ikona pliku doc

Wychowanie ekologiczne notatki

Referat wychowanie ekologiczne


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 314.50 kB.


Termin „ekologia” został wprowadzony przez Ernesta Haeckla w 1869 roku. Ekologia- termin wywodzący się od greckiego „aikos” – dom, środowisko i „logos” słowo albo opowieść. Jest to opowieść o domu jakiejś żywej istoty. Dom jest tu oczywiście przenośnią i oznacza całość otoczenia organizmu jako środowisko żywe i nieożywione.”
T. Umiński: Ekologia. Środowisko. Przyroda. Podręcznik dla szkół średnich. WSiP, Warszawa
1995, Ekologia – jest dziedziną biologii zajmującą się wzajemnymi powiązaniami miedzy organizmami żywymi, a środowiskiem w którym żyją. Obecnie dziedzina ta została znacznie rozszerzona i obejmuje także środowisko człowieka i zachodzące w nim zmiany w wyniku oddziaływań człowieka. Jest nauką coraz bardziej zespoloną z życiem, ukazującą człowiekowi drogi postępowania pozwalające mu żyć w harmonii ze środowiskiem”.
E. J. Frątczakowie: Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym. Bydgoszcz 1996, s. 9
Choć świadomość więzów łączących człowieka z otoczeniem przyrody towarzyszyła od zawsze w rozumieniu potocznym to ekologia jako dyscyplina naukowa jest młoda, ponieważ
pojęcie ekologia wyodrębnił zoolog E. Heckel w 1869r wyjaśniając, że ekologia jest nauką przyrodniczą o wzajemnych relacjach organizmów z ich środowiskiem. Ekologia w trakcie swojego rozwoju przechodziła twórczą transformację. Początkowo była nauką przyrodniczą, realizowaną przede wszystkim przez przyrodników, botaników, zoologów i w ten sposób kształtowały się ekologia krajobrazu, mórz i oceanu, a także ekologia człowieka. Po II wojnie światowej w II połowie XX w od lat 70-tych ekologia stała się wiedzą interdyscyplinarną, realizowaną zarówno nie tylko przez przyrodników, lecz także filozofów, socjologów, psychologów, ekonomistów, lekarzy, pedagogów aby problemy środowiska dotyczące środowiska przyrody, którego człowiek stanowi integralną czę
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 314.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!