ikona pliku odt

Wykłady- Teoretyczne Podstawy Wychowania notatki

Pytania testowe TPW- wykłady


  60 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 60
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 20,80 kB.


      Poznawanie rzeczywistości wychowawczej może być (typy)……..................................................Cechy charakterystyczne poznania przednaukowego to ……………….
      Cechami charakteryzującymi współczesne myślenie o wychowaniu są………….
      Etapy rozwoju wiedzy o wychowaniu są następujące:………………… (proszę podać tylko główne typy).
      Orientacje badawcze o teoriach wychowania różnią się między sobą następującymi elementami……………...............a główne orientacje to………….
      Cechy charakterystyczne myślenia systemowego o wychowaniu to ……………..
      Właściwości wychowania jako zjawiska społecznego są następujące…………..
      Dewiacyjność wychowania można rozumieć jako……..................…………, a jej przejawami są……….........................
      Wśród współczesnych koncepcji /wizji/ ideałów człowieka Można odwoływać się w wychowaniu do (proszę dokonać wyboru słusznych /trafnych wyborów, proszę uzasadnić.
      Autorytet w wychowaniu jest /nie jest potrzebny ponieważ……….................................................…….
      Podmiotowość to …………………
(proszę podać rozumienie w jednej wybranej perspektywie naukowej).
      Podmiotem jest ktoś kto……….................................................…..(tak jak wyżej).
      Strategie wychowania można rozumieć jako…….........................................………., a wśród strategii proponowanych w literaturze są………………….
      Cechy charakterystyczne kształtującej strategii wychowania są następujące………….................................
      Ujęcia skutków wychowania mogą być następujące………................................................................…..
      Wiedza z zakresu TPW jest potrzebna /niepotrzebna współczesnemu pedagogowi ponieważ ….................................
Mogą być jeszcze takie pytania:
      Cechy poznania naukowego to
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 20,80 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!