ikona pliku doc

wykaz lekow notatki

wykaz lekow


  160 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 160
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.00 kB.


Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł. § 3. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł. § 4. 1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:     1) proszków dzielonych do 20 szt.;     2) proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;     3) substancji stosowanych przy oznaczaniu krzywej cukrowej do 100 g;     4) czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;     5) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;     6) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu 95% nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;     7) maści, kremów, mazideł, past do 100 g;     8) kropli do użytku wewnętrznego do 40 g;     9) mieszanek ziołowych do 100 g;     10) pigułek do 30 szt.;     11) klein do 500 g;     12) kropli do oczu i uszu oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g. 2. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz w pkt 6 w odniesieniu do leków niezawierających spirytusu, sporządzanych w warunkach aseptycznych. § 5. Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:     1) wartość użytych surowców farmaceutycznych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamieszczonych w Farmakopei Polskiej, w tym leków gotowych:         a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia - w największych zarejestrowanych opakowaniach,         b) innych leków niż określone w lit. a, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki le
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!