ikona pliku odt

wybrane problemy okresu noworodkowego notatki

problemy u noworodka


  1467 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1467
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22,40 kB.


NOWORODEK Z NISKĄ MASĄ CIAŁA
Dziecko z wagą urodzeniową < 2.500 g ( wg WHO ) określa się mianem noworodka z niską masą ciała ( LBW ).
Urodzeniowa masa ciała jest czynnikiem decydującym o szansach przeżycia
i prawidłowego rozwoju.
W celu oceny klinicznej noworodków z LBW konieczne jest ustalenie wieku ciążowego. Przyjęto uważać 40 tygodni od daty ostatniej miesiączki za prawidłową długość trwania ciąży.
Poród przedwczesny – to ten, który odbył się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży
Dolna granica dla porodu przedwczesnego ( wg WHO ) to 22 tydzień, o ile płód ważył co najmniej 500 g.
W praktyce klinicznej ocenia się dojrzałość noworodka po urodzeniu. Służy do tego badanie cech somatycznych i badanie neurologiczne. Suma punktów wg Dubovitz’a określa wiek płodowy.
[ FOTO, tabl. 12.1 P I str. 505 ]
[ FOTO tabl. 12.8, str. 506 ]
Poszczególne wymiary ciała – MASA, DŁUGOŚĆ, OBWÓD GŁOWY, umieszczone na siatkach centylowych kwalifikują dziecko do następujących grup :
I NOWORODKI EUTROFICZNE - odpowiednie do wieku płodowego ( AGA ) –
masa ciała 10 – 90 centyla

II NOWORODKI HIPOTROFICZNE - ( SGA ) – masa ciała < 10 centyla
III NOWORODKI HIPERTROFICZNE (LGA) – za duże do wieku płodowego –
masa ciała > 90 centyla
NOWORODKI HIPOTROFICZNE :
      symetryczne
      asymetryczne

Noworodki hipotroficzne symetryczne – wszystkie 2 wymiary ( masa, długość,
obwód głowy ) mieszczą się poniżej 10 centyla ( długotrwałe niedożywienie
spowodowało równomierne zmniejszenie
Noworodki hipotroficzne asymetryczne – mieszczą się poniżej 10 centyla, ale masa
ciała mieści się w przedziale niższym niż obwód głowy i długość dziecka ( tu
czynnik zadziałał później i zahamował przyrost masy ciała )
ZAMARTWICA
Jest to stan niedotlenienia z kwasicą oddechową lub oddechowo – metaboliczną.
Ocena noworodka wg skali Apgar pozwala obiektywnie okre
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22,40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!