ikona pliku odt

wykłady biomedyka notatki

notatki z wykładów z biomedyki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44.76 kB.


Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.       Dr. J. Równicka Żubik rok. 1 semestr 2
Forma zaliczenia : egzamin pisemny ( test wyboru )
Wykład 1. ( 18.02.2013 )
Temat: Zagadnienia medyczne – zdrowie i choroba. Czynniki genetyczne wpływające na rozwój człowieka.
1.Pojęcie zdrowia i choroby według podanych autorów na przestrzeni lat:
- okres starożytny : Hipokrates ( 460 – 377 r. p.n.e)
Hipokrates nazywany jest ojcem medycyny, jako pierwszy zwrócił uwagę na człowieka i jego stany chorobowe. Jest autorem stwierdzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Był lekarzem z wyspy Kos. Dobre samopoczucie utożsamiał ze zdrowiem, a złe z chorobą. Gdy zaburzona jest harmonia ciało choruje. Zdrowie zależy od równowagi pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.
- okres renesansu: Kartezjusz ( 1596 – 1650 r. )
Uważał organizm człowieka za doskonałą i precyzyjną maszynę biologiczną. Rozpatrywał człowieka według podziału na poszczególne układy, które analizował. Takie podejście było związane z intensywnym rozwojem nauk biomedycznych. Kartezjusz uważał, że zdrowie to prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zaś choroba to zepsucie maszyny biologicznej i należy ją naprawić. Choroba staje się centrum uwag oraz poszczególne organy, układy i ich funkcje.
- okres neopozytywizumu – pierwsza połowa XXw.
Wiadomo już, że o zdrowiu i chorobę decydują czynniki biologiczne i społeczne. Choroba nadal w centrum uwagi. Człowieka rozpatruje się jako zespół elementów powiązanych względnie prostymi relacjami. Wiedza o każdym elemencie i relacji to wiedza o całości.
Wg. Międzynarodowej klasyfikacji chorób, urazów i przyczyn zgonów choroba to zaburzenie w prawidłowej budowie lub funkcjonowaniu organizmu człowieka.
- w drugiej połowie XX w. światowa organizacja zdrowia WHO sformułowała podstawowe pojęcia medyczne. Wg. WHO zdrowie to kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylk
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44.76 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!