ikona pliku pdf

wykłady z grafiki notatki

znajudja sie tutak same wykłady z wymiarowania ,pisma, rzutowania itp


  120 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 120
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 9,21 MB.


Grafika Inżynierska
Literatura
1. 2. 3. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WN-T, Warszawa 2005 Bajkowski J., Podstawy zapisu konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 Oleksiuk W., Paprocki K., Elementy mechaniczne w elektronice”, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1977 Normy PN-ISO 10209-1:1994 – Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia. Terminy dotyczące rysunków technicznych: ogólne i rodzaje rysunków.
4.
1
Znormalizowane elementy rysunku technicznego
• •
– – –
Rysunek jest mową techniki Rysunek powinien być:
Jednoznaczny Możliwie prosty i czytelny I zawierać wszystkie niezbędne informacje

Rysunek jest wykonywany według ściśle ustalonych zasad
1. 2. 3. 4. 5. PN - polskie normy ISO - normy międzynarodowe PN-ISO - polskie normy oparte na normach międzynarodowych EN - normy Unii Europejskiej PN-EN ISO - polskie normy zgodne z normami Unii Europejskiej oraz normami międzynarodowymi ISO
np. PN-ISO 10209-1:1994 – Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia. Terminy dotyczące rysunków technicznych: ogólne i rodzaje rysunków
Formaty arkuszy
Formaty podstawowe
Format zasadniczy
2
Formaty arkuszy
Format podstawowy Wymiar formatu (kopii rysunku po obcięciu)
A0 A1 A2 A3 A4 A5
841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 148 x 210
Formaty arkuszu
3
Formaty arkuszu
Każdy arkusz powinien mieć obramowanie pola rysunku, w odległości a od linii obcięcia kopii, przy czym a=5 mm na formatach A3 i mniejszych oraz a=7-10 mm na formatach większych. Grubość linii obramowania min. 0,7 mm
Tabliczki rysunkowe
Strefa A zawiera: – – – (1) numer rysunku, (2) nazwę przedmiotu, (3) nazwę i/ lub znak przedsiębiorstwa
Strefa B zawiera między innymi: – – – podziałkę rysunku, format arkusza, rodzaj materiału itp.
Strefa C zawiera między innymi: – informacje administracyjne: stanowiska, nazwiska i podpisy osób odpowiedzialnych za opracowanie rysunku.
4
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 9,21 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!