ikona pliku doc

Wynalazki - konspekt notatki

Konspekt lekcji


  475 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 475
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 81.00 kB.


Mój scenariusz prezentuje metodę JIGSAW ( puzzle) umożliwiającą uczenie się we współpracy.  Uczniowie zostają włączeni w proces uczenia się. Ich zadaniem jest przyswojenie i przekazanie kolegom części materiału, przez co stają się odpowiedzialni za swoją i ich wiedzę. Odpowiedzialność ta może motywować do bardziej wnikliwego i szczegółowego przyswajania wiadomości. Podstawowa zasada metody polega na tym, iż uczestnicy poszczególnych grup są ekspertami w zakresie określonego działu wiedzy.* Zależało mi na tym , aby uczniowie prezentując osiągnięcia cywilizacyjne poznali dzieje człowieka, który zmieniając siebie, zmieniał otaczający świat. Docenili codzienny wysiłek i zaangażowanie zwykłych ludzi, a także wielkich odkrywców i uczonych...
 
 
Konspekt lekcji historii dla uczniów klasy szóstej
 
 
Temat:  W jaki sposób wynalazki techniczne wpłynęły na szybkość i wygodę   
              podróżowania?     
 
 
Cele lekcji:
 
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
 
      Opisać jakie osiągnięcia techniczne przyczyniły się do rozwoju komunikacji
      Prawidłowo operować pojęciami: nasza era, przed nasza erą, wiek, epoka
      Dokonać podziału dziejów na epoki oraz wymienić osiągnięcia człowieka w każdej z epok
      Umieszczać wydarzenia na osi czasu
      Dostrzec, iż sposób przemieszczania się ludzi, zmienił się dzięki wynalazkom technicznym, wpłynął na szybkość i wygodę podróżowania
 
Umiejętności  ponadprzedmiotowe:
 
      Efektywne współdziałanie w zespole
      Twórcze rozwiązywanie problemów
      Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, skuteczne porozumiewanie się
      Przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki dydaktyczne:
 
·        Encyklopedia dla młodzieży Larousse’ a, Warszawa 1994, s.12 – 130
·        Wiesława Elżbieta Kozłowska, Od pięściaka do komputera czyli histo
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 81.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!