ikona pliku doc

wykłady dydaktyka notatki

Wykłady dydaktyka


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 199.50 kB.


Wykład 1 /26.02.2014
Temat: Dydaktyka jako nauka.
Dydaktyka- gr. Didaktikos – pouczający
            Dideska – uczą
- po raz pierwszy użyto nazwy w 1613r. w Niemczech
- dydaktyka jako sztuka nauczania umiejętności
- Krzysztof Helwing i Joachim Jung
Jan Amons Komeński (1592-1670)
- czeski pedagog, myśliciel
- autor ,,Wielka dydaktyka’’
- traktuje DYDAKTYKĘ JAKO SZTUKĘ NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Jan Fryderyk Herbart (1776-1841)
- niemiecki filozof, psycholog i pedagog
- traktuje dydaktykę jako teorię nauczania wychowując
- głównym zadaniem dydaktyki była analiza czynności wykonywanych w szkole przez nauczyciela
John Dewey (1859-1952)
- filozof, pedagog
- dydaktykę utożsamiał z teorią uczenia się, a jej głównym zadaniem uczynił analizę czynności wykonywanych przez ucznia
      WSPÓŁCZEŚNIE DYDAKTYKĘ TRAKTUJE SIĘ JAKO NAUKĘ O NAUCZANIU I UCZENIU SIĘ .
Dydaktyka w systemie nauk:
nauka społeczna, pedagogiczna
spełnia warunki dyscypliny naukowej:
- posiada własną terminologię
- posiada własną metodologię
- posiada własny przedmiot badań
Nauki społeczne:       filozofia
                  socjologia
                  pedagogika: teoria wychowania, dydaktyka ogólna, pedentologia
Dydaktyka ogólna a dydaktyka szczegółowa:
dydaktyka jako nauka o nauczaniu i uczeniu się obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedmioty i szczeble pracy
dydaktyka szczegółowa dotyczy jednego przedmiotu, czyli tzw. Metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów
dydaktyka szczegółowa może dotyczyć danego szczebla kształcenia, np. dydaktyka szkoły wyższe
DYDAKTYKA OGÓLNA
jest ściśle powiązana ze wszystkimi metodykami nauczania z jednej strony stanowi podstawę teoretyczną wszystkim metodykom, z drugiej strony opiera się na wynikach badań prowadzonych przez przedstawicieli dydaktyk szczegółowych.
PRZEDMIOT BADAŃ DYDAKTYKI OGÓLNEJ:
proces nauczania i uczenia się, organizowany w sposób świadomy, systematyczny i planowy
czynniki, które wywołują ten proce
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 199.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!