ikona pliku doc

wykłady- Podstawy Biomedyki rok I- semestr 1 notatki

Pojecia, 2 pierwsze działy szczegółowo z ksiażki do biomedyki JOPKIEWICZA. Opracowane pytania


  237 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 237
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 102.50 kB.


ROZDZIAŁ I-II ?BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA?- JOPKIEWICZ 1. ROZWÓJ ONTOGENETYCZNY Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi. 2. ROZWÓJ FIZYCZNY Rozwój fizyczny ( somatyczny lub biologiczny) ? to całokształt procesów biologicznych, jakie zachodzą w rozwijającym się organizmie z wyłączeniem sfery psychicznej. Rozwój fizyczny jest procesem, a nie stanem, chociaż w określonych okresach ontogenezy można mówić o stanie rozwoju fizycznego. 3. ROZWÓJ JAWNY I UTAJONY Jawny rozwój charakteryzuje się wzrostem wymiarów ciała oraz zmianą jego kształtu i proporcji. Utajony rozwój wynika z kolejnych przystosowań biochemicznych i fizjologicznych, w skład których wchodzą skomplikowane reakcje chemiczne, metaboliczne i fizjologiczne umożliwiające wbudowanie substancji pokarmowych w nowe lub odnawiane tkanki organizmu. Tak wiec rozwój utajony jest związany zarówno z substancjami chemicznymi, metabolicznymi i fizjologicznymi czynnościami, jak i przystosowaniem powiększających się narządów i układów, 4. AUKSOLOGIA Auksologia ? to dyscyplina scalająca naukę o ontogenezie, badająca organizmy żywe w rozwoju osobniczym w zależności od czasu, determinacji genetycznej, wpływów środowiska, zarówno w aspekcie rozwoju biologicznego, jak również psychicznego i motorycznego. W ramach auksologii, zwanej też dewelopmentologią, wydzielić można embriologię, której przedmiot badań stanowią zmiany inwolucyjne człowieka. 6. JAKOŚCIOWE ASPEKTY ROZWOJU FIZYCZNEGO Aspekty jakościowe rozwoju fizycznego to wzrastanie, różnicowanie, dojrzewanie i postęp. a) Wzrastanie ? powiększanie ciała: - Rozrost ? zwiększanie się wymiarów i masy tk
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 102.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!