ikona pliku docx

wyklady dembinski notatki

Wyklady pedagogika dembinski wse


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 157.61 kB.


Literatura

K. Ablewicz, Metodologiczne i teoretyczne podstawy pedagogiki

       antropologicznej, Kraków 2003,

R. Głogowsk., Teoretyczna wiedza pedagogiczna w praktyce edukacyjnej,

      Kraków 2004,

G. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003,

J. Gnitecki, Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Poznań 2007,

J. Gnitecki, Struktura teorii pedagogicznej, Poznań 2006,

J. Gnitecki, Obiektywistyczne, konstruktywistyczne i neoobiektywistyczne ujęcie   

       przedmiotu badań pedagogiki, [w:] K. Rubacha (red.) Konceptualizacje

       przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008,

T. Hejnicka-Bezwińska, R. Leppert, Ewolucja „ogólności” w dyskursach          

        pedagogicznych, Bydgoszcz 2005,

T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa 2008,

T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i

         dydaktycznym, Bydgoszcz 2011,

I. Kominarec, Pedagogika ogólna. Podstawowe zagadnienia, Częstochowa 2009.

J. Kostkiewicz, Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola 1997.

F. W. Kron, Pedagogika, kluczowe zagadnienia, Sopot 2012,

S. Kunowski, Problematyka współczesnych systemów wychowawczych,

       Kraków 2000,

S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 1,  

         Warszawa 2003,

Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2

         Warszawa 2005,

Leksykon PWN Pedagogika, B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000;

R. Leppert, Pedagogiczne peregrynacje. Studia i szkice o pedagogice ogólnej,

       Toruń 2000,

M. Myszkowska-Litwy, Pedagogika ogólna a teoria i praktyka dydaktyczna, 

       Kraków 2011,

M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001,

S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia: kontynuacja, Kraków 2003,

K. Rubacha, Konceptualizacja przedmiotu badań pedagogiki, Kraków 2008,

R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej, Toruń 2003 09 (3 tomy),

B. Śliwerski, Współczesna myśl pedagogiczna, Kraków 2009,

B. Śliwerski (red.), Pedagogika (5 tomów)

B. Śliwerski, Pedagogika ogólna, Kraków 2012.

I. Informacje wprowadzające na temat pedagogiki ogólnej

1. Pedagogika ogólna to subdyscyplina pedagogiki, która zmierza do tego, aby w sposób uogólniający odnieść się do treści pedagogiki. „Pedagogika ogólna to integrująca dyscyplina, która podejmuje podstawowe zagadnienia wyjściowe i kwestie koncepcji rozwiązywania wszystkich cząstkowych problemów pedagogiki. Na poziomie ogólnym bada podstawowe kategorie pedagogiczne (wychowanie, wykształcenie, edukacja, uczenie się itd.). Szczególnie koncentruje się na społecznym i historycznym warunkowaniu celów i zadań wychowania (przeszłych, obecnych i...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 157.61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!