ikona pliku pdf

wynaczynienia cytostatykow notatki

definicja, mechanizm, czynniki ryzyka


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 115.32 kB.


WYNACZYNIENIA CYTOSTAYKÓW Definicja wynaczynienia Wynaczynienie jest to niezamierzone przesączenie lub wyciek szkodliwego i silnie działającego leku do przestrzeni okołonaczyniowej lub tkanki podskórnej. Wynaczynienia - częstość występowania Częstość występowania wynaczynienia jest trudna do oszacowania. Liczbę chorych, których doszło do tego zdarzenia szacuje się od 0,5 – 6 %. Do niedawna wynaczynienia opisywane były tylko w przypadku stosowania antracyklin i alkaloidów Vinca. Mechanizm uszkodzenia tkanek przez cytostatyki Mechanizm uszkodzeń tkanek przez cytostatyki jest zróżnicowany w zależności od wynaczynionego leku. Najlepiej poznano mechanizmy uszkodzenia tkanek spowodowanego przez leki z grupy antracyklin oraz alkoloidów Vinca. Antracykliny, po przedostaniu do otoczenia, są absorbowane przez komórki, w których wiążą się z DNA i powodują ich niszczenie. Cząsteczki anntracyklin mogą być obecne w tkankach otaczających wynaczynienie przez kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy po wynaczynieniu. Podział cytostatyków według ryzyka miejscowych uszkodzeń  Leki silnie uszkadzające (parzące) – powodują powstanie pęcherzy i głębokich uszkodzeń tkanek otaczających naczynie z martwicą włącznie;  Leki drażniące – wywołują miejscową reakcję zapalną bez martwicy tkanek;  Leki nieuszkadzające – rzadko powodują reakcje miejscowe w wypadku przedostania się do tkanek otaczających naczynia.
Podział cytostatyków Leki parzące         Doxorubicyna Epirubicyna Mitomycyna Mitoksantron Vinblastyna Vinkrystyna Navelbina Paclitaxel
Leki drażniące        Dakarbazyna Etopozyd Ifosfamid Karboplatyna Cisplatyna Oksaliplatyna Karmustyna
Leki nieuszkadzające        5-fluorouracyl Gemcytabina Irinotekan Topotekan Metotreksat Bleomycyna Cyklofosfamid
1
Czynniki ryzyka wynaczynienia  Żylne czynniki fizjologiczne - kruche, drobne lub st
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 115.32 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!