ikona pliku doc

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR notatki

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMESTR!


  404 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 404
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.83 MB.


Pedagogika jako nauka Kryteria naukowości pedagogiki 1. Kto to jest pedagog? 2. Czy do wychowania potrzebna jest teoria? 3. Po co studiować pedagogikę, jeżeli podstawową zasadą w wychowaniu jest zasada ?złotego środka?? Każda nauka musi posiadać: 1. przedmiot 2. metodologię 3. terminologię Przedmiotem danej dziedziny jest to, czym ona się zajmuje, nad czym pracuje, jakiego rodzaju rzeczywistość ma zamiar udoskonalić, co jest tematem jej refleksji. Przedmiotem pedagogiki jako nauki jest wychowanie, czyli pedagogika zajmuje się naukową refleksją nad wychowaniem Pedagogika to nauka o wychowaniu, kształceniu i samokształtowaniu się Metodologia jako kryterium naukowości danej dziedziny wiedzy oznacza sposób poznawania, odkrywania, ubogacania faktów i zjawisk związanych z jej przedmiotem. metodologia badań pedagogicznych. ośrodki naukowe, pedagodzy ? praktycy, czyli nauczyciele i wychowawcy. Prowadzona przez nich diagnoza pedagogiczna jest punktem wyjścia dla skutecznej pracy dydaktyczno ? wychowawczej. Liczne przejawy pracy badawczej nauczycieli to tzw. badania w działaniu (action reaserch) ? np. obserwacja uczestnicząca, diagnoza osiągnięć szkolnych ucznia itp. Terminologia - szereg pojęć charakterystycznych dla tej dziedziny wiedzy oraz związki między tymi pojęciami: wychowanie, kształcenie, opieka, środowisko wychowawcze, osiągnięcia szkolne, syndrom nieadekwatnych osiągnięć, trudności wychowawcze, przystosowanie szkolne, sytuacja szkolna, metodyka nauczania, metodologia badań pedagogicznych itp. Wyjaśnienia tych pojęć należy szukać w słownikach pedagogicznych W. Okonia oraz w Encyklopedii pedagogicznej. Wychowanie jako przedmiot pedagogiki rozumiane jest wieloznacznie, np.: świadome, celowe i planowe oddziaływanie bardziej doświadczonych wychowawców na wychowanków (pedagogika tradycyjna) wspieranie wychowanka w jego naturalnym rozwoju (pedagogika huma
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.83 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!