowawcze opieki całkowitej, pcia poetykioję, małżeństwo socjologia wychowania, konflikt zagrażający, test na pedagogike opiekuńczą, przestępstwo i kara kryminalna, proces pielęgnacyjny dziecka po operacji, obowiązki dzieci w starożytnosci, typologia środowiska pedagogika, potrzeby indywidualne i społeczne, potrzeby indywidualne i społeczne pedagogika, funkcja plłuc, patomechanizm zagrożeń cywilizacyjnych, stany nieprzytomności, pojęcie norma, logopedia wykłady, wady i zalety wychowania według gordona, tworczosć w resocjalizacji, ocena wydolności samoobsługowej pacjenta, modele teoretyczne z pielęgniarstwa, pedagogiczne uwarunkowania kariery szkolnej, myśl pedagogiczna epoki oświecenia w polsce, bariery w zyciu niepełnosprawnego, teorie klas społcznc turowski, opieka po usunięciu żylaków, wychowanie jako wywieranie wpływu wdg.kwiecińskiego, nauka pracy ręki do rzutu, Zachowania agresywne w szkole, życiu publicznym., Pedagogika Opiekuńcza z Promocją zdrowia, rodzina i jej ewolucja od starozytnosci do srdniowiecza, współczesne teorie socjologczne, niepokoje współczesnej młodzieży, metodologia badań pedagogiczych, Prawo majątkowe, założenia nauki administracji, współdziałanie genów, stan nieprzytomności, szkoła na miarę, promocja zdrowia konspekt do zajęć ostresie, 3. Mikrosystem wychowawczy , edukacja na temat stresu konspekt zajęć, składnik tolerancji, wybrane elementy patologi społecznej, teoria podziału kultur Margaret Mead, Erazm 2 główne dzieła i opis dzieł w skrócie, wyznaczanie długości, filologia słowiańska, alkoholizm u młodzieży, zamki i pałące, georafia tyrystyczna ściagi, agresja i przemoc w szkole ( janusz surzykiewicz), Klasy wpływów wychowawczych wg Guryckiej, nadciśnienie - proces pielegnowania, proces pielęgnowania chorego po resekcji żołądka, nieetyczne postawy pracowników służby zdrowi, karkowska + socjologia, więzien,