ikona pliku docx

Wykłady Pedagogika notatki

Metody zbierania danych w pedagogice. .Metody ilościowe Etapy badania czynności badacza. Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Funkcje rodziny. Przyczyny dysfunkcji rodziny.


  818 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 818
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,80 kB.


Wykłady 29.03.2009r. Pedagogika

Metody zbierania danych w pedagogice.

1). Metody jednostkowe

Sposób poznawania rzeczywistości edukacyjnej w określonym kontekście. Wyniki badań odnosi się do czasu ,miejsca i okoliczności , w których zostały zarejestrowane ,nie można ich uogólnić do całej populacji.

Umożliwiają zrozumienie faktów z pozoru niezrozumianych ,zrozumienie przychodzi z   pozorem, doświadczeniem  kontekstu, w którym zaszły.

Badacz wnika w głąb poznawanej rzeczywistości, posługuje się spostrzeganiem ,myśleniem , uogólnieniem , emocjami i intuicją.

Język danych jest subiektywny, związany z kontekstami badanych zdarzeń i zjawisk podobny do języka potocznego z terenu badań . Analiza danych następuje w kilku etapach.

  1.  Redukcja danych-przekształcenie ,selekcja, uproszczanie ,wyodrębnienie danych z notatek terenowych
  2.  Reprezentacja danych- budowanie konfiguracji, zebranych informacji  w psoatci modeli ,schematów ,materii przeglądowych ,tabel, wykresów
  3.  Wprowadzenie i weryfikacja wniosków ,uporządkowanie pomysłu na wyjaśnienie faktów  weryfikacje świadczące o trafności ,dyskusje, polemiki  ze specjalistami ,stosowanie strategii, argumentacji.
  4.  Wprowadzenie i weryfikacja  wniosków uporządkowane pomysły na wyjaśnienie faktów weryfikacje świadczące o trafności, dyskusje , polemiki ze specjalistami stosowanie strategii argumentacji

Używanie narzędzi niestandardowych . Rozpoznawanie rzeczywistości niestandardowych. Rozpoznawanie rzeczywistości  na podstawie spostrzeżeń ,myśli ,uczuć i intuicji .

Badania nie są szczegółowo planowane ,czynności badacza  tworzą się w trakcie  pobytu w terenie oraz podczas analizy materiału.

Zaangażowanie badacza w sytuacje badawcze, może być obciążone błędem subiektywizmu i ułomnością, spostrzegania w złożonych kontekstach społecznych.

Obszary rzeczywistości , w które może wnikać badacz jakości.

  1.  Naturalne interakcje między ludźmi w danym środowisku
  2.  Historie ludzkiego życia
  3.  Świat społeczny który jest dostępny w postaci dokumentów ,źródeł, tekstów ,rzeczy materialnych.

2. Metody ilościowe

Posługiwanie się ilościowymi metodami zbierania danych łączy się ze stosowaniem  pomiaru .

Mierzyć czyli przypisywać badanych obiektom wartości liczbowe. Mierzenie faktów i procesów edukacyjnych rejestruje się metodami kwestionariuszowymi, testowymi i procedurami  eksperymentalnymi . Badania należy wcześniej szczegółowo zaplanować, wiedzieć ,co dokładnie chce się zmierzyć.

.Badania w oparciu o standaryzowane narzędzia   .              

3. Etapy badania czynności badacza.

  1.  Definiowanie faktów ,które są przedmiotem  jego zainteresowania
  2.  Wydzielanie obrazu zjawisk ,które tworzą dany fakt od zjawisk, które już go nie dotyczy

Budowanie modelu danego zjawiska ,określanie warunków  wystąpienia danych faktów ,projektowanie relacji między faktami jedne są przyczynami inne skutkami.  Konstruowanie narzędzi pomiaru faktów edukacyjnych, troska o trafność i rzetelność.

Organizacja  badań  tak aby każdy badany miał takie same warunki badania.

Język danych  jest intersubiektywny ,charakterystyczny dla stawianych  teorii i procedur , a nie osób badanych.

Dane są najczęściej liczbami prezentowanymi  w tabelach na wykresach . Wyjaśnienia zależności  pomiędzy badanymi faktami edukacyjnymi występują w postaci wzorów matematycznych.

Ilościowe dane są analizowane na podstawie modeli statystycznych interpretacje  wykraczają  poza zjawiska mieszczące się w danym modelu statystycznym.

4. Podstawowe pojęcia pedagogiczne.

Wychowanie- świadome i celowe działanie modeli statystycznych  zmierzające do osiągnięcia względnie stałych skutków zmian rozwojowych w osobowości wychowanka.

Edukacja ogół oddziaływań służących formułowaniu się ,zmienianiu ,rozwiązaniu zdolności życiowych człowieka.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,80 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!